Banner Ngày 13/7/2024
V/v hướng dẫn xây dựng, đăng ký kế hoạch, đề án khuyến công năm 2025 ( 05/06/2024 )

1

Tên nhiệm vụ: Ứng dụng ruồi lính đen (Hermetia illucens) vào xử lý rác hữu cơ tại Nhà máy xử lý chất thải rắn thành phố Sóc Trăng và vùng lân cận đặt tại xã Phú Mỹ,huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng.

2

Cấp quản lý nhiệm vụ: Tỉnh

3

Mã số nhiệm vụ (nếu có):

4

Thuộc chương trình (nếu có):

5

Cơ quan chủ trì nhiệm vụ: Công ty Cổ phần Công trình đô thị Sóc Trăng

Điện thoại:  02993.825900                                                    

Địa chỉ: Số 422 Quốc lộ 1A, Khóm 5. Phường 2. TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Đậu Đức Hiển

6

Cơ quan phối hợp nghiên cứu (nếu có):

7

Cơ quan cấp trên trực tiếp của CQ chủ trì: 

8

Bộ/ngành hoặc tỉnh/thành phố chủ quản: 

9

Chủ nhiệm nhiệm vụ:

Họ và tên: Trần Huỳnh Mai Trang

Năm sinh: 1985; Nam/ Nữ: Nữ

Học hàm, học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Nhân viên kỹ thuật.

Điện thoại: 0987320237

Tên tổ chức đang công tác: Công ty Cổ phần Công trình đô thị Sóc Trăng

Địa chỉ tổ chức: Số 422 Quốc lộ 1A, Khóm 5. Phường 2. TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Địa chỉ nhà riêng: 865 Trần Hưng Đạo, Phường 10, TP.Sóc Trăng.

10

Đồng Chủ nhiệm:

11

Danh sách cá nhân tham gia nghiên cứu:

1. Lý Mỹ Hiền

2. Lâm Thiết

3. Phạm Thị Nguyệt Tâm

4. Nguyễn Rạng Đông

5. Nguyễn Văn Bảo

6. Hồ Hoàng Khanh

12

Năm viết BC: 2021

Nơi viết BC: Sóc Trăng

13

Số trang: 52 trang

14

Mục tiêu của nhiệm vụ:

* Mục tiêu chung: Dự án thực hiện nhằm phát triển phương pháp ứng dụng ruồi lính đen trong xử lý rác hữu cơ hiệu quả và sản xuất được nguồn thức ăn giàu đạm có thể thay thế được bột cá từ đó góp phần bảo vệ môi trường.

* Mục tiêu cụ thể:

- Hoàn thiện qui trình nuôi giống và xử lý rác hữu cơ bằng ấu trùng Ruồi lính đen.

- Đánh giá khả năng sử dụng ấu trùng Ruồi lính đen làm thức ăn chăn nuôi gà.

- Đánh giá khả năng phát triển của Ruồi lính đen ở môi trường tự nhiên bên ngoài khu vực nuôi tại Nhà máy Xử lý Chất thải rắn.

- Đánh giá chất lượng của phân Ruồi lính đen thu được từ qui trình xử lý rác hữu cơ.

- Thực hiện sản xuất thử nghiệm ấu trùng Ruồi lính đen từ việc xử lý rác hữu cơ.

15

Tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ:

- Đơn vị chủ trì và chủ nhiệm dự án đầu tư các cơ sở vật chất cần thiết, hoàn thiện qui trình, đánh giá chất lượng các sản phẩm ruồi lính đen và đánh giá khả năng phát tán của đối tượng ruồi lính đen ra môi trường bên ngoài: Hai qui trình chính là Qui trình nuôi ruồi lính đen giống và Qui trình ứng dụng ấu trùng ruồi lính đen vào xử lý rác hữu cơ.

- Đánh giá chất lượng của 4 sản phẩm ruồi lính đen bao gồm: Trứng ruồi lính đen; ấu trùng ruồi lính đen tươi; ấu trùng ruồi lính đen sấy và Phân ruồi lính đen. Đánh giá khả năng phát tán của ruồi lính đen ra môi trường bên ngoài: trong suốt quá trình thực hiện dự án không có sự phát triển của quần thể ruồi lính đen ở môi trường bên ngoài.

- Trong quá trình thực hiện dự án, nhóm thực hiện dự án còn phát triển được một số trang thiết bị phục vụ tốt cho việc thu hoạch và sơ chế sản phẩm ruồi lính đen gồm có: máy sàn ấu trùng (giúp tách ấu trùng và phân ruồi lính đen ra riêng) và máy sấy ấu trùng bằng năng lượng mặt trời.

- Ngoài 4 sản phẩm ruồi lính đen, trong lúc thực hiện dự án, dựa trên nhu cầu thực tế thị trường, nhóm thực hiện dự án cũng đã đánh giá được chất lượng của sản phẩm Nhộng ruồi lính đen phục vụ cho các cơ sở nuôi chim Yến.

- Tuy nhiên, Qui mô sản xuất thử nghiệm chưa đạt được so với đăng ký ban đầu do chưa có được thị trường tiêu thụ các sản phẩm như dự kiến. Với Kết quả đạt được của dự án có thể ứng dụng các Qui trình đã hoàn thiện vào thực tế sản xuất và mở rộng theo qui mô mong muốn, góp phần tích cực vào việc xử lý và tái chế rác hữu cơ thành các sản phẩm chất lượng phục vụ cho chăn nuôi và trồng trọt.

16

Lĩnh vực nghiên cứu: 40299

17

Từ khóa chủ đề: ứng dụng ruồi lính đen xử lý rác hữu cơ,  …

18

Nơi lưu giữ báo cáo: VN-SKHCNSTG

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

19

 Tổng kinh phí thực hiện: 128.332.800 đồng, trong đó:

+ Kinh phí hỗ trợ từ SNKH:.

+ Nguồn tự có của tổ chức: 128.332.800 đồng

+ Nguồn khác:

20

Thời gian thực hiện:

- Theo Hợp đồng đã ký kết: 12 tháng (từ tháng 7/2020 đến hết tháng 6/2021)

- Thực tế thực hiện: từ  tháng 7/2020 đến tháng 10/2021

- Được gia hạn: 04 tháng (từ tháng 7/2021 đến hết 10/2021)

21

  Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu số: 152/QĐ-SKHCN,   ngày 30/10/2021 của Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Sóc Trăng.

22

Ngày họp hội đồng nghiệm thu chính thức: 03/11/2021

23

Các sản phẩm KH&CN đã tạo ra:

 - Qui trình xử lý rác hữu cơ sử dụng ruồi lính đen.

 - Qui trình nuôi ruồi lính đen giống

 - Trứng ruồi lính đen

 - Ấu trùng Ruồi lính đen tươi

 - Ấu trùng Ruồi lính đen sấy;

 - Phân Ruồi lính đen.

 - Nhộng ruồi lính đen

 - Máy sàng ấu trùng

 - Máy sấy năng lượng mặt trời

24

Ngày nộp hồ sơ đăng ký KQNC: 28/12/2021

25

Ngày cấp đăng ký KQNC: 30/12/2021

26

Số Giấy chứng nhận đăng ký giao nộp kết quả KQNC: 15/KQNC-SKHCN ngày 30/12/2021

  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
Truy cập hôm nay : 12
Truy cập trong 7 ngày :62
Tổng lượt truy cập : 6,748