Banner Ngày 14/6/2024
V/v hướng dẫn xây dựng, đăng ký kế hoạch, đề án khuyến công năm 2025 ( 05/06/2024 )

1

Tên nhiệm vụ: Xây dựng mô hình sản xuất giống cá lóc đồng tại huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng

2

Cấp quản lý nhiệm vụ: Tỉnh

3

Mã số nhiệm vụ (nếu có):

4

Thuộc chương trình (nếu có):

5

Cơ quan chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng

 Điện thoại:  02993.826435

 Địa chỉ: Số 20A, An Dương Vương, Phường 10, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

 Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Lê Trung Tâm

6

Cơ quan phối hợp nghiên cứu (nếu có): Trường Cao Đẳng nghề Sóc Trăng, Trại Thực nghiệm, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Mỹ Tú.

7

Cơ quan cấp trên trực tiếp của CQ chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng

8

Bộ/ngành hoặc tỉnh/thành phố chủ quản: 

9

Chủ nhiệm nhiệm vụ:

Họ và tên: Trần Thị Thanh Lý       

Năm sinh: 1981; Nam/ Nữ: Nữ

Học hàm, học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Phó Trưởng Khoa Nông nghiệp - Thủy sản

Điện thoại: 0944 287 833

Tên tổ chức đang công tác: Trường Cao đẳng Nghề Sóc Trăng

Địa chỉ tổ chức: Số 176 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Địa chỉ nhà riêng: 316, ấp Phú Ninh, xã An Ninh, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.

10

Đồng Chủ nhiệm:

11

Danh sách cá nhân tham gia nghiên cứu:

1. ThS. Ong Tài Thuận

2. ThS. Lê Trung Tâm

3. BS. Lê Nguyễn Ngân Hà

4. KS. Triệu Minh Trương

5. ThS. Võ Minh Quân

6. ThS. Lê Hữu Nhân

7. CN. Lữ Ngọc Lan Trinh

8. KS. Nguyễn Lê Hải Đăng

12

Năm viết BC: 2021

Nơi viết BC: Sóc Trăng

13

Số trang: 72 trang

14

Mục tiêu của nhiệm vụ:

* Mục tiêu chung: Dự án được thực hiện nhằm xây dựng thành công mô hình sản xuất giống cá lóc đồng, góp phần chủ động được nguồn giống tại chỗ và bảo vệ nguồn lợi cá đồng của tỉnh Sóc Trăng.

* Mục tiêu cụ thể

- Hình thành mô hình sản xuất giống cá lóc đồng quy mô nông hộ:

+ Số đợt cá sinh sản/năm: 3 đợt/năm.

+ Khối lượng cá bố, mẹ/lần sinh sản: 20 kg/lần.

- Hoàn thiện quy trình sản xuất giống cá lóc đồng phù hợp với điều kiện của tỉnh Sóc Trăng:

+ Tỷ lệ cá đẻ: > 90%.

+ Tỷ lệ thụ tinh > 60%.

+ Tỷ lệ nở > 90%.

+ Thời gian ương: 45 ngày

+ Cỡ cá giống thu hoạch: 6-8cm

+ Tỷ lệ sống: >80%

- Tổ chức 01 Hội thảo khoa học giới thiệu kết quả thực hiện mô hình.

15

Tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ:

 Đơn vị chủ trì phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Mỹ Tú khảo sát địa điểm và chọn Trại sản xuất giống Định Mỹ do Ông Lê Minh Tuấn làm chủ, địa chỉ ấp Mỹ Khánh B, xã Long Hưng, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng. Điểm đối chứng mô hình tại Trại thực nghiệm thủy sản Trường Cao Đẳng nghề Sóc Trăng. Cá lóc bố mẹ sử dụng trong nghiên cứu được thu gom tại các ao, ruộng của người dân huyện Ngã Năm.

- Bố trí nuôi vỗ tại Trại cá Định Mỹ với 50 cặp cá bố mẹ cho 03 đợt sản xuất. Bố trí nuôi vỗ tại Trại thực nghiệm thủy sản Trường Cao Đẳng nghề Sóc Trăng với 30 cặp cá bố mẹ cho 01 lần sản xuất.

