CUNG CẤP THÔNG TIN KH&CN VÀ DUY TRÌ 22 ĐIỂM KHAI THÁC INTERNET TẠI CÁC CHÙA KHMER TRONG TỈNH SÓC TRĂNG

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ NHIỆM VỤ

1. Tên nhiệm vụ: “Cung cấp thông tin Khoa học và Công nghệ (KH&CN) và duy trì 22 điểm khai thác Internet tại các chùa Khmer trong tỉnh Sóc Trăng”

2. Thời gian thực hiện: 12 tháng (từ tháng 01 năm 2015 đến tháng 12 năm 2015)

3. Kinh phí dự kiến: 246.274.400 đồng

4. Chủ nhiệm nhiệm vụ: Vũ Quan

5. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

- Tổng hợp các tư liệu, đề tài, dự án KH&CN của tỉnh đăng lên website.

- Cung cấp thông tin KH&CN; hỗ trợ, giải đáp thắc mắc liên quan đến ứng dụng tiến bộ KH&CN cho người dân trong tỉnh.

- Thống kê số lượt truy cập trang thông tin điện tử, hỏi đáp liên quan đến ứng dụng KH&CN.

- Đăng thông tin, quảng bá các hoạt động dịch vụ của Trung tâm lên website.

- Theo dõi, kiểm tra và duy trì 22 điểm khai thác Internet tại các chùa Khmer trong khuôn khổ dự án “Khai thác thông tin Internet phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương tại các điểm chùa Khmer trong tỉnh”.

III. KẾT QUẢ DỰ KIẾN

- Đăng 120 tin, bài trên trang thông tin điện tử của Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN tỉnh Sóc Trăng.

- Xây dựng 02 menu đề tài, dự án thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và khoa học xã hội và nhân văn; cập nhật 16 đề tài, dự án cấp tỉnh đã được nghiệm thu giai đoạn 2012-2014, 18 đề tài, dự án cấp tỉnh đang thực hiện giai đoạn 2013-2014, cập nhật 19 đề tài, dự án cấp tỉnh đã được nghiệm thu giai đoạn 2010-2011 lên trên trang thông tin điện tử của Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN tỉnh Sóc Trăng.

- Dự kiến có khoảng 150.000 lượt truy cập vào website.

- Đào tạo kỹ năng thực hành khai thác thông tin trên internet cho các sư sãi tại 22 điểm chùa Khmer triển khai mô hình tại 10 huyện, thị xã và thành phố (Thành phố Sóc Trăng, Thị xã Vĩnh Châu, huyện Thạnh Trị, huyện Mỹ Xuyên, huyện Trần Đề, huyện Long Phú, huyện Cù Lao Dung, huyện Kế Sách, huyện Châu Thành, huyện Mỹ Tú).

Vũ Quan

 Y nghia ngay KHCN-sua

001145168

  Số người đang online : 7.