Banner Ngày 9/6/2023
Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo, đẩy nhanh quá trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội ( 06/03/2023 )

1

Tên nhiệm vụ: Xây dựng mô hình sản xuất chế phẩm sinh học xử lý môi trường nước ao nuôi thủy sản tại doanh nghiệp KH&CN Thành Đạt, tỉnh Sóc Trăng

2

Cấp quản lý nhiệm vụ: Tỉnh

3

Mức độ bảo mật: Bình thường

4

Mã số nhiệm vụ (nếu có):

5

Tên tổ chức chủ trì: Công ty TNHH DV SX TM Thành Đạt

Điện thoại: 02993.856202                                                        

Địa chỉ: Số 245/4, ấp 4, thị trấn Long Phú, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: ông Võ Thanh Vân

6

Cơ quan chủ quan: 

7

Chủ nhiệm nhiệm vụ: Nguyễn Thị Hiếu

Năm sinh: 1989; Giới tính: Nữ

Học hàm, học vị: Thạc sĩ

Địa chỉ nhà riêng: Số 245/4, ấp 4, thị trấn Long Phú, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng

Chức vụ: Phó Giám đốc

Tên tổ chức đang công tác: Công ty TNHH DV SX TM Thành Đạt

Điện thoại: 0979.442.366

8

Danh sách cá nhân tham gia nhiệm vụ:

1. ThS. Nguyễn Thị Hiếu

2. KS. Trương Mỹ A

3. KS. Võ Thanh Vân

4. KS. Võ Trung Hiếu

5. ThS. Lê Trung Tâm

6. TS. Nguyễn Anh Huy

7. ThS. Lâm Ngọc Tú

8. Võ Thành Đại

9. Lý Vũ Phương

10. CN. Nguyễn Tấn Đạt

9

Mục tiêu nghiên cứu:

* Mục tiêu chung

Xây dựng thành công mô hình sản xuất chế phẩm sinh học xử lý môi trường nước ao nuôi thủy sản góp phần phát triển nuôi trồng thủy sản hiệu quả và bền vững trên địa bàn huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng.

* Mục tiêu cụ thể

- Tiếp nhận thành công quy trình sản xuất chế phẩm sinh học xử lý môi trường nước ao nuôi thủy sản; có 3 kỹ thuật viên được đào tạo và tập huấn nắm vững tay nghề và kỹ năng sản xuất chế phẩm sinh học.

- Sản xuất quy mô 1.500 lít chế phẩm sinh học 2 chủng Bacillus subtilis 107 cfu/ml và Sacharomyces cerevisae 107 cfu/ml (500 lít sản phẩm thử nghiệm đợt 1 và 1.000 lít sản phẩm đợt 2) để làm cơ sở sau này doanh nghiệp thực hiện đăng ký lưu hành sản phẩm trên thị trường.

10

Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:

- Tiếp nhận thành công quy trình sản xuất chế phẩm sinh học xử lý môi trường nước ao nuôi thủy sản; có 3 kỹ thuật viên được đào tạo và tập huấn nắm vững tay nghề và kỹ năng sản xuất chế phẩm sinh học.

- Sản xuất quy mô 1.500 lít chế phẩm sinh học 2 chủng Bacillus subtilis  107 cfu/ml và Sacharomyces cerevisae 107 cfu/ml (500 lít sản phẩm thử nghiệm đợt 1 và 1.000 lít sản phẩm đợt 2) để làm cơ sở sau này doanh nghiệp thực hiện đăng ký lưu hành sản phẩm trên thị trường

11

Lĩnh vực nghiên cứu:

12

Mục tiêu kinh tế xã hội của nhiệm vụ: 

13

Phương pháp nghiên cứu:

14

Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:

Quy trình sản xuất chế phẩm sinh học xử lý môi trường nước ao nuôi thủy sản; Mô hình sản xuất chế phẩm xử lý môi trường nước ao nuôi thủy sản; Đào tạo kỹ thuật viên; Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện dự án

15

Địa chỉ và quy mô ứng dụng dự kiến: 

Đơn vị chủ trì, Chủ nhiệm dự án và Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng sẽ cùng phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Long Phú và các địa phương trên địa bàn tỉnh để nhận rộng kết quả thực hiện dự án.

Đơn vị chủ trì dự án, Ông Võ Thanh Vân - Giám đốc Công ty TNHH Dịch Vụ - Sản Xuất - Thương Mại Thành Đạt cam kết sử dụng sản phẩm vào trong hệ thống nuôi tôm của Cty và thực hiện các thủ tục đăng ký TCCS, Cơ sở sản xuất Chế phẩm Sinh học và đăng ký lưu hành cho sản phẩm để nhân rộng và phổ biến sản phẩm ra thị trường phục vụ bà con nuôi trồng thủy sản. Dự kiến kinh phí cho việc đăng ký Cơ sở sản xuất, TCCS và giấy phép lưu hành là hai trăm triệu Việt Nam đồng.

Chế phẩm sinh học được sản xuất có giá bán dự kiến là 80.000 đồng/lít; tuy nhiên, trong trường hợp giá cả thị trường có thay đổi, đơn vị sẽ xem xét cân đối giá bán ở mức phù hợp hơn. Giá bán này tương đối thấp so với các sản phẩm cùng loại trên thị trường, có khả năng cạnh tranh, đảm bảo chất lượng và nguồn gốc sản xuất rõ ràng. Ưu thế là sản phẩm được sản xuất tại địa phương nên việc tiêu thụ sản phẩm sẽ được thuận lợi hơn so với các sản phẩm cùng loại.

16

Thời gian dự kiến thực hiện: 12 tháng (từ tháng 7/2022 đến tháng 6/2023)

17

Kinh phí được duyệt: 499.987.300 đồng

Trong đó:

+ Ngân sách SNKHCN: 199.987.300 đồng

+ Nguồn khác: 300.000.000 đồng

18

Quyết định phê duyệt số: 94/QĐ-SKHCN ngày 15/7/2022

19

Hợp đồng thực hiện số: 09/HĐ-SKHCN ngày 19/7/2022

 • slideshow_large
 • slideshow_large
 • slideshow_large
 • slideshow_large
 • slideshow_large
 • slideshow_large
 • slideshow_large
 • slideshow_large
 • slideshow_large
 • slideshow_large
 • slideshow_large
 • slideshow_large
Truy cập hôm nay : 18
Truy cập trong 7 ngày :52
Tổng lượt truy cập : 1,830
slot dana
Slot5000