XÂY DỰNG MÔ HÌNH KHAI THÁC THÔNG TIN INTERNET PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI ĐỊA PHƯƠNG TẠI CÁC ĐIỂM CHÙA KHMER TỈNH SÓC TRĂNG

1 Tên nhiệm vụ: Xây dựng mô hình khai thác thông tin Internet phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương tại các điểm chùa Khmer tỉnh Sóc Trăng
2 Cấp quản lý nhiệm vụ: Tỉnh
3 Mã số nhiệm vụ (nếu có): 
4 Thuộc chương trình (nếu có): 
5 Cơ quan chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN Sóc Trăng
6 Cơ quan phối hợp nghiên cứu (nếu có): 
7 Cơ quan cấp trên trực tiếp của CQ chủ trì: Sở KH&CN Sóc Trăng
8 Bộ/ngành hoặc tỉnh/thành phố chủ quản: UBND tỉnh Sóc Trăng
9 Chủ nhiệm nhiệm vụ: Dương Thành Đạt  Học hàm, học vị: KS   Giới tính: Nam/Nữ
10 Đồng Chủ nhiệm:                           Học hàm, học vị:                Giới tính: Nam/Nữ 

11

Danh sách cá nhân than gia nghiên cứu:

Họ và tên: Vũ Quan                          Học hàm, học vị: KS   Giới tính: Nam/Nữ

Họ và tên: Trần Tấn Khải                  Học hàm, học vị: KS   Giới tính: Nam/Nữ

Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Nhiễn   Học hàm, học vị: KS    Giới tính: Nam/Nữ

12 Năm viết BC:                12. Nơi viết BC: 
13 Số trang: 20tr. + Phụ lục
14 Mục tiêu của nhiệm vụ:

Tăng khả năng tiếp cận, ứng dụng CNTT và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm của đồng bào Khmer trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Tăng cường nguồn tin số hóa phục vụ phát triển KT - XH của địa phương. Hỗ trợ người dân học tập và ứng dụng tiến bộ KH&CN phục vụ phát triển sản xuất và đời sống bằng phương tiện CNTT hiện đại. Tạo điều kiện kết nối, rút ngắn khoảng cách về ứng dụng tiến bộ KH&CN giữa thành thị và nông thôn.

Xây dựng mô hình khai thác thông tin Internet tại 22 điểm chùa Khmer tại 11 huyện, thị xã, thành phố để khai thác thông tin khoa học và công nghệ, KT-XH từ Internet. Tạo điều kiện cho đồng bào Khmer tại các điểm triển khai mô hình tiếp cận các thông tin bổ ích từ Internet, ứng dụng vào đời sống và sản xuất.

Đầu tư 22 bộ máy vi tính cho 22 điểm chùa Khmer triển khai mô hình phục vụ cho việc khai thác thông tin trên Internet và cập nhật tin, bài trên Trang thông tin điện tử Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN.

Đào tạo 500 lượt người (dân) Khmer tại các điểm triển khai mô hình có thể khai thác, chia sẻ thông tin trên Internet; 50 lượt cán bộ có kỹ năng viết, biên tập tin, bài cho Trang thông tin điện tử Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN phục vụ cho các điểm triển khai mô hình.

Nâng cấp Trang thông tin điện tử Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN, xây dựng thêm các phân hệ của website để tạo các chuyên mục thông tin phục vụ việc trao đổi thông tin giữa người dân trong địa phương, cũng như người dân giữa các địa phương với nhau. Từ đó, tạo ra kênh thông tin đa chiều giữa người dân địa phương với nhau và người dân địa phương với đơn vị chủ trì thực hiện dự án.
15 Tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Chọn các điểm chùa làm điểm triển khai mô hình khai thác thông tin trên Intenet:

Trên cơ sở là tiêu chí lựa chọn các điểm chùa, đơn vị chủ trì dự án phối hợp cùng Ban Dân tộc tỉnh tổ chức đoàn khảo sát, làm việc với trụ trì và Ban quản trị của các chùa. Kết quả, đã lựa chọn được 22 điểm chùa thuộc 10 huyện, thị xã, thành phố.

