CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

A. HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KH&CN
-  Thực hiện các đề tài nghiên cứu, thử nghiệm, khảo nghiệm các dự án sản xuất thử nghiệm cấp tỉnh và cấp nhà nước.

-  Triển khai, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, các thành tựu khoa học công nghệ, các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất và đời sống.

B. HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ KH&CN

Tư vấn, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, xử lý ô nhiễm môi trường (nước thải, rác thải, lắp đặt các túi ủ Biogas,…) cho các dự án đầu tư, các cơ sở sản xuất kinh doanh và hộ gia đình.

1. Tư vấn lập đề án khai thác nước dưới đất cho các cơ sở sản xuất kinh doanh.

2. Lắp đặt hệ thống xử lý nước ngầm nhiễm phèn sắt cho các cơ sở có nhu cầu.

3. Cung cấp liều kế cá nhân, hiệu chỉnh các thiết bị X quang y tế.

4. Cung cấp chế phẩm sinh học dung trong nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi, xử lý rác thải, xử lý hầm cầu cho các hộ gia đình.

5. Tư vấn thủ tục, hồ sơ sở hữu trí tuệ (Kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hóa).

6. Cung cấp meo giống nấm các loại: nấm rơm, nấm mèo, nấm bào, nấm linh chi.

7. Đào tạo, tập huấn và chuyển giao về kỹ thuật nuôi trồng và nhân giống các loại nấm: nấm rơm, nấm mèo, nấm bào ngư, nấm linh chi.

8. Phân tích, kiểm nghiệm các chỉ tiêu hóa lý, vi sinh thuộc lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản và nước (nước thải, nước sinh hoạt,…).

9. Tư vấn tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn.

C. HOẠT ĐỘNG PHÒNG THÍ NGHIỆM CÔNG NGHỆ SINH HỌC, PHÂN TÍCH HÓA LÝ, VI SINH

Đầu tư xây dựng phòng thí nghiệm được cơ quan chức năng công nhận đạt tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 17025 – 2005 với đội ngũ cán bộ kỹ thuật có chuyên môn sâu và có năng lực nhằm phục vụ cho:

- Công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ của tỉnh.

- Quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường.

- Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Bảo đảm an toàn vệ sinh, sức khỏe cho cộng đồng.

- Thúc đẩy thương mại phát triển,…

1. Lĩnh vực về công nghệ sinh học, vi sinh

Phân tích các chỉ tiêu vi sinh trong thực phẩm, môi trường.

- Tạo các loại giống nấm chất lượng cao.

- Phân tích chẩn đoán bệnh cho tôm sú, đốm trắng, đầu vàng, MBV còi.

- Nghiên cứu sản xuất các chế phẩm sinh học, EM gốc, EMST.

- Thực hiện các đề tài, dự án phục vụ sản xuất và phát triển nông nghiệp.

2.Lĩnh vực phân tích hóa lý

- Phân tích các chỉ tiêu về nước (nước sinh hoạt, nước ngầm, nước thải,...).

- Phân tích dư lượng thuốc bảo vệ thực vật: gốc Clor và Phospho.

- phân tích thức ăn thủy sản, chăn nuôi; Phân tích hàm lượng các chất trong phân bón: N, P, K.

 

 Trung tâm ƯDTB KH&CN

 Y nghia ngay KHCN-sua

001145220

  Số người đang online : 48.