Banner Ngày 9/6/2023
Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo, đẩy nhanh quá trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội ( 06/03/2023 )

PHIẾU THÔNG TIN VỀ ỨNG DỤNG KẾT QUẢ

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

I. PHẦN THÔNG TIN CHUNG

1.1. Tên nhiệm vụ: Phong tục - lễ hội của đồng bào Khmer tỉnh Sóc Trăng.

1.2. Loại hình nhiệm vụ (đánh dấu vào mục phù hợp):

a) Đề tài khoa học và công nghệ

c) Dự án SXTN

b) Đề án khoa học

d) Dự án khoa học và công nghệ

1.3. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ/Tổ chức được giao quyền sở hữu, quyền sử dụng

kết quả:

- Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Văn Phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng.

- Tổ chức được giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Dân tộc, UBND các huyên, thị xã, thành phố tỉnh Sóc Trăng và các đơn vị có liên quan.

1.4. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Sơn Lương.

1.5. Ngày được nghiệm thu, đánh giá chính thức: 31/5/2018

1.6. Giấy đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ số: 11/KQNC-SKHCN.

Ngày cấp: 28/12/2018; Cơ quan cấp: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng.

1.7. Bộ/Ngành/UBND tỉnh chủ quản của tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

1.8. Mô tả nội dung ứng dụng kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ:

(Mô tả ngắn gọn những ứng dụng của kết quả của nhiệm vụ: đã ứng dụng như thế nào; ứng dụng vào lĩnh vực, hoạt động gì; có chuyển giao công nghệ không)

Năm 2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã in 2.400 bộ tài liệu tóm tắt đề tài "Phong tục - lễ hội của đồng bào Khmer tỉnh Sóc Trăng" đồng thời phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức giới thiệu kết quả nghiên cứu đề tài đến với cán bộ, giáo viên, tăng sinh và các em học sinh tại các trường: Trường THCS DTNT huyện Mỹ Tú; Trường THCS DTNT (Trung học cơ sở Dân tộc nội trú) huyện Kế Sách; Trường THPT DTNT Huỳnh Cương; Trường THCS DTNT Thạnh Trị; Trường THCS DTNT Long Phú; Trường THCS và THPT DTNT xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên; Trường THCS DTNT thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên; Trường THCS DTNT Châu Thành; Trường Bổ túc Văn hóa Trung cấp Pali Nam Bộ; Trường THCS DTNT Trần Đề và Trường THCS DTNT Vĩnh Châu. Tại các buổi giới thiệu lồng ghép cấp phát cho mỗi trường 200 bộ tài liệu. Sau thời gian triển khai giới thiệu kết quả đề tài, đã có gần 5.000 lượt cán bộ, giáo viên, tăng sinh và học sinh tham dự.

Năm 2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục thực hiện in trên 10.000 tờ bướm giới thiệu tóm tắt về các phong tục, tập quán và các lễ hội truyền thống tiêu biểu người Khmer tỉnh Sóc Trăng. Tổ chức hội nghị giới thiệu kết quả sử dụng đề tài "Phong tục - lễ hội của đồng bào Khmer tỉnh Sóc Trăng" cho đại biểu các sở, ngành cấp tỉnh, huyện, thị xã, thành phố và đại biểu đại diện 93 chùa Khmer trong tỉnh.

 Nghiên cứu viết bài giới thiệu kết quả đề tài "Phong tục - lễ hội của đồng bào Khmer tỉnh Sóc Trăng" đăng nhiều kỳ trên Báo Sóc Trăng, Đài Phát thanh - Truyền hình Sóc Trăng và Website Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để công chúng được biết. Tổ chức sưu tầm những hiện vật liên quan đến đề tài "Phong tục - lễ hội của đồng bào Khmer tỉnh Sóc Trăng" như: Ghe Ngo, Đèn nước (Lôi Protip), Ghế thuyết pháp, trang phục, công cụ dụng cụ,... phục vụ nghi lễ tôn giáo của người Khmer. Đồng thời tổ chức trưng bày, giới thiệu các hiện vật vừa được sưu tầm tại Bảo tàng tỉnh và Phòng trưng bày Văn hóa Khmer để phục vụ du khách đến tham quan, nghiên cứu.

Ngoài ra, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch còn chỉ đạo cho Thư viện tỉnh số hóa kết quả của đề tài phục vụ bạn đọc tại Thư viện tỉnh và trên trang thông tin điện tử của Thư viện tỉnh phục vụ nhu cầu bạn đọc. Kết quả của đề tài còn được đơn vị chủ trì nhân bản gửi đến các các Sở, ban, ngành và các Trung tâm Văn hóa và Thông tin; Phòng Văn hóa và thông tin của 11 huyện thị xã trên địa bàn tỉnh; các chùa Nam tông Khmer trên địa bàn tỉnh,... để phổ biến, tuyên truyền kết quả của đề tài đến người dân nhằm phát huy và cũng cố bản sắc văn hóa dân tộc của người Khmer tỉnh Sóc Trăng.

