Banner Ngày 17/4/2024
Thông báo về kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức của Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng năm 2023. ( 04/03/2024 )
 05/03/2023

TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KH&CN TỈNH SÓC TRĂNG - PHÒNG THÍ NGHIỆM

Danh sách các chỉ tiêu phân tích: Tải về

  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
Truy cập hôm nay : 14
Truy cập trong 7 ngày :55
Tổng lượt truy cập : 6,334