Banner Ngày 20/7/2024
V/v hướng dẫn xây dựng, đăng ký kế hoạch, đề án khuyến công năm 2025 ( 05/06/2024 )

1

Tên nhiệm vụ: Xây dựng mô hình trồng hành tím xen canh gối vụ ớt sừng vàng Châu Phi trong nhà lưới ứng dụng công nghệ tưới tự động tại thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.

2

Cấp quản lý nhiệm vụ: Tỉnh

3

Mã số nhiệm vụ (nếu có):

4

Thuộc chương trình (nếu có):

5

Cơ quan chủ trì nhiệm vụ: Phòng Kinh tế thị xã Vĩnh Châu

Điện thoại:  02993.861185                    

Địa chỉ: Khóm Wátt Pích, phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Mã Chí Thọ

6

Cơ quan phối hợp nghiên cứu (nếu có):

7

Cơ quan cấp trên trực tiếp của CQ chủ trì: Ủy Ban nhân dân thị xã Vĩnh Châu

8

Bộ/ngành hoặc tỉnh/thành phố chủ quản: 

9

Chủ nhiệm nhiệm vụ:

Họ và tên: Thạch Thu Hiền  

Năm sinh: 1978; Nam/ Nữ: Nữ

Học hàm, học vị: Kỹ sư

Chức vụ: Trưởng trạm trồng trọt và Bảo vệ thực vật thị xã Vĩnh Châu

Điện thoại: 0988.814753

Tên tổ chức đang công tác: Trạm trồng trọt và Bảo vệ thực vật thị xã Vĩnh Châu

Địa chỉ tổ chức: Khóm Wáth Pích, phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng

Địa chỉ nhà riêng: Đường Thanh Niên, Khóm 1, Phường 1, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng

10

Đồng Chủ nhiệm:

11

Danh sách cá nhân tham gia nghiên cứu:

1. Dương Gia Tuấn

2. Ong Phi Long

3. Trương Khánh Thành

4. Ong Hoàng Tích

5. Lưu Khánh Đông

6. Đỗ Thuỳ Trang

12

Năm viết BC: 2021

Nơi viết BC: Vĩnh Châu

13

Số trang: 53 trang + phu lục

14

Mục tiêu của nhiệm vụ:

* Mục tiêu chung:

Xây dựng mô hình trồng hành tím xen canh gối vụ ớt sừng vàng Châu Phi trong nhà lưới ứng dụng công nghệ tưới tự động tại thị xã Vĩnh Châu ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất góp phần giảm chi phí, công lao động; tăng thu nhập cho người sản xuất

* Mục tiêu cụ thể:

- Hoàn thiện quy trình trồng hành tím xen canh gối vụ ớt sừng vàng Châu Phi trong nhà lưới ứng dụng công nghệ tưới tự động (mô hình trồng hành tím xen canh gối vụ ớt sừng vàng Châu Phi trong nhà lưới ứng dụng công nghệ tưới tự động tại thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng được thực hiện với diện tích 500m2, sản phẩm đạt tiêu chuẩn an toàn).

- Tập huấn quy trình trồng hành tím xen canh gối vụ ớt sừng vàng Châu Phi trong nhà lưới ứng dụng công nghệ tưới tự động cho 02 nông dân và 05 nhân viên kỹ thuật.

- Giới thiệu mô hình trồng hành tím xen canh gối vụ ớt sừng vàng Châu Phi trong nhà lưới ứng dụng công nghệ tưới tự động cho ít nhất 20 đại biểu là nông dân, nhân viên kỹ thuật, cán bộ quản lý.

15

Tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ:

- Đơn vị chủ trì và chủ nhiệm dự án phối hợp với UBND xã Lạc Hòa khảo sát và chọn hộ ông Lý Vết tại ấp Hoà Thành, xã Lạc Hoà, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng có đủ điều kiện tham gia thực hiện mô hình trồng hành tím xen canh gối vụ ớt sừng vàng Châu Phi trong nhà lưới với quy mô 500m2 ứng dụng công nghệ tưới tự động được điều khiển bằng điện thoại di động thông qua mạng internet và mô hình đối chứng được bố trí bên cạnh nhà lưới với diện tích 500 m2.

