Banner Ngày 14/6/2024
V/v hướng dẫn xây dựng, đăng ký kế hoạch, đề án khuyến công năm 2025 ( 05/06/2024 )

1

Tên nhiệm vụ: “Ảnh hưởng của các loại vật liệu túi bao trái và liều lượng phân Canxi Chlorua (CaCl2) đến chất lượng trái vú sữa tím ở huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng”

2

Cấp quản lý nhiệm vụ: Tỉnh

3

Mức độ bảo mật: Bình thường

4

Mã số nhiệm vụ (nếu có):

5

Tên tổ chức chủ trì: Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng

Điện thoại: 02993.826435

Địa chỉ: Số 20A, đường An Dương Vương, Phường 10, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng;

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Lê Trung Tâm

6

Cơ quan chủ quan: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng

7

Chủ nhiệm nhiệm vụ: Nguyễn Thị Thuở

Năm sinh: 1981; Giới tính: Nữ

Học hàm, học vị: Tiến sĩ

Địa chỉ nhà riêng: Số 43 ấp Hà Bô, xã Tài Văn, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng

Chức vụ: Giám đốc

Tên tổ chức đang công tác: Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng Khoa học Kỹ thuật và Chuyển giao Công nghệ - Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng

Điện thoại: 0907.346046

8

Danh sách cá nhân tham gia nhiệm vụ:

1. KS. Vũ Quan

2. ThS. Lê Trung Tâm

3. ThS. Vũ Bá Quan

4. ThS. Nguyễn Thị Bích Hằng

5. KS. Phạm Công Định

6. KS Thực hành. Nguyễn Lê Hải Đăng

7. ThS. Trần Văn Toàn

9

Mục tiêu nghiên cứu:

* Mục tiêu chung

Nghiên cứu các loại vật liệu túi bao trái và liều lượng, thời điểm bón phân canxi chlorua (CaCl2) góp phần nâng cao giá trị trái vú sữa tím ở huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.

* Mục tiêu cụ thể

- Xác định được loại túi, thời điểm bao trái phù hợp để kiểm soát, quản lý ruồi đục trái hiệu quả, đồng thời bảo đảm năng suất, mẫu mã, màu sắc trái vú sữa tím.

- Xác định liều lượng phân bón canxi chlorua (CaCl2) sử dụng có hiệu quả để hạn chế tình trạng nứt trái, chạy chỉ trên trái vú sữa tím.

10

Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:

- Điều tra tình hình phân bố và gây hại của ruồi đục trái và hiện tượng nứt trái ở trái vú sữa tím.

- Đánh giá hiệu quả các loại vật liệu túi, thời điểm bao trái phù hợp để kiểm soát, quản lý ruồi đục trái hiệu quả, đồng thời bảo đảm năng suất, mẫu mã, màu sắc trái vú sữa tím.

- Xác định liều lượng phân bón Canxi Chlorua (CaCl2) sử dụng có hiệu quả để hạn chế tình trạng nứt trái, chạy chỉ trên trái vú sữa tím

- Tổ chức Hội thảo khoa học

11

Lĩnh vực nghiên cứu: 40106

12

Mục tiêu kinh tế xã hội của nhiệm vụ: 

13

Phương pháp nghiên cứu: Điều tra, Phỏng vấn,..

14

Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:

Quy trình bao trái vú sữa tím với loại túi bao trái và thời điểm bao trái phù hợp để kiểm soát, quản lý ruồi đục trái hiệu quả, đồng thời bảo đảm năng suất, kích cỡ màu sắc trái vú sữa tím;

Quy trình canh tác sử dụng phân bón Canxi Chlorua (CaCl2) có hiệu quả để hạn chế tình trạng nứt trái, chạy chỉ trên trái vú sữa tím; Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề tài; Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện đề tài.

15

Địa chỉ và quy mô ứng dụng dự kiến: 

Phạm vi và địa chỉ ứng dụng kết quả thực hiện của đề tài là phục vụ cho các Hợp tác xã, Tổ hợp tác và nhà vườn trồng vú sữa tím tại huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng và các nhà vườn trồng vú sữa ở các địa phương khác trong tỉnh và ngoài tỉnh.

16

Thời gian dự kiến thực hiện: 12 tháng (từ tháng 10/2021 đến tháng 9/2022)

17

Kinh phí được duyệt: 123.835.500 đồng           

Trong đó:

+ Ngân sách SNKHCN: 99.835.500 đồng    

+ Nguồn tự có của tổ chức:0 đồng

+ Nguồn khác: ­24.000.000 đồng

18

Quyết định phê duyệt số: 146/QĐ-SKHCN ngày 29/10/2021

19

Hợp đồng thực hiện số: 29/HĐ-SKHCN ngày 03/11/2021

  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
Truy cập hôm nay : 12
Truy cập trong 7 ngày :33
Tổng lượt truy cập : 6,581