CUNG CẤP THÔNG TIN KH&CN TẠI TỈNH SÓC TRĂNG

- Tên nhiệm vụ: "Cung cấp thông tin khoa học và công nghệ tại tỉnh Sóc Trăng"

- Thời gian thực hiện: 09 tháng (từ tháng 04 đến tháng 12/2018)

- Tổng kinh phí: 207.627.000 đồng

- Chủ nhiệm: KS. Vũ Quan

- Tổ chức chủ trì: Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng

Chi tiết nội dung nhiệm vụ: Xem tại đây

 Y nghia ngay KHCN-sua

001145245

  Số người đang online : 34.