- Cây trồng bên trong nhà lưới ứng dụng tưới phun tự động sinh trưởng và phát triển tốt hơn dẫn đến năng suất cao hơn so với đối chứng. Vụ hành sớm thương phẩm, hành sớm mô hình đạt năng suất 1227 kg/500m2, hành đối chứng chỉ đạt 1144 kg/500m2. Ở vụ ớt sừng vàng Châu Phi, ớt mô hình đạt năng suất 780 kg/500m2 , ớt ruộng đối chứng chỉ đạt 360 kg/500m2. Ở vụ hành giống, hành giống mô hình đạt năng suất 700 kg/500m2, hành giống ruộng đối chứng chỉ đạt 610 kg/500m2. Tiết kiệm được lượng nước tưới gần 61,35 % so với mô hình đối chứng, cụ thể vụ hành sớm thương phẩm tiết kiệm được 61,36 % lượng nước tưới so với ruộng đối chứng, vụ ớt sừng vàng Châu Phi tiết kiệm được 61,23 % lượng nước tưới so với ruộng đối chứng, vụ hành giống tiết kiệm được 61,48 % lượng nước tưới so với ruộng đối chứng. Qua 3 vụ hành tím thương phẩm, ớt sừng vàng Châu Phi và hành tím giống, mô hình đã mang lại lợi nhuận cao hơn so với đối chứng.

- Tổ chức một buổi tập huấn quy trình kỹ thuật trồng hành tím xen canh ớt sừng vàng Châu phi trong nhà lưới ứng dụng công nghệ tưới tự động cho 2 hộ nông dân và 5 nhân viên kỹ thuật nắm được quy trình kỹ thuật cùng với cách quản lý, vận hành và bảo dưỡng hệ thống tưới phun tự động trong nhà lưới.

- Tổ chức một cuộc hội thảo báo cáo quá trình thực hiện, kết quả đạt được khi thực hiên mô hình. Đồng thời, giới thiệu quảng bá nhằm nhân rộng mô hình và hướng dẫn kỹ thuật về công nghệ tưới tự động cho người dân tham gia.

16

Lĩnh vực nghiên cứu: 40104

17

Từ khóa chủ đề: trồng hành tím xen canh gối vụ ớt sừng vàng châu phi, …

18

Nơi lưu giữ báo cáo: VN-SKHCNSTG

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

19

- Tổng kinh phí thực hiện: 139.375.200 đồng, trong đó:

+ Kinh phí hỗ trợ từ SNKH: 99.225.200 đồng.

+ Nguồn khác: 41.150.000 đồng

- Tình hình cấp kinh phí từ nguồn SNKH:

+ Kinh phí ngân sách cấp từ SNKH: 99.225.200 đồng

- Kinh phí còn lại theo hợp đồng: 0 đồng

20

Thời gian thực hiện:

- Theo Hợp đồng đã ký kết: 12 tháng (từ tháng 11/2020 đến hết tháng 10/2021)

- Thực tế thực hiện: 14 tháng (từ  tháng 11/2020 đến tháng 12/2021)

- Được gia hạn: 02 tháng (từ tháng 11/2021 đến tháng 12/2021)

21

  Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu số: 20/QĐ-SKHCN, ngày 08/02/2022 của Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Sóc Trăng.

22

Ngày họp hội đồng nghiệm thu chính thức: 10/02/2021

23

Các sản phẩm giao nộp:

 1. Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện dự án: 01

 2. Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện dự án: 01

24

Ngày nộp hồ sơ đăng ký KQNC:

25

Ngày cấp đăng ký KQNC: 

26

Số Giấy chứng nhận đăng ký giao nộp kết quả KQNC: 

  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
Truy cập hôm nay : 9
Truy cập trong 7 ngày :47
Tổng lượt truy cập : 6,776