ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG

Trong giai đoạn 2013 - 2017 tập trung xây dựng đơn vị đạt yêu cầu sau:

- Trung tâm trở thành đầu mối nắm bắt và điều tra khảo sát về thực trạng công nghệ, nhu cầu công nghệ ở địa phương để tham mưu cho Sở Khoa học và Công nghệ trong việc quản lý, thúc đẩy ứng dụng và đổi mới công nghệ.

- Cung cấp những thông tin về khoa học, công nghệ cho người sản xuất; chuyển các nghiên cứu khoa học và công nghệ thành sản phẩm cụ thể ứng dụng vào thực tế sản xuất tại địa phương theo cơ chế thị trường.

- Cung cấp và hỗ trợ nguồn nhân lực, vật lực cho các tổ chức, cá nhân trong việc nghiên cứu và phát triển khoa học, công nghệ.

- Làm tốt chức năng là đơn vị sự nghiệp khoa học, công nghệ phục vụ công tác quản lý nhà nước (về khoa học, công nghệ), hỗ trợ đắc lực cho việc ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất và đời sống tại địa phương.

- Tư vấn, hỗ trợ các huyện, thị xã, thành phố xây dựng các dự án khoa học và công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ và chuyển giao khoa học và công nghệ phù hợp với nhu cầu và điều kiện địa phương.

Trong đó tập trung vào các nội dung chính sau:

* Hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ:

- Lựa chọn, tiếp thu và chuyển giao các công nghệ tiên tiến cho các tổ chức, cá nhân; trước mắt tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp, chế biến và bảo quản nông sản thực phẩm, xử lý môi trường.

- Mở rộng hoạt động ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sản xuất nông nghiệp, thủy sản và bảo vệ môi trường.

- Hỗ trợ người sản xuất ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật về giống cây trồng, vật nuôi, ứng dụng quy trình canh tác tiến bộ

- Hỗ trợ nghiệp vụ và giới thiệu tiếp thị để thúc đẩy doanh nghiệp áp dụng công nghệ mới, các tiến bộ kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế-xã hội trong các ngành chủ lực của tỉnh, góp phần hạn chế và tiến tới thu hẹp dần các quy trình sản xuất lạc hậu, giá thành cao và gây ô nhiễm môi trường.

* Hoạt động sản xuất và dịch vụ:

- Mở rộng và nâng cao hoạt động dịch vụ của đơn vị, phấn đấu tăng nguồn thu dịch vụ cùng với các nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng đáp ứng cơ bản nhu cầu về dịch vụ khoa học, công nghệ trong tỉnh.

- Phân tích các chỉ tiêu hoá lý, vi sinh góp phần phục vụ công tác nghiên cứu, ứng dụng và quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;…

- Sản xuất, kinh doanh các loại nấm, các sản phẩm chế biến nhằm góp phần giải quyết đầu ra cho nông sản tỉnh nhà.

- Cung ứng các giống nấm: nấm mèo, nấm bào ngư, nấm linh chi, nấm rơm…và bịch phôi một số loại nấm ăn, nấm dược liệu phục vụ sản xuất và đời sống cho bà con nông dân.

- Sản xuất các chế phẩm nấm xanh phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Trung tâm ƯD TB KH&CN

 Y nghia ngay KHCN-sua

001145236

  Số người đang online : 35.