Banner Ngày 25/6/2024
V/v hướng dẫn xây dựng, đăng ký kế hoạch, đề án khuyến công năm 2025 ( 05/06/2024 )

1

Tên nhiệm vụ: Hoàn thiện quy trình kỹ thuật và xây dựng mô hình trồng nấm rơm trong nhà tại thành phố Sóc Trăng

2

Cấp quản lý nhiệm vụ: Tỉnh

3

Mã số nhiệm vụ (nếu có):

4

Thuộc chương trình (nếu có):

5

Cơ quan chủ trì nhiệm vụ: Phòng Kinh tế Thành phố Sóc Trăng

Điện thoại:  02993.505546                                   

Địa chỉ: 93 Phú lợi, Phường 2, thành phố Sóc Trăng

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Huỳnh Hoài Nam

6

Cơ quan phối hợp nghiên cứu (nếu có):

7

Cơ quan cấp trên trực tiếp của CQ chủ trì: Ủy Ban nhân dân thành phố Sóc Trăng

8

Bộ/ngành hoặc tỉnh/thành phố chủ quản: 

9

Chủ nhiệm nhiệm vụ:

Họ và tên: Lý Minh Chánh                      

Năm sinh: 1983; Nam/ Nữ: Nam

Học hàm, học vị: Kỹ sư

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 0919949581

Tên tổ chức đang công tác: Phòng Kinh tế thành phố Sóc Trăng

Địa chỉ tổ chức: Số 93 Phú lợi, Phường 2, thành phố Sóc Trăng

Địa chỉ nhà riêng: Ấp Thanh nhàn, xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng.

10

Đồng Chủ nhiệm:

11

Danh sách cá nhân tham gia nghiên cứu:

1. Nguyễn Thị Ngọc Hà

2. Lý Minh Chánh

3. Mai Quốc Ngưng

4. Dương Cúc Mi

5. Huỳnh Hoài Nam

12

Năm viết BC: 2020

Nơi viết BC:  Sóc Trăng

13

Số trang: 43 trang + phu lục

14

Mục tiêu của nhiệm vụ:

Mục tiêu chung:

Hoàn thiện quy trình trồng nấm rơm trong nhà, góp phần tăng thu nhập cho người dân địa phương, tăng giá trị nấm rơm và tận dụng phụ phế phẩm trong nông nghiệp để gia tăng hiệu quả kinh tế.

Hình thành mô hình nông nghiệp đô thị, công nghệ tiên tiến.

Mục tiêu cụ thể:

Xây dựng và chuyển giao mô hình sản xuất nấm rơm trong nhà (01 nhà nấm, diện tích 40m2, năng suất 12kg nấm/100kg cơ chất).

So sánh hiệu quả kinh tế mô hình trồng nấm rơm trong nhà và phương pháp truyền thống (trồng thử nghiệm trong 3 vụ)

Đề xuất giải pháp phát triển mô hình nấm rơm trong nhà, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân tỉnh Sóc Trăng.

Xây dựng mô hình để người dân tham quan học tập và nhân rộng tại địa phương.

15

Tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ:

- Đơn vị chủ trì, chủ nhiệm dự án phối hợp Ủy ban nhân dân Phường 8 khảo sát, lựa chọn hộ tham gia dự án theo các tiêu chí đã đề ra. Kết quả đã chọn hộ ông Lê Quang Dũng tại địa chỉ số 430 Phạm Hùng, Khóm 3, Phường 8 thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

- Tiếp nhận Quy trình kỹ thuật trồng nấm rơm trong nhà do Công ty TNHH MTV Thiên Vạn Tường, địa chỉ tại 155A ấp An Thành, thị trấn Kế Sách, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng chuyển giao. Nội dung quy trình: Kỹ thuật xây dựng và thiết kế nhà trại, kỹ thuật trồng nấm trong nhà, chăm sóc, thu hoạch nấm ; Kỹ thuật phòng bệnh hại trên nấm.

- Xây dựng 01 nhà trồng nấm với diện tích 40m2 (chiều ngang 4m x chiều dài 10m x chiều cao 3,7m) và trồng thử nghiệm được 03 vụ theo quy trình trồng nấm rơm trong nhà. Kết quả, khi đảm bảo được điều kiện chăm sóc và tuân thủ theo điều kiện của quy trình chuyển giao, kết quả đạt 15,09% so với Thuyết minh ban đầu của dự án là 12% cơ chất khô); năng suất 3 vụ trồng của mô hình đạt 603,4 kg, lợi nhuận 24.467.000 đồng; năng suất trồng nấm rơm trong nhà đạt tối đa dao động từ 20 - 25% cơ chất khô. Mặt khác, trồng nấm rơm trong nhà có thể sản xuất từ 05 - 06 vụ/năm và còn tận dụng được phụ phẩm rơm đã sản xuất nấm làm phân hữu cơ để trồng rau an toàn.

- Đào tạo được 04 kỹ thuật viên được cấp giấy chứng nhận và có đầy đủ kiến thức về quy trình trồng nấm rơm trong nhà, có khả năng triển khai thực hiện hướng dẫn các hộ nông dân trên địa bàn mở rộng sản xuất, đơn vị chủ trì dự án còn tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng nấm rơm trong nhà cho 28 hộ nông dân trên địa bàn các phường 3, 4, 5, 7, 8, 9.

- Xây dựng được sổ tay phổ biến kỹ thuật trồng nấm rơm trong nhà.

- Tổ chức thành công hội thảo giới thiệu, quảng bá mô hình với 40 đại biểu tham dự (gồm cán bộ của các Sở, ban ngành đoàn thể các phường và bà con nông dân trong và ngoài thành phố). Trong đó có nhiều hộ dân có nhu cầu thực hiện mô hình và đã chủ động tiếp cận và liên hệ với cơ quan chủ quản của dự án. 

16

Lĩnh vực nghiên cứu: 40103

17

Từ khóa chủ đề: nấm rơm trong nhà, mô hình trồng nấm rơm…

18

Nơi lưu giữ báo cáo: VN-SKHCNSTG

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

19

- Tổng kinh phí thực hiện: 158.781.000 đồng, trong đó:

+ Kinh phí hỗ trợ từ SNKH: 99.729.000 đồng.

+ Nguồn khác (dân đối ứng): 59.052.000 đồng

- Tình hình cấp kinh phí từ nguồn SNKH:

+ Kinh phí ngân sách cấp từ SNKH: 99.729.000 đồng

-  Kinh phí còn lại theo hợp đồng: 0 đồng

20

Thời gian thực hiện:

- Theo Hợp đồng đã ký kết: 12 tháng (từ tháng 7/2019 đến hết tháng 06/2020)

- Thực tế thực hiện: từ  tháng 9/2019 đến tháng 12/2020

- Được gia hạn: 6 tháng (từ tháng 7/2020 đến hết 12/2020)

21

  Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu số: 187/QĐ-SKHCN, ngày 25/12/2020 của Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Sóc Trăng.

22

Ngày họp hội đồng nghiệm thu chính thức: 29/12/2020

23

Các sản phẩm giao nộp:

1. Quy trình kỹ thuật trồng nấm rơm trong nhà: 01

2. Nhà trống nấm: 01

3. Đào tạo kỹ thuật viên: 04

4. Xây dựng mô hình: 03

5. Sổ tay về kỹ thuật trồng nấm rơm trong nhà: 01

6. Báo cáo tổng hợp dự án: 01

24

Ngày nộp hồ sơ đăng ký KQNC:

25

Ngày cấp đăng ký KQNC: 23/9/2021

26

Số Giấy chứng nhận đăng ký giao nộp kết quả KQNC: 11/KQNC-SKHCN ngày 23/9/2021

  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
Truy cập hôm nay : 11
Truy cập trong 7 ngày :47
Tổng lượt truy cập : 6,626