Năng lực hoạt động của bộ phận vi sinh

Bộ phận vi sinh với hệ thống phòng làm việc được thiết kế theo đúng yêu cầu nghiêm ngặt của tiểu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 cùng với trang thiết bị hiện đại đáp ứng nhu cầu phân tích hầu hết các chỉ tiêu vi sinh trên các nền mẫu cơ bản như: nước, thực phẩm, thức ăn chăn nuôi….

 BẢNG NĂNG LỰC PHÂN TÍCH

STT

Sản phẩm/Chỉ tiêu thử

Phương pháp thử/Thiết bị đo

I

Nước và nước thải

1

Coliforms(*)

TCVN 6187-1:2009

TCVN 6187-2:1996

2

E. coli(*)

TCVN 6187-1:2009

TCVN 6187-2:1996

3

Tổng vi sinh vật hiếu khí(*)

ISO 6222:1999

4

Vibrio sp.

TCCS - VS01:2014

5

Samonella spp.

ISO 19250:2010

6

Thực vật phiêu sinh

Hình thái học

7

Động vật phiêu sinh

Hình thái học

II

Đất/ Trầm tích

 1

Tổng vi khuẩn hiếu khí(*)

TCVN 4884:2005

2

Coliforms(*)

TCVN 6848:2007

3

E. coli(*)

TCVN 6846:2007

III

Thức ăn chăn nuôi

1

Tổng vi sinh vật hiếu khí(*)

TCVN 4884:2005

2

Coliforms(*)

TCVN 6848:2007

3

E. coli(*)

TCVN 6846:2007

4

Samonella spp. (*)

TCVN 4829:2005

5

Staphylococcus aureus(*)

TCVN 4830-1:2005

6

Nấm men, nấm mốc(*)

TCVN 8275-1:2010

TCVN 8275-2:2010

IV

Phân bón

1

Tổng vi khuẩn hiếu khí(*)

TCVN 4884:2005

2

Coliforms(*)

TCVN 6848:2007

3

E. coli(*)

TCVN 6846:2007

 V

Nông sản và thực phẩm

1

Tổng vi sinh vật hiếu khí(*)

TCVN 4884:2005

2

Coliform(*)

TCVN 6848:2007

3

E. coli (*)

TCVN 6846:2007

4

Samonella spp. (*)

TCVN 4829:2005

5

Staphylococcus aureus(*)

TCVN 4830-1:2005

6

Nấm men, nấm mốc(*)

TCVN 8275-1:2010

TCVN 8275-2:2010

VI

Thủy hải sản

1

Tổng vi sinh vật hiếu khí

TCVN 4884:2005

2

Coliform

TCVN 6848:2007

3

E. coli

TCVN 6846:2007

4

Samonella spp.

TCVN 4829:2005

5

Staphylococcus aureus

TCVN 4830-1:2005

6

Nấm men, nấm mốc

TCVN 8275-1:2010

TCVN 8275-2:2010

Ghi chú:

- (*) Chỉ tiêu được VILAS công nhận theo ISO/IEC 17025:2005

- TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam

- AOAC: Association of Afficial Analytical Chemist

Một số hình ảnh về thiết bị và điều kiện làm việc của bộ phận Vi sinh:

bophanvisinhanh1

        Với trang thiết bị hiện đại và nguồn nhân lực được đào tạo chuyên sâu, chúng tôi tin chắc sẽ đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng trên địa bàn và khu vực.

Phòng Thí nghiệm

 Y nghia ngay KHCN-sua

001145237

  Số người đang online : 36.