ỨNG DỤNG TƯỚI TIẾT KIỆM NƯỚC VÀO SẢN XUẤT RAU AN TOÀN TẠI THỊ XÃ NGÃ NĂM, TỈNH SÓC TRĂNG

1

Tên nhiệm vụ: Ứng dụng tưới tiết kiệm nước vào sản xuất rau an toàn tại thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng 

2 Cấp quản lý nhiệm vụ: Tỉnh
3 Mã số nhiệm vụ (nếu có): 
4 Thuộc chương trình (nếu có): 
5 Cơ quan chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng
6 Cơ quan phối hợp nghiên cứu (nếu có): 
7 Cơ quan cấp trên trực tiếp của CQ chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng
8 Bộ/ngành hoặc tỉnh/thành phố chủ quản: UBND tỉnh Sóc Trăng
9 Chủ nhiệm nhiệm vụ: Trần Ngọc Hiếu; Học hàm, học vị: ThS; Giới tính: Nữ
10 Đồng Chủ nhiệm:        Học hàm, học vị:       Giới tính:

11

Danh sách cá nhân tham gia nghiên cứu:

Họ và tên: Lê Hoàng Khương

Họ và tên: Lưu Tấn Hòa

Họ và tên: Ong Tài Thuận

Họ và tên: Phan Mỹ Ngọc

Họ và tên: Lâm Sa Tha

Họ và tên: Trần Đoan Trang

Họ và tên: Phạm Thị Trang

Họ và tên: Nguyễn Văn Nờ

12 Năm viết BC: 2017             12. Nơi viết BC: Sóc Trăng
13 Số trang: 66 trang + Phụ lục
14

Mục tiêu của nhiệm vụ:

- Xây dựng mô hình sản xuất rau an toàn trong nhà lưới, tạo sản phẩm rau an toàn cho người tiêu dùng.

- Hạn chế những thiệt hạ do những yếu tố bất lợi của thời tiết, côn trùng, dịch bệnh, hạn chế dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, hàm lượng Nitrate trong sản phẩm.

- Nâng cao năng suất, chất lượng của rau gắn với nhãn hiệu nơi sản xuất.

- Chủ động mùa vụ trồng rau, có thể trồng được quanh năm.

- Áp dụng hệ thống tưới tiết kiệm nước trong mô hình sản xuất.  

15

Tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ:

 

16 Lĩnh vực nghiên cứu:
17 Từ khóa chủ đề: rau an toàn, ngã năm, VietGAP...
18 Nơi lưu giữ báo cáo: VN-SKHCNSTG
 THÔNG TIN ĐĂNG KÝ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
19

Tổng kinh phí thực hiện: 109.455.250 triệu đồng
Trong đó từ ngân sách Nhà nước: 99.969.000 triệu đồng

Nguồn kinh phí đối ứng của hộ dân: 9.486.250 đồng

20 Thời gian thực hiện: 12 tháng, từ 12/2016 đến tháng 12/2017
21 Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu số: 171/QĐ-SKHCN, ngày 25/12/2017 của Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Sóc Trăng
22  Ngày họp hội đồng nghiệm thu chính thức: 28/12/2017 
23 Các sản phẩm giao nộp:

1. Báo cáo tổng hợp KQNC (01 quyển +01 bản điện tử):

24 Ngày nộp hồ sơ đăng ký KQNC: 29/12/2017
25 Ngày cấp đăng ký KQNC: 29/12/2017
26 Số Giấy chứng nhận đăng ký giao nộp kết quả KQNC: 11/KQNC-SKHCN, ngày 29/12/2017

Trung tâm Ứng dụng    

Tiến bộ KH&CN Sóc Trăng

 Y nghia ngay KHCN-sua

001145253

  Số người đang online : 21.