BẢN TIN THÀNH TỰ KH&CN VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI

1. Bản tin thành tựu KH&CN Việt Nam và Thế giới tháng 6/2018: Tải tại đây

2. Bản tin thành tựu KH&CN Việt Nam và Thế giới tháng 7/2018: Tải tại đây

3. Bản tin thành tựu KH&CN Việt Nam và Thế giới tháng 8/2018: Tải tại đây

4. Bản tin thành tựu KH&CN Việt Nam và Thế giới tháng 9/2018: Tải tại đây

5. Bản tin thành tựu KH&CN Việt Nam và Thế giới tháng 10/2018: Tải tại đây

6. Bản tin thành tựu KH&CN Việt Nam và Thế giới tháng 11/2018: Tải tại đây

Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ       

Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng

 Y nghia ngay KHCN-sua

001145206

  Số người đang online : 42.