Banner Ngày 13/7/2024
V/v hướng dẫn xây dựng, đăng ký kế hoạch, đề án khuyến công năm 2025 ( 05/06/2024 )

1

Tên nhiệm vụ: Xây dựng vùng nguyên liệu sen lấy củ, nghiên cứu quy trình trồng và chế biến bột củ sen tại huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng

2

 Cấp quản lý nhiệm vụ: Tỉnh

3

 Mức độ bảo mật: Bình thường

4

 Mã số nhiệm vụ (nếu có):

5

 Tên tổ chức chủ trì: Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Châu Thành

Điện thoại: 0299.3684.999

Địa chỉ: ấp Trà Quýt, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Võ Minh Luân

6

 Cơ quan chủ quan: UBND huyện Châu Thành

7

 Chủ nhiệm nhiệm vụ: Trương Vũ Phong

Năm sinh: 1986;                Giới tính: Nam

Học hàm, học vị: Kỹ sư

Địa chỉ nhà riêng: 159 Trần Bình Trọng, khóm 1, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Chức vụ: Viên chức.

Tên tổ chức đang công tác: Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Châu Thành.

Điện thoại: 0834.026.636

8

 Danh sách cá nhân tham gia nhiệm vụ:

 1. KS. Lý Thị Thanh Liêm

 2. ThS. Huỳnh Ngọc Đức

 3. KS. Hà Thị Chúc Linh

 4. ThS. Võ Minh Luân

 5. KS. Lê Công Duy

 6. ThS. Trần Quốc Thắng

 7. CN. Nguyễn Thanh Nhã

 8. CN. Vương Hồng Trúc

 9. KS. Nguyễn Văn Hận

9

 Mục tiêu nghiên cứu:

* Mục tiêu chung

  Hình thành vùng nguyên liệu củ sen đạt tiêu chuẩn an toàn, đa dạng hóa sản phẩm từ củ sen, tận dụng được nguồn sản phẩm củ sen không đáp ứng yêu cầu thương phẩm, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân

* Mục tiêu cụ thể

  Hình thành vùng trồng sen lấy củ và hoàn thiện quy trình trồng sen lấy củ tại xã Thuận Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng đạt chất lượng, gắn với liên kết tiêu thụ, hướng tới xuất khẩu.

  Nghiên cứu quy trình chế biến bột từ nguyên liệu củ sen ở huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.

  Đánh giá hiệu quả kinh tế, kỹ thuật, xã hội của mô hình và truyền thông kết quả thực hiện dự án.

10

 Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:

  Khảo sát thực trạng và hoàn thiện quy trình trồng sen lấy củ tại xã Thuận Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng đạt chất lượng, gắn với liên kết tiêu thụ, hướng tới xuất khẩu.

  Bố trí sản xuất thử nghiệm và xây dựng quy trình chế biến bột từ nguyên liệu củ sen ở huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng

 Phân tích, đánh giá hiệu quả kinh tế, kỹ thuật, xã hội của mô hình; truyền thông kết quả thực hiện dự án và tiêu thụ sản phẩm

11

Lĩnh vực nghiên cứu: 40107

12

Mục tiêu kinh tế xã hội của nhiệm vụ: 

13

Phương pháp nghiên cứu:

14

Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:

 1. Quy trình trồng sen lấy củ

 2. Bộ hồ sơ cấp mã vùng trồng sen

 3. Quy trình sản xuất bột củ sen.

 4. Sản phẩm bột củ sen

 5. Báo cáo kết quả thực hiện dự án (báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt)

15

Địa chỉ và quy mô ứng dụng dự kiến: 

  Sản phẩm dự án là bột củ sen được đóng gói thành phẩm, được đăng ký bảo hộ độc   quyền, đồng thời sẽ được các công ty TNHH Sản xuất chế biến Nông sản Đất Sen Hồng, công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Châu Thành, công ty TNHH Chế biến nông sản Minh Đức thu mua bán trong nước ở các quầy nông sản, xuất khẩu sang các thị trường như: Hồng Kong, Đài Loan, Trung Quốc,...

  Dự án cũng có sự phối hợp với hợp tác xã Tấn Đạt để nâng cao chất lượng sản phẩm, thương mại trong và ngoài tỉnh. Được đăng lên hệ thống trang web ttdvnnchauthanhsoctrang.com.vn, sàn giao dịch điện tử tỉnh Sóc Trăng, VNPT,...

Tiếp tục triển khai xây dựng vùng trồng sen đạt chất lượng liên kết xuất khẩu cho các xã khác trên địa bàn huyện.

Xây dựng mã vùng trồng sen cho các xã khác, làm cơ sở để xây dựng mã vùng trồng cho các sản phẩm nông nghiệp khác.

Cải tiến, hiện đại hóa quy trình, thay đổi công nghệ để sản xuất bột củ sen, nghiên cứu quy trình sản xuất tinh bột củ sen.

16

 Thời gian dự kiến thực hiện: 19 tháng (từ tháng 12/2022 đến tháng 6/2024)

17

 Kinh phí được duyệt: 241.127.200 đồng

Trong đó:

+ Ngân sách SNKHCN: 199.682.200 đồng

+ Nguồn tự có của tổ chức:7.345.000 đồng

+ Nguồn khác: 34.100.000 đồng

18

 Quyết định phê duyệt số: 1448/QĐ-UBND ngày 31/5/22

19

 Hợp đồng thực hiện số: 21/HĐ-SKHCN ngày 30/12/2022

  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
Truy cập hôm nay : 12
Truy cập trong 7 ngày :62
Tổng lượt truy cập : 6,748