Banner Ngày 25/6/2024
V/v hướng dẫn xây dựng, đăng ký kế hoạch, đề án khuyến công năm 2025 ( 05/06/2024 )

 PHIẾU THÔNG TIN VỀ ỨNG DỤNG KẾT QUẢ

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

I. PHẦN THÔNG TIN CHUNG

1.1. Tên nhiệm vụ: Mô hình giáo dục kỹ năng sống ứng phó với biến đổi khí hậu cho học sinh Trung học cơ sở ở tỉnh Sóc Trăng.

1.2. Loại hình nhiệm vụ (đánh dấu vào mục phù hợp):

a) Đề tài khoa học và công nghệ

c) Dự án SXTN

b) Đề án khoa học

d) Dự án khoa học và công nghệ

1.3. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ/Tổ chức được giao quyền sở hữu, quyền sử dụng

kết quả:

- Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng (nay là Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng).

- Tổ chức được giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng; các đơn vị có liên quan.

1.4. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Nguyễn Công Thành.

1.5. Ngày được nghiệm thu, đánh giá chính thức: 26/3/2019

1.6. Giấy đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ số: 11/KQNC-SKHCN.

Ngày cấp: 12/9/2019; Cơ quan cấp: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng.

1.7. Bộ/Ngành/UBND tỉnh chủ quản của tổ chức chủ trì nhiệm vụ:

1.8. Mô tả nội dung ứng dụng kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ:

(Mô tả ngắn gọn những ứng dụng của kết quả của nhiệm vụ: đã ứng dụng như thế nào; ứng dụng vào lĩnh vực, hoạt động gì; có chuyển giao công nghệ không)

Từ năm 2020 đến năm 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo ở các huyện, thị xã, thành phố và các Trường Trung học cơ sở (THCS) trên địa bàn tỉnh đã tổ chức tuyên truyền; in ấn và phát hành tài liệu về giáo dục kỹ năng sống ứng phó với biến đổi khí hậu, việc phòng tránh thương tích và đuối nước ở học sinh thông qua các hoạt động như: Sinh hoạt dưới cờ, dạy lồng ghép vào các môn học, sinh hoạt ngoài giờ lên lớp,...

Trên cơ sở các thiết bị được chuyển giao cho 06 Trường THCS thông qua quá trình thực hiện đề tài, trong năm 2020, 06 Trường THCS đã ứng dụng kết quả đề tài, sử dụng các thiết bị để phục vụ cho việc tổ chức các lớp dạy bơi, cụ thể:

- Trường THCS thị trấn Cù Lao Dung đã tổ chức 6 lớp dạy bơi cho 164 học sinh với số kinh phí là 64.800.000 đồng từ nguồn kinh phí do phụ huynh học sinh đóng góp.

- Trường THCS xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề đã tổ chức dạy bơi cho 30 học sinh và tổ chức tập huấn cứu đuối, phòng chống đuối nước cho 20 học sinh đội thiếu niên xung kích Chữ thập đỏ với số kinh phí là 10.000.000 đồng từ nguồn kinh phí do phụ huynh học sinh đóng góp.

- Trường THCS Đại Ân 2, huyện Trần Đề đã tổ chức 04 lớp tập bơi lội cho 60 học sinh với kinh phí là 6.000.000 đồng từ nguồn kinh phí của phụ huynh học sinh đóng góp. Đồng thời, Trường đã tổ chức tuyên truyền phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khíu hậu, phòng tránh thương tích và đuối nước; giáo dục học sinh có ý thức quan tâm đến vấn đề môi trường; tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu,... cho các học sinh trong toàn trường với kinh phí là 30.000.000 đồng từ nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước chi cho công tác giáo dục và đào tạo hàng năm của nhà trường.

- Trường THCS Hưng Phú, huyện Mỹ Tú đã tổ chức 01 lớp dạy bơi cho 20 em học sinh với số kinh phí là 8.000.000 đồng từ nguồn kinh phí do phụ huynh học sinh đóng góp.

- Trường THCS Mỹ Phước A, huyện Mỹ Tú đã tổ chức 01 lớp dạy bơi cho 25 em học sinh.

- Trường THCS Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung: Do trường chưa có nguồn kinh phí nên không duy trì hồ bơi di động để triển khai mô hình dạy bơi cho học sinh.

Theo Báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, có 14 Trường THCS đã tham khảo kết quả của đề tài, cụ thể:

- Trường THCS Tôn Đức Thắng có 06 tổ chuyên môn tham khảo kết quả đề tài. Trong đó, Tổ chuyên môn Thể dục - Nghệ thuật ứng dụng thực hiện chuyên đề “Cách phòng chống đuối nước cho học sinh”.