- Bố trí sinh sản tại Trại cá Định Mỹ với 03 đợt sản xuất. Đợt 1: Từ ngày 15/11/2020 đến ngày 02/01/2021, Số cá bố trí tham gia sinh sản: 12 cặp (8kg), Số cá tham gia sinh sản: 07 cặp. Đợt 2: Từ ngày 27/05/2021 đến ngày 15/07/2021, Số cá bố trí tham gia sinh sản: 25 cặp (20kg), Số cá tham gia sinh sản: 24 cặp. Đợt 3: Từ ngày 10/09/2021 đến ngày 26/10/2021, Số cá bố trí tham gia sinh sản: 25 cặp (20kg), Số cá tham gia sinh sản: 23 cặp.

- Mô hình đối chứng tại Trại thực nghiệm thủy sản - Trường Cao Đẳng nghề Sóc Trăng. Từ ngày 27/05/2021 đến ngày 15/07/2021, Số cá bố trí tham gia sinh sản: 25 cặp (20kg), Số cá tham gia sinh sản: 23 cặp.

- Qui mô 3 đợt sản xuất/năm; Tỷ lệ cá đẻ: 96%; Tỷ lệ thụ tinh: 77,6%; Tỷ lệ nở: 92,2%; Tỷ lệ sống: 84%; Cỡ cá: 6-8 cm (trung bình 6,83 cm). Cá bố mẹ tham gia sinh sản quanh năm, thời điểm thích hợp nhất là trong các tháng mùa mưa, các tháng khác cá vẫn tham gia sinh sản nhưng tỷ lệ thấp hơn. Chất lượng cá giống được trại thả nuôi cho tỷ lệ sống cũng như tốc độ tăng trưởng tốt.

- Tổ chức 01 hội thảo giới thiệu kết quả thực hiện mô hìnhsản xuất giống cá lóc đồng tại ấp Mỹ Khánh B, xã Long Hưng, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng với 28 đại biểu tham dự. Hiệu quả kinh tế đạt cao nhất khi cho cá sinh sản vào chính vụ từ tháng 5-9 hằng năm.     

16

Lĩnh vực nghiên cứu: 40502

17

Từ khóa chủ đề: sản xuất giống cá lóc đồng, …

18

Nơi lưu giữ báo cáo: VN-SKHCNSTG

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

19

- Tổng kinh phí thực hiện: 152.673.700 đồng, trong đó:

+ Kinh phí hỗ trợ từ SNKH: 98.823.700 đồng.

+ Nguồn khác: ­53.850.000 đồng

- Tình hình cấp kinh phí từ nguồn SNKH:

+ Kinh phí ngân sách cấp từ SNKH: 98.412.100đồng

- Kinh phí còn lại theo hợp đồng: 411.600đồng

20

Thời gian thực hiện:

- Theo Hợp đồng đã ký kết: 12 tháng (từ tháng 7/2020 đến hết tháng 6/2021)

- Thực tế thực hiện: từ  tháng 7/2020 đến tháng 12/2021

- Được gia hạn: 6 tháng (từ tháng 7/2021 đến tháng 12/2021)

21

  Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu số: 210/QĐ-SKHCN, ngày 28/12/2021 của Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Sóc Trăng.

22

Ngày họp hội đồng nghiệm thu chính thức: 31/12/2021

23

Các sản phẩm giao nộp:

 - Mô hình sản xuất giống cá lóc đồng quy mô nông hộ: 01.

 - Quy trình sản xuất giống cá lóc đồng phù hợp với điều kiện của tỉnh Sóc Trăng: 01.

 - Kỷ yếu Hội thảo khoa học: 01.

 - Báo cáo phân tích, đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của mô hình: 01.

 - Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện dự án: 01.

24

Ngày nộp hồ sơ đăng ký KQNC: 19/4/2022

25

Ngày cấp đăng ký KQNC: 20/4/2022

26

Số Giấy chứng nhận đăng ký giao nộp kết quả KQNC: 04/KQNC-SKHCN ngày 20/4/2022

  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
Truy cập hôm nay : 12
Truy cập trong 7 ngày :33
Tổng lượt truy cập : 6,581