ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KỸ THUẬT XÂY DỰNG MÔ HÌNH SẢN XUẤT CỦ HÀNH TÍM AN TOÀN TẠI HUYỆN VĨNH CHÂU, TỈNH SÓC TRĂNG

1 Tên nhiệm vụ: Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình sản xuất củ hành tím an toàn tại huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng
2  Cấp quản lý nhiệm vụ: Tỉnh
3  Cơ quan chủ trì: Phòng Kinh tế huyện Vĩnh Châu (nay là thị xã Vĩnh Châu), tỉnh Sóc Trăng
4  Chủ nhiệm đề tài: KS. Nguyễn Hữu Thành
5 Thời gian thực hiện: 9/2007 – 8/2010
6 Kinh phí thực hiện:
7

Mục tiêu nghiên cứu:

- Giúp người dân tiếp thu những tiến bộ khoa học, góp phần thay đổi tập quán canh tác chưa phù hợp, từng bước tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống cho người dân thuộc vùng khó khăn, đồng thời bảo vệ sức khỏe cho người trồng và giảm ô nhiễm môi trường.

- Giảm thiểu sử dụng hoá chất nông nghiệp, đồng thời giúp cải thiện độ phì nhiêu của đất, góp phần xây dựng một nền sản xuất nông nghiệp bền vững.

- Giúp nông dân tiếp cận quy trình kỹ thuật sản xuất củ hành tím. Giúp nông dân có thể trồng hành trong mùa mưa, giảm thời gian tồn trữ, hạn chế sâu bệnh nhờ việc ứng dụng màng phủ nông nghiệp, tạo ra nguồn hành giống đạt chất lượng.

- Từng bước hình thành vùng sản xuất củ hành tím an toàn và hiệu quả.
8

Nội dung nghiên cứu:

- Điều tra thực trạng sản xuất hành tím của người dân trước và sau khi triển khai dự án.

- Xây dựng mô hình sản xuất hành tím thương phẩm và mô hình sản xuất hành tím giống an toàn.

- Tổ chức tập huấn, đào tạo về kỹ thuật sản xuất hành tím an toàn cho các kỹ thuật viên và nông dân trong vùng triển khai dự án.

- Tổ chức Hội thảo đầu bờ và nhân rộng mô hình sản xuất.
9

Phương án triển khai:

- Tổ chức Hội nghị phát động nông dân tham gia dự án.

- Khảo sát, lựa chọn địa điểm để triển khai thực hiện dự án.

- Phối hợp với địa phương để triển khai xây dựng mô hình.
10

Kết luận:

- Dự án đã xây dựng 07 điểm mô hình trồng hành tím giống và hành tím thương phẩm với diện tích sản xuất 18,8 ha với sự tham gia ứng dụng của 180 nông dân.

- Đơn vị chủ trì đã tổ chức đào tạo, tập huấn về quy trình sản xuất hành tím an toàn cho 1.050 nông dân và 30 kỹ thuật viên. Từ kết quả thực hiện mô hình và qua quá trình đào tạo, tập huấn phổ biến quy trình kỹ thuật, nông dân đã mạnh dạn ứng dụng, nhân rộng mô hình sản xuất hành tím an toàn, bước đầu đã hình thành vùng sản xuất hành tím an toàn khoảng 400 ha ở 02 Hợp tác xã và 3 Câu lạc bộ IPM trong thị xã Vĩnh Châu.

- Bên cạnh đó, ý thức về việc áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào đồng ruộng của nông dân được nâng lên rõ rệt, đặc biệt là việc ứng dụng màng phủ nông nghiệp để sản xuất hành giống trong mùa mưa đã giúp nông dân giải quyết được khâu giống tại gia đình. Người dân biết được cách chọn giống tốt, nhận dạng được các đối tượng sâu bệnh, cách sử dụng thuốc và thời gian cách ly không để dư lượng thuốc bảo vệ thực vật tồn đọng trong sản phẩm ... giúp nông dân tiết kiệm được các khoảng chi phí đầu tư. Năng suất hành thu hoạch đạt trên 20 tấn/ha, lợi nhuận thu được bình quân khoảng 50 triệu đồng/ha. Dự án đã giúp nông dân sản xuất củ hành tím tốt hơn trong cả 3 vụ hành sớm, hành mùa và hành giống.

Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ    

Khoa học và Công nghệ Sóc Trăng

 Y nghia ngay KHCN-sua

001145180

  Số người đang online : 19.