Banner Ngày 13/7/2024
V/v hướng dẫn xây dựng, đăng ký kế hoạch, đề án khuyến công năm 2025 ( 05/06/2024 )

1

Tên nhiệm vụ: Lắp đặt thí điểm buồng lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Trung tâm Y tế thành phố Sóc Trăng

2

Cấp quản lý nhiệm vụ: Tỉnh

3

Mã số nhiệm vụ (nếu có):

4

Thuộc chương trình (nếu có):

5

Cơ quan chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Cần Thơ

Điện thoại:  0292.3514 712

Địa chỉ: 166 Nguyễn Văn Cừ, phường An Bình, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Nguyễn Thị Tố Uyên

6

Cơ quan phối hợp nghiên cứu (nếu có): Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng; Phòng Kinh Tế Thành Phố Sóc Trăng; Trung Tâm Y Tế Thành Phố Sóc Trăng

7

Cơ quan cấp trên trực tiếp của CQ chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ

8

Bộ/ngành hoặc tỉnh/thành phố chủ quản: 

9

Chủ nhiệm nhiệm vụ:

Họ và tên: Kỹ sư Huỳnh Minh Tuấn       

Năm sinh: 1992; Nam/ Nữ: Nam

Học hàm, học vị:

Chức vụ: Viên chức

Điện thoại: 0944 287 833

Tên tổ chức đang công tác: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Cần Thơ

Địa chỉ tổ chức: 166 Nguyễn Văn Cừ, phường An Bình, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

Địa chỉ nhà riêng: KV3 phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ

10

Đồng Chủ nhiệm:

11

Danh sách cá nhân tham gia nghiên cứu:

1. KS. Nguyễn Văn Lĩnh

2. ThS. Nguyễn Trung Hậu

3. ThS. Hồ Quốc Hùng

4. ThS. Trần Xa Lil

5. TS. Nguyễn Anh Huy

6. BS CKI. Nguyễn Quốc Định

7. CN. Nguyễn Thị Kim Cúc

8. ThS. Lâm Ngọc Tú

9. ThS. Huỳnh Hoài Nam

12

Năm viết BC: 2021

Nơi viết BC: Sóc Trăng

13

Số trang: 42 trang + phu lục

14

Mục tiêu của nhiệm vụ:

Sản xuất ra 01 buồng lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 đạt chuẩn phòng sạch ISO6 (Class1000, ISO 14644-1:2015) và tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp 2 (NSF49:2018) và chuyển giao cho Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Tỉnh Sóc Trăng

15

Tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ:

- Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Cần Thơ đã phối hợp với Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng, Phòng kinh tế thành phố Sóc Trăng và Trung tâm Y tế thành phố Sóc Trăng triển khai, lắp đặt buồng lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 đặt tại Trung tâm Y tế Thành phố Sóc Trăng.

- Kết quả của dự án đạt được có tính ưu việt hơn các buồng lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 đã có trước đó trên địa bàn các tỉnh. Điển hình như so với các buồng lấy xét nghiệm đã nghiên cứu trước đây thì buồng lấy mẫu xét nghiệm của dự án là buồng áp lực âm và có giấy kiểm định về các chỉ tiêu hướng đến tiêu chuẩn phòng sạch ISO 6 (Class 1000, ISO 14644- 1:2015) và tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp 2 (NSF 49:2018).

- Kết quả dự án còn là giải pháp tránh tiếp xúc trực tiếp giữa nhân viên y tế và người đi xét nghiệm, đồng thời cải thiện môi trường làm việc, đảm bảo sức khỏe cho nhân viên y tế trong điều kiện thời tiết nắng nóng, tiết kiệm chi phí bảo hộ lao động và góp phần chung tay phòng chống dịch bệnh COVID -19.

16

Lĩnh vực nghiên cứu: 20601

17

Từ khóa chủ đề: Buồng xét nghiệm Covid -19,…

18

Nơi lưu giữ báo cáo: VN-SKHCNSTG

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

19

- Tổng kinh phí thực hiện: 99.933.300 đồng, trong đó:

+ Kinh phí hỗ trợ từ SNKH: 99.933.300 đồng.

+ Nguồn khác: ­

- Tình hình cấp kinh phí từ nguồn SNKH:

+ Kinh phí ngân sách cấp từ SNKH: 94.753.900 đồng

- Kinh phí còn lại không sử dụng đề nghị hủy dự toán: 5.179.400 đồng

20

Thời gian thực hiện:

- Theo Hợp đồng đã ký kết: 01 tháng (tháng 12/2021)

- Thực tế thực hiện: tháng 12/2021

21

 Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu số: 10/QĐ-SKHCN, ngày 19/01/2022 của Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Sóc Trăng.

22

Ngày họp hội đồng nghiệm thu chính thức: 25/01/2022

23

Các sản phẩm giao nộp:

- Buồng lấy mẫu xét nghiệm COVID-19: 01

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện dự án: 01

24

Ngày nộp hồ sơ đăng ký KQNC: 10/02/2022

25

Ngày cấp đăng ký KQNC: 17/02/2022

26

Số Giấy chứng nhận đăng ký giao nộp kết quả KQNC: 03/KQNC-SKHCN ngày 17/02/2022

  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
Truy cập hôm nay : 12
Truy cập trong 7 ngày :62
Tổng lượt truy cập : 6,748