- Trường THCS An lạc Tây, THCS Đại Ân 1 đã tham khảo kết quả đề tài trong việc xây dựng chuyên đề phòng, chống đuối nước cho học sinh trên địa bàn.

- 11 Trường THCS trên địa bàn huyện Long Phú (Trường Tiểu học và THCS Song Phụng, Trường THCS DTNT Long Phú, Trường THCS thị trấn Long Phú, Trường THCS Long Phú, Trường THCS Tân Hưng, Trường THCS Tân Thạnh, Trường THCS Châu Khánh, Trường THCS Phú Hữu, Trường THCS Long Đức, Trường THCS thị trấn Đại Ngãi, Trường THCS Hậu Thạnh) đã tham khảo, ứng dụng ứng dụng kết quả đề tài trong các cuộc thi “Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng”, các em học sinh đã vận dụng để chế tạo thuyền cảnh báo bị ngập nước, các mô hình bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu,...

Giảng viên Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng đã tham khảo, vận dụng các kiến thức trong tài liệu của đề tài “Mô hình giáo dục kỹ năng sống ứng phó với biến đổi khí hậu cho học sinh Trung học cơ sở ở tỉnh Sóc Trăng” để lồng ghép nội dung về tình hình biến đổi khí hậu đang diễn ra phức tạp trên thế giới, Việt Nam và tỉnh Sóc Trăng trong việc giảng dạy các học phần “Dân số, môi trường”, “Môi trường và con người”.

II. PHẦN THÔNG TIN THEO LOẠI HÌNH NHIỆM VỤ

(Lựa chọn nội dung của phần thứ hai tùy theo loại hình nhiệm vụ)

Áp dụng đối với Đề tài khoa học và công nghệ

2.1. Kết quả của đề tài được ứng dụng trong lĩnh vực khoa học và công nghệ nào?:

(đánh dấu chọn lĩnh vực phù hợp)

a) Khoa học tự nhiên

c) Khoa học nông nghiệp

e) Khoa học xã hội

b) Khoa học công nghệ và kỹ thuật

d) Khoa học y-dược

f) Khoa học nhân văn

2.2. Kết quả của đề tài khoa học và công nghệ có được sử dụng để giải quyết vấn đề thực tế, là cơ sở để đề xuất những nội dung nghiên cứu hoặc những vấn đề mới?:

a) Cơ sở để xây dựng Dự án

c) Cơ sở để hình thành Đề án KH

e) Hình thức khác: 

b) Phát triển công nghệ mới

d) Được ứng dụng giải quyết vấn đề thực tế

2.3. Số lượng công bố khoa học, văn bằng sở hữu công nghiệp có nguồn gốc từ kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ khoa học và công nghệ:

Kết quả đề tài được đăng trên Trang thông tin của Trung tâm ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng tại địa chỉ https://sta.soctrang.gov.vn/da-nghiem-thu-2018-2019/mo-hinh-giao-duc-ky-nang-song-ung-pho-voi-bien-doi-khi-hau-cho-hoc-sinh-trung-hoc-co-so-o-tinh-soc-trang.html.

Sở Khoa học và Công nghệ biên soạn Kỷ yếu các đề tài, dự án nghiên cứu, ứng dụng KH&CN tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2016 - 2020, trong đó, có kết quả của đề tài “Mô hình giáo dục kỹ năng sống ứng phó với biến đổi khí hậu cho học sinh THCS ở tỉnh Sóc Trăng”.

2.3.1. Số lượng công bố trong nước:

2.3.2. Số lượng công bố quốc tế:

2.4. Từ ứng dụng kết quả của đề tài, có hình thành yêu cầu bảo hộ sở hữu công nghiệp không? (đơn yêu cầu bảo hộ; bằng bảo hộ được cấp,...):

2.5. Việc ứng dụng kết quả của đề tài khoa học và công nghệ có góp phần vào đào tạo nhân lực khoa học và công nghệ không? (cho biết số Tiến sỹ, Thạc sỹ sử dụng kết quả của đề tài cho nội dung luận án, luận văn của mình, nếu có): Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức 08 lớp tập huấn kỹ thuật bơi cho 203 cán bộ, giáo viên bộ môn thể dục.

 

 

XÁC NHẬN CỦA TỔ CHỨC

  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
Truy cập hôm nay : 11
Truy cập trong 7 ngày :47
Tổng lượt truy cập : 6,626