Trong quá trình khảo sát, lựa chọn, đơn vị chủ trì đã đề xuất không triển khai tại huyện Ngã Năm (nay là Thị xã Ngã Năm) do huyện này chỉ có 01 chùa Khmer và không đáp ứng tiêu chí để triển khai mô hình. Chùa Sa La Pô Thi, chùa Pray Chóp tại thị xã Vĩnh Châu và chùa Tum Núp tại huyện Châu Thành đã từ chối việc triển khai mô hình tại chùa vì không có người quản lý. BTK đã phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh lựa chọn lại các điểm chùa tương ứng như: chùa Cro Săng, Tưk Sáp (thị xã Vĩnh Châu), chùa Peng Som Rách (huyện Châu Thành) và bổ sung 01 chùa tại thị xã Vĩnh Châu (chùa Sê Rây Kan Đal)

Đầu tư trang thiết bị phục vụ khai thác thông tin trên Internet:

Sau khi ký kết hợp đồng, đơn vị chủ trì phối hợp cùng Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế và Hạ tầng địa phương đầu tư các trang thiết bị đảm bảo việc khai thác thông tin trên Internet tại từng chùa và đảm bảo đúng yêu cầu về mặt kỹ thuật theo đề cương đã được duyệt.

Tập huấn kỹ năng thực hành khai thác thông tin trên Internet:

Đã tổ chức 22 lớp tập huấn kỹ năng thực hành khai thác thông tin Internet tại 22 điểm chùa cho 445 học viên là sư sãi, phật tử đang sinh hoạt tại các chùa. Lớp tập huấn đã giúp cho các học viên nắm được những kiến thức cơ bản về sử dụng máy tính, cũng như trang bị cho học viên những kỹ năng khai thác thông tin trên Internet.

Các lớp tập huấn được tiến hành theo 02 đợt ứng với các đợt khảo sát, lựa chọn đầu tư trang thiết bị phục vụ khai thác thông tin trên Internet tại các điểm chùa được chọn làm điểm triển khai mô hình:

+ Đợt 1: từ tháng 8/2012 đến tháng 9/2012;

+ Đợt 2: từ tháng 1/2013 đến tháng 6/2013.

Tập huấn kỹ năng viết, biên tập tin bài trên trang thông tin điện tử Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN:

Phối hợp Chi Hội Báo Sóc Trăng và Hội nhà Báo Sóc Trăng tổ chức 02 lớp tập huấn nghiệp vụ viết và biên tập tin bài trên Trang thông tin điện tử của Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ cho 51 học viên là cán bộ quản lý thiết bị khai thác thông tin Internet tại các điểm chùa và cán bộ các Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố. Lớp tập huấn đã trang bị cho các học viên kiến thức, kỹ năng viết, biên tập tin, bài trên Trang thông tin điện tử của Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ nói riêng và các phương tiện thông tin khác nói chung.

+Đợt 1: ngày 01, 06, 15, 22/3/2013.

+Đợt 2: từ ngày 03/9 đến ngày 06/9/2013.

Nâng cấp Trang thông tin điện tử của Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ:

Phối hợp Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng thực hiện việc nâng cấp Trang thông tin điện tử của Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ tại địa chỉ: http://sta.soctrang.gov.vn. Việc nâng cấp đã giúp Trang thông tin điện tử của Trung tâm đã hoạt động ổn định, giao diện trực quan hơn, xây dựng  thêm các phân hệ thuộc dự án gồm: thông tin về dự án, Trang thông tin thành phần của 22 điểm chùa được chọn làm điểm triển khai mô hình.
16 Lĩnh vực nghiên cứu:
17 Từ khóa chủ đề: Internet, chùa Khmer,… 
18 Nơi lưu giữ báo cáo: VN-SKHCNSTG
 THÔNG TIN ĐĂNG KÝ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
19 Tổng kinh phí thực hiện: 720.000.000đ (Bảy trăm hai mươi triệu đồng)  

Trong đó:

- Ngân sách SNKH&CN: 500.000.000 đ (Năm trăm triệu đồng)  

- Nguồn vốn khác: 220.000.000 đ (Hai trăm hai mươi triệu đồng)
20 Thời gian thực hiện: 28 tháng      Bắt đầu từ: 01/2012         Kết thúc: 4/2014
21 Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu số:
22  Ngày họp hội đồng nghiệm thu chính thức: 
23 Các sản phẩm giao nộp:

1. Báo cáo tổng hợp KQNC (quyển + bản điện tử): 01+01 đĩa CD

24 Ngày nộp hồ sơ đăng ký KQNC:
25 Ngày cấp đăng ký KQNC: 11/12/2014
26 Số Giấy chứng nhận đăng ký giao nộp kết quả KQNC: 04/KQNC-SKHCN-QLKHCN

Trung tâm Ứng dụng    

Tiến bộ KH&CN Sóc Trăng

 Y nghia ngay KHCN-sua

001145295

  Số người đang online : 29.