Banner Ngày 13/7/2024
V/v hướng dẫn xây dựng, đăng ký kế hoạch, đề án khuyến công năm 2025 ( 05/06/2024 )

Nhà cung ứng: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KIM NGÂN

 

THÔNG TIN CHUNG

Hệ thống được trang bị sẵn để phân tích đồng thời các chỉ tiêu Tổng Phenol và Tổng Cyanua trong nước. Ngoài phân tích Phenol và Cyanua, hệ thống cũng có thể được mở rộng để phân tích các thành phân khác như: sunfua, ammonia, tổng nitơ, nitrit + nitrat, tổng photpho, chất hoạt động bề mặt, vv..

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thông số kỹ thuật

- Bộ đưa mẫu tự động với 2 x 50 vị trí cho cốc mẫu 3.5ml

- Năng suất phân tích lên tới 20 mẫu/giờ.

- Độ tái lặp phân tích (CV) < 1%.

Chi tiêu Tổng Phenol

- Phương pháp phân tích theo tiêu chuẩn ISO 14402:1999 với chưng cất inline.

- Khoảng đo: 10 ‐ 200 μg C6H5OH/lít (hoặc 0.2 - 20 µg C6H5OH/lít)

Chi tiêu Tổng Cyanua

- Phương pháp phân tích theo tiêu chuẩn ISO 14403:2002 và TCVN 7723:2007 với phá mẫu UV và chưng cất inline.

- Khoảng đo: 1 ‐ 100 μg CN/lí

 

http://techport.vn/

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
Truy cập hôm nay : 12
Truy cập trong 7 ngày :62
Tổng lượt truy cập : 6,748