Banner Ngày 20/7/2024
V/v hướng dẫn xây dựng, đăng ký kế hoạch, đề án khuyến công năm 2025 ( 05/06/2024 )

1

Tên nhiệm vụ: Trồng thử nghiệm giống Đậu xanh chín đồng loạt.

2

Cấp quản lý nhiệm vụ: Tỉnh

3

Mã số nhiệm vụ (nếu có):

4

Thuộc chương trình (nếu có):

5

Cơ quan chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng

Điện thoại:  0985.957720

Địa chỉ: Ấp Trà Quýt, Thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Võ Minh Luân

6

Cơ quan phối hợp nghiên cứu (nếu có):

7

Cơ quan cấp trên trực tiếp của CQ chủ trì: UBND huyện Châu Thành

8

Bộ/ngành hoặc tỉnh/thành phố chủ quản: 

9

Chủ nhiệm nhiệm vụ:

Họ và tên: Trần Kim Nguyên

Năm sinh: 1964; Nam/ Nữ: Nam

Học hàm, học vị: Kỹ sư

Chức vụ: Phó Giám Đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp Châu Thành.

Điện thoại: 0919 613515

Tên tổ chức đang công tác: Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Châu Thành

Địa chỉ tổ chức: Ấp Trà Quýt, Thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.

Địa chỉ nhà riêng: Ấp Châu Thành, xã An Ninh, huyện Châu Thành,  tỉnh Sóc Trăng

10

Đồng Chủ nhiệm:

11

Danh sách cá nhân tham gia nghiên cứu:

1. Ks. Lý Duy Khang

2. Tc. Huỳnh Thị Ngọc Huấn

3. Ths. Nguyễn Thị Bích Hằng

4. Ks. Vũ Quan

5. Tc. Thái Minh Tòng

12

Năm viết BC: 2021

Nơi viết BC: Châu Thành

13

Số trang: 38 trang

14

Mục tiêu của nhiệm vụ:

* Mục tiêu chung

Làm cơ sở để phát triển diện tích trồng đậu xanh có trái chín đồng loạt trên địa bàn huyện Châu Thành, góp phần xây dựng vùng nguyên liệu làm bánh pía, sản phẩm OCOOP của địa phương.

* Mục tiêu cụ thể

Xây dựng mô hình trồng 01 vụ (Vụ Xuân Hè năm 2021) giống đậu xanh chín đồng loạt ĐX6-6-28-14 trên diện tích 8.000m2 (0,8ha) và 1000m2 trồng giống đậu xanh thường (đối chứng), mô hình thực hiện tại Hợp tác xã Phước An - Xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng, dự kiến giống đậu xanh chín đồng loạt đạt năng suất là 2,5 tấn/ha; giống đậu xanh thường là 2 tấn/ha. Tổ chức hội thảo giới thiệu mô hình và kỹ thuật trồng giống Đậu xanh chín đồng loạt cho 60 đại biểu trong huyện và các huyện lân cận tham dự (Kế Sách, Cù Lao Dung,...).

15

Tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ:

- Nhóm thực hiện dự án chọn địa điểm xây dựng mô hình trồng 01 vụ (Vụ Xuân Hè năm 2021) dòng đậu xanh chín đồng loạt ĐX dòng 6-6-28-14 tại Hợp tác xã Nông nghiệp Phước An - Xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Đơn vị chuyển giao quy trình là Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Dịch vụ - Trường Đại học Cần Thơ.

- Bố trí thử nghiệm mô hình trồng đậu xanh có trái chín đồng loạt với diện tích 8.000 m2 và mô hình trồng giống đậu xanh thường với diện tích 1000 m2, từ tháng 1/2021 đến tháng 3/2021.Thu thập phân tích, xử lý số liệu các chỉ tiêu sinh trưởng, dịch hại, năng suất của mô hình,thu hoạch và tiêu thụ sản phẩm. Kết quả, xây dựng mô hình trồng đậu xanh chín đồng loạt ĐX dòng 6-6-28-14 với năng suất đạt 1.601 kg/ha, mô hình trồng giống đậu xanh thường đạt 1.200 kg/ha, giống đậu xanh chín đồng loạt ĐX dòng 6-6-28-14 có khả năng chống chịu điều kiện hạn, mặn, dịch hại khá so với giống địa phương, nhóm thực hiện đã hoàn thiện quy trình trồng đậu xanh chín đồng loạt ĐX dòng 6-6-28-14 phù hợp với điều kiện của địa phương.

- Tổ chức hội thảo giới thiệu Mô hình và kỹ thuật trồng dòng Đậu xanh chín đồng loạt cho 60 đại biểu trong huyện và các huyện lân cận tham dự, đa số mọi người tham dự đều ủng hộ và tán thành mô hình này.

16

Lĩnh vực nghiên cứu: 40103

17

Từ khóa chủ đề: trồng thử nghiệm đậu xanh, đậu xanh…

18

Nơi lưu giữ báo cáo: VN-SKHCNSTG

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

19

- Tổng kinh phí thực hiện: 258.402.950 đồng, trong đó:

+ Kinh phí hỗ trợ từ SNKH: 99.582.950 đồng.

+ Nguồn tự có của tổ chức: 72.200.000 đồng

+ Nguồn khác: 86.620.000 đồng

- Tình hình cấp kinh phí từ nguồn SNKH:

+ Kinh phí ngân sách cấp từ SNKH: 99.582.950 đồng

- Kinh phí còn lại theo hợp đồng: 0 đồng

20

Thời gian thực hiện:

- Theo Hợp đồng đã ký kết: 12 tháng (từ tháng 12/2020 đến hết tháng 11/2021)

- Thực tế thực hiện: 14 tháng (từ tháng 12/2020 đến tháng 01/2022)

- Được gia hạn: 2 tháng (từ tháng 12/2021 đến hết 01/2022)

21

 

22

Ngày họp hội đồng nghiệm thu chính thức: 17/3/2022

23

Các sản phẩm giao nộp:  Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu số: 34/QĐ-SKHCN, ngày 15/3/2022 của Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Sóc Trăng.

 - Mô hình trồng đậu xanh có trái chín đồng loạt (dòng đậu xanh ĐX6-6-28-14): 01.

 - Quy trình kỹ thuật trồng giống đậu xanh có trái chín đồng loạt ĐX6-6-28-14: 01

 - Báo cáo kết quả thực hiện dự án (Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt): 01

24

Ngày nộp hồ sơ đăng ký KQNC:

25

Ngày cấp đăng ký KQNC: 07/9/2022

26

Số Giấy chứng nhận đăng ký giao nộp kết quả KQNC: 10/KQNC-SKHCN ngày 07/9/2022

  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
Truy cập hôm nay : 9
Truy cập trong 7 ngày :47
Tổng lượt truy cập : 6,776