GIỚI THIỆU CHUNG VỀ PHÒNG THÍ NGHIỆM

I. GIỚI THIỆU

- Phòng Thí nghiệm trực thuộc Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng, được thành lập theo Quyết định số 04/QĐ-SKHCN ngày 12 tháng 01 năm 2010. Phòng Thí nghiệm đã được cơ quan có thẩm quyền (Văn phòng Công nhận Chất lượng) đánh giá đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005_Mã số Vilas 651.

- PTN hoạt động đa dạng trên nhiều lĩnh vực như: phân tích hóa lý, vi sinh, bệnh học thỷ sản. Giúp kiểm soát chất lượng hàng hóa, vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường…

- PTN được chia thành 03 bộ phận: Hóa lý, Vi sinh và Công nghệ sinh học.

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ ĐỊNH HƯỚNG

1. Chức năng, nhiệm vụ

- Phân tích – kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa và môi trường phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước, nghiên cứu khoa học và sản xuất kinh doanh trong và ngoài tỉnh.

- Phục vụ và trực tiếp nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật về công nghệ sinh học phục vụ sản xuất và đời sống.

- Các hoạt động cụ thể

* Các hoạt động nghiên cứu ứng dụng và triển khai các thành tựu khoa học, các tiến bộ kỹ thuật phục vụ nhu cầu cần thiết của tỉnh như:

+ Quản lý Nhà nước về khoa học, công nghệ và môi trường.

+ Công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ của tỉnh.

+ Phát triển Công nghệ sinh học: sản xuất các loại giống nấm ký sinh phòng trừ rầy nâu hại lúa, rau màu; sản xuất chế phẩm sinh học phục vụ sản xuất nông nghiệp.

   PTNVISINH1PTNHOALY1

                             Bộ phận Vi sinh                                                         Bộ phận Hóa lý

* Các hoạt động Dịch vụ phân tích: Phòng Thí nghiệm được trang bị các thiết bị hiện đại trong các lĩnh vực hóa lý, vi sinh và công nghệ sinh học đáp ứng được nhu cầu:

  PHANTICHHOALYHDSANXUAT

                      Phân tích hóa lý                                Hoạt động nghiên cứu phục vụ sản xuất

+ Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

+ Bảo đảm an toàn vệ sinh, sức khỏe cho cộng đồng thông qua việc phân tích kiểm tra chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm, nông sản và nước sử dụng.

+ Thúc đẩy phát triển thương mại và dịch vụ.

- Hiện nay Phòng Thí nghiệm có khả năng phân tích các chỉ tiêu Hóa lý, Vi sinh trên các sản phẩm nước và nước thải, đất, phân bón, thức ăn chăn nuôi, nông sản, thủy hải sản, thực phẩm, không khí và đã được Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA) công nhận với 69 chỉ tiêu trên các loại nền mẫu trên (phụ lục đính kèm).

2. Định hướng

- Phòng Thí nghiệm luôn luôn vận hành theo hệ thống quản lý chất lượng ISO/IEC17025:2005 đã được công nhận.

- Trong thời gian tới, Phòng Thí nghiệm tiếp tục triển khai các hoạt động dịch vụ trên những thiết bị đã được đầu tư và đăng ký là Phòng Thí nghiệm được chỉ định về lĩnh vực phân bón và thức ăn chăn nuôi.

Phòng Thí nghiệm

 Y nghia ngay KHCN-sua

001145273

  Số người đang online : 24.