Giới thiệu chung

Hiện nay, đơn vị đang thực hiện tư vấn một số thủ tục về lĩnh vực về môi trường trên địa bàn tỉnh như sau:

- Tư vấn lập Kế hoạch bảo vệ môi trường (BVMT);

- Đề án BVMT;

bvmt

(Nguồn: Internet)

Bên cạnh đó Trung tâm còn tư vấn lập Báo cáo giám sát môi trường định kỳ, tư vấn hệ thống xử lý nước thải cho một số cơ sở sản xuất, kinh doanh; lắp đặt túi ủ biogas quy mô nông hộ và quy mô trang trạitận dụng khí sinh học cho chạy máy phát điện;cung cấp chế phẩm EM để xử lý môi trường.

Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ

Khoa học và Công nghệ   

 Y nghia ngay KHCN-sua

001145181

  Số người đang online : 20.