Giao ban Khối Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ vùng Đồng bằng sông Cửu Long năm 2018

giaobankhoiungdungĐây là hoạt động thường niên của Khối Ứng dụng Tiến bộ KH&CN vùng Đồng bằng sông Cửu Long (Khối Ứng dụng). Hoạt động giao ban nhằm tổng kết tình hình hoạt động năm và đề ra phương hướng hoạt động năm tiếp theo; đồng thời, nhằm phát huy sự liên kết trong hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ và xây dựng thị trường KH&CN giữa các Trung tâm thành viên Khối Ứng dụng và các tổ chức KH&CN, doanh nghiệp, Viện, Trường tại các tỉnh/thành phố trên cả nước.

Khối Ứng dụng chính thức thành lập ngày 15/10/2014 với mục đích ban đầu nhằm thông qua hoạt động liên kết giữa các Trung tâm trong cùng lĩnh vực, xây dựng mối quan hệ hợp tác trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn của các đơn vị và tìm kiếm giải pháp tăng cường hiệu quả hoạt động về ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN vào sản xuất đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Hiện nay, Khối Ứng dụng có 22 thành viên bao gồm Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN của 13 tỉnh/thành phố vùng ĐBSCL và một số tỉnh/thành phố khác (TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Đồng Nai, Tây Ninh) và các đơn vị khác (Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ KH&CN thuộc Cục Công tác Phía Nam - Bộ KH&CN, Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ sinh học tỉnh Tiền Giang, Trung tâm Phát triển KH&CN Trẻ - Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh).

Hội nghị giao ban Khối Ứng dụng năm 2018 có sự tham dự của ông Phạm Thế Dũng - Phó Cục Trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển Công nghệ (Bộ KH&CN), ông Trương Hoàng Phương - Phó Giám đốc Sở KH&CN thành phố Cần Thơ, Khối Trưởng Khối Ứng dụng; đại diện của Lãnh đạo các Sở KH&CN, các Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN các tỉnh/thành phố vùng ĐBSCL và một số tỉnh khác; cùng đại diện các Viện, Trường và các doanh nghiệp.

Tại Hội nghị giao ban, Ban Điều hành đã thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019. Nhìn chung, trong năm 2018, các thành viên của Khối Ứng dụng đã có những hoạt động tích cực, chủ động trong việc lựa chọn định hướng phát triển phù hợp với khả năng và định hướng phát triển tại địa phương; đến nay, nhiều Trung tâm đã thể hiện vai trò nhất định trong phát triển KH&CN của địa phương. Năm 2018, đã thực hiện 08 đề tài/dự án cấp Bộ, 25 đề tài/dự án cấp Tỉnh/Thành phố và 41 đề tài/dự án/nhiệm vụ/sản xuất thử nghiệm cấp Cơ sở; đã chuyển giao được một số mô hình ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp (mô hình trồng nấm, rau thủy canh, chuối cấy mô, hoa lan,...) và lĩnh vực công nghiệp (công nghệ xử lý nước cấp sinh hoạt, công nghệ lão hóa rượu, hệ thống chống sét, năng lượng mặt trời,...) phục vụ có hiệu quả đời sống và sản xuất của người dân.

Năm 2019, Khối Ứng dụng đã đề ra phương hướng hoạt động với Chủ đề “Liên kết, ứng dụng công nghệ 4.0 phát triển thị trường KH&CN”. Mục tiêu nhằm xây dựng chương trình hành động chung của Khối Ứng dụng và thảo luận hoàn thiện các cơ chế, chính sách, giải pháp liên kết phối hợp; hỗ trợ các thành viên trong khối kết nối thị trường KH&CN vùng ĐBSCL và cả nước thông qua các điểm kết nối cung - cầu KH&CN (Xây dựng đề án quảng bá sản phẩm công nghệ, thương mại hóa sản phẩm và hỗ trợ hoạt động của các Trung tâm); hợp tác liên kết giữa các Trung tâm thành viên để có tiếng nói chung trong việc kiến nghị, đề xuất các giải pháp cho các cơ quan hữu quan hoàn thiện hành lang pháp lý, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng cơ chế thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, cơ chế phối hợp khai thác hiệu quả nguồn lực chất xám và trí tuệ của đội ngũ chuyên gia, các nhà khoa học và mạng lưới các tổ chức KH&CN khu vực tư nhân để giúp hoàn thành tốt nhiệm vụ của các Trung tâm thành viên và của Khối Ứng dụng.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Phạm Thế Dũng - Phó Cục Trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển Công nghệ (Bộ KH&CN) đánh giá cao hoạt động của Khối Ứng dụng, bước đầu đã tạo được mối liên kết trong hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ giữa các Trung tâm; trong thời gian tới, cần tăng cường hơn nữa các hoạt động hợp tác giữa các thành viên trong Khối Ứng dụng với các Viện, Trường và các doanh nghiệp. Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã có những đóng góp ý kiến, trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm hoạt động của các Trung tâm; đồng thời đề xuất các kiến nghị đến các cơ quan quản lý các cấp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các Trung tâm nói riêng và Khối Ứng dụng nói chung. Bên cạnh đó, các đại biểu đều cho rằng các Trung tâm cần có những sản phẩm riêng, đặc trưng, tránh sản xuất những sản phẩm giống nhau nhằm chia sẻ các sản phẩm này với nhau để hạn chế tính cạnh tranh; tăng cường hợp tác với các Viện, Trường trong hoạt động nghiên cứu khoa học và tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp để phát triển các sản phẩm của các Trung tâm.

Lê Trung Tâm

https://sokhcn1.soctrang.gov.vn

 Y nghia ngay KHCN-sua

001145183

  Số người đang online : 22.