Banner Ngày 26/9/2023
Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo, đẩy nhanh quá trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội ( 06/03/2023 )

1

Tên nhiệm