CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM
Stt Họ và tên

Chức vụ/

Chức danh

Điện thoại E-mail
 

Trung tâm Ứng dụng

TB KH&CN

 

ĐT: 0299 3826 435

Fax: 0299 3610 871

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
I Ban Giám đốc

 

   
1 Ong Tài Thuận Giám đốc

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Hồ Văn Thảo Phó Giám đốc 0976 057 659 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 Trần Ngô Kim Phụng Phó Giám đốc 0949 363 045 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Lê Trung Tâm Phó Giám đốc 0919 733 499 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
II

Phòng Hành chính-

Tổng hợp

 

ĐT: 0299 3826 435

Fax: 0299 3610 871

 
5 Phạm Thị Trang Phó Trưởng phòng 0986 365 539 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Nguyễn Hồng Hải Vân Thủ quỹ - Văn thư 0983 544 411 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 Lữ Ngọc Lan Trinh Nhân viên 0982 037 908 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8 Lê Văn Quân NV. Bảo vệ    -
9 Võ Thị Loan NV. Phục vụ 0979 290 519
 -
10 Đào Minh Tùng Tài xế 0983 843 337
 -
III

Phòng Kỹ thuật

 

0299 3624 929

 
11 Vũ Quan Nhân viên 0387 062 220 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
12 Triệu Minh Trương Nhân viên 0914 390 701  
13 Lê Nguyễn Ngân Hà Nhân viên 0352 665 114 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
IV Phòng Thí nghiệm  

ĐT: 0299 3829 930

Fax: 0299 3610 871

 
14 Nguyễn Công Bằng Phó Trưởng phòng 0939 022 560 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
15 Nguyễn Thị Thanh Nhiễn Phó Trưởng phòng 0939 951 011 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
16 Lâm Ngọc Tú Nhân viên 0774 849 988 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

sodott

Trung tâm Ứng dụng   

Tiến bộ KH&CN Sóc Trăng

 Y nghia ngay KHCN-sua

001145212

  Số người đang online : 48.