 Kết quả Báo cáo ở các địa phương cho thấy, để phổ biến tuyên truyền kết quả của đề tài vào thực tiễn nhằm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của người Khmer, các địa phương đã lồng ghép kết quả của đề tài vào các hoạt động chuyên môn của đơn vị; các chương trình nghệ thuật, trình diễn trang phục truyền thống; chương trình Hội nghị, Hội thảo, trong các dịp lễ hội của đồng bào Khmer, trên cổng thông tin điện tử, website của thư viện ở các địa phương,... để phổ biến các phong tục - lễ hội truyền thống đến người dân.

II. PHẦN THÔNG TIN THEO LOẠI HÌNH NHIỆM VỤ

(Lựa chọn nội dung của phần thứ hai tùy theo loại hình nhiệm vụ)

Áp dụng đối với Đề tài khoa học và công nghệ

2.1. Kết quả của đề tài được ứng dụng trong lĩnh vực khoa học và công nghệ nào?:

(đánh dấu chọn lĩnh vực phù hợp)

a) Khoa học tự nhiên

c) Khoa học nông nghiệp

e) Khoa học xã hội

b) Khoa học công nghệ và kỹ thuật

d) Khoa học y-dược

f) Khoa học nhân văn

2.2. Kết quả của đề tài khoa học và công nghệ có được sử dụng để giải quyết vấn đề thực tế, là cơ sở để đề xuất những nội dung nghiên cứu hoặc những vấn đề mới?:

a) Cơ sở để xây dựng Dự án

c) Cơ sở để hình thành Đề án KH

e) Hình thức khác: 

b) Phát triển công nghệ mới

d) Được ứng dụng giải quyết vấn đề thực tế

2.3. Số lượng công bố khoa học, văn bằng sở hữu công nghiệp có nguồn gốc từ kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ khoa học và công nghệ:

Kết quả của đề tài được số hóa trên trang thông tin điện tử của Thư viện tỉnh phục vụ nhu cầu bạn đọc từ năm 2019 đến nay với khoảng 129 lượt tham khảo và các cổng thông tin điện tử của các địa phương phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giảng dạy, học tập,.... Đài Phát thanh - Truyền hình của tỉnh đã thực hiện 04 kỳ phát sóng giới thiệu kết quả của đề tài và viết 04 bài có liên quan đến kết quả của đề tài giới thiệu trên Báo Sóc Trăng; 04 bài trên Trang thông tin điện tử của Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng; 02 bài viết được đăng trên tạp chí của Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Sóc Trăng. Giới thiệu bài viết về kết quả của đề tài trên đài Phát thanh các địa phương. Áp dụng để tham khảo trong việc báo cáo đề tài, giải pháp, sáng kiến cải tiến kỹ thuật cấp cơ sở của 02 cá nhân, được Hội đồng sáng kiến huyện Kế Sách công nhận.

Tại các địa phương, kết quả của đề tài cũng được các Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện phổ biến trên các cổng thông tin điện tử, thư viện của địa phương, trên Trang Google site, Website, giới thiệu bài viết trên đài truyền thanh phát sóng định kỳ trong các chương trình tiếng Khmer nhằm phổ biên tuyên truyền về phong tục - lễ hội của người Khmer tại địa phương nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của đồng bào Khmer tỉnh Sóc Trăng.

2.3.1. Số lượng công bố trong nước:

2.3.2. Số lượng công bố quốc tế:

2.4. Từ ứng dụng kết quả của đề tài, có hình thành yêu cầu bảo hộ sở hữu công nghiệp không? (đơn yêu cầu bảo hộ; bằng bảo hộ được cấp,...):

2.5. Việc ứng dụng kết quả của đề tài khoa học và công nghệ có góp phần vào đào tạo nhân lực khoa học và công nghệ không? (cho biết số Tiến sỹ, Thạc sỹ sử dụng kết quả của đề tài cho nội dung luận án, luận văn của mình, nếu có):          

 

XÁC NHẬN CỦA TỔ CHỨC

 • slideshow_large
 • slideshow_large
 • slideshow_large
 • slideshow_large
 • slideshow_large
 • slideshow_large
 • slideshow_large
 • slideshow_large
 • slideshow_large
 • slideshow_large
 • slideshow_large
 • slideshow_large
Truy cập hôm nay : 18
Truy cập trong 7 ngày :52
Tổng lượt truy cập : 1,830
slot dana
Slot5000