LỊCH SỬ 30 NĂM KHÁNG CHIẾN CỦA LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN HUYỆN THẠNH TRỊ, TỈNH SÓC TRĂNG (1945-1975)

1

Tên nhiệm vụ: "Lịch sử 30 năm kháng chiến của lực lượng vũ trang nhân dân huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng (1945-1975)"

2 Cấp quản lý nhiệm vụ: Tỉnh
3 Mã số nhiệm vụ (nếu có): 
4 Thuộc chương trình (nếu có): 
5 Cơ quan chủ trì nhiệm vụ: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Sóc Trăng
6 Cơ quan phối hợp nghiên cứu (nếu có): 
7 Cơ quan cấp trên trực tiếp của CQ chủ trì: 
8 Bộ/ngành hoặc tỉnh/thành phố chủ quản: 
9 Chủ nhiệm nhiệm vụ: Phan Trung Hậu;   Học hàm, học vị: CN;  Giới tính: Nam/Nữ
10 Đồng Chủ nhiệm:              Học hàm, học vị:       Giới tính: Nam/Nữ 

11

Danh sách cá nhân than gia nghiên cứu:

Họ và tên:                Học hàm, học vị:       Giới tính: Nam/Nữ

12 Năm viết BC: 2016               12. Nơi viết BC: Sóc Trăng
13 Số trang: 171tr. + Phụ lục
14

Mục tiêu của nhiệm vụ:

- Tái hiện sự ra đời và hoạt động chiến đấu của LLVT nhân dân huyện Thạnh Trị từ năm 1945 - 30/4/1975, rút ra những bài học kinh nghiệm, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong tình hình mới.

- Làm rõ thêm về quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Bộ CHQS tỉnh Sóc Trăng và Đảng bộ huyện Thạnh Trị về điều hành, tổ chức quân sự; ghi nhận lại những công lao và sự hy sinh to lớn của cán bộ, chiến sĩ LLVT nhân dân huyện Thạnh Trị trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

- Góp phần phục vụ nghiên cứu khoa học, tuyên truyền lịch sử, giáo dục truyền thống cho các thế hệ cán bộ, chiến sĩ LLVT và nhân dân huyện Thạnh Trị.

15

Tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Qua gần 02 năm triển khai thực hiện, nhóm thực hiện đề tài đã nghiên cứu được 04 nội dung chính về: Vùng đất, con người và sự ra đời của lực lượng vũ trang nhân dân huyện Thạnh Trị; Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Thạnh Trị trong kháng chiến chống thực dân Pháp (9/1945 - 7/1954); Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Thạnh Trị trong giai đoạn đầu cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ (7/1954-1968); Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Thạnh Trị đánh bại chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” của đế quốc Mỹ, tiến tới tổng tiến công và nổi dậy Mùa xuân năm 1975 (1969-30/4/1975) đồng thời nhóm nghiên cứu cũng đã có những phân tích, đánh giá vai trò của lực lượng vũ trang nhân dân huyện Thạnh Trị và rút ra những bài học kinh nghiệm thực tiễn trong 02 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của lực lượng vũ trang nhân dân huyện Thạnh Trị. Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Thạnh Trị đã có những sáng tạo trong việc thực hiện các phong trào: ôm hè, bắt hè; du kích chiến tranh; chiến tranh nhân dân; bảo vệ và xây dựng vùng giải phóng;... đã góp phần vào thắng lợi chung của lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Sóc Trăng.

Đặc biệt nhóm nghiên cứu đã biên soạn được bản thảo sách chuyên khảo với chủ đề “Lịch sử 30 năm kháng chiến của lực lượng vũ trang nhân dân huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng (1945 - 1975)”, đây là tài liệu để phục vụ cho việc tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống của lực lượng vũ trang nhân dân huyện Thạnh Trị nói riêng và lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Sóc Trăng nói chung.

16 Lĩnh vực nghiên cứu:
17 Từ khóa chủ đề: 
18 Nơi lưu giữ báo cáo: 
 THÔNG TIN ĐĂNG KÝ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
19 Tổng kinh phí thực hiện: 307,366 triệu đồng
Trong đó từ ngân sách Nhà nước: 152,970 triệu đồng
20 Thời gian thực hiện: 24 tháng; Bắt đầu từ: 11/2014; Kết thúc: 7/2016
21 Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu số:...của Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Sóc Trăng
22  Ngày họp hội đồng nghiệm thu chính thức: 
23 Các sản phẩm giao nộp:

1. Báo cáo tổng hợp KQNC (quyển + bản điện tử): 01+01 đĩa CD

24 Ngày nộp hồ sơ đăng ký KQNC: 31/3/2017
25 Ngày cấp đăng ký KQNC: 31/3/2017
26 Số Giấy chứng nhận đăng ký giao nộp kết quả KQNC: 02/KQNC-SKHCN ngày 31/3/2017

Trung tâm Ứng dụng    

Tiến bộ KH&CN Sóc Trăng

 Y nghia ngay KHCN-sua

001145271

  Số người đang online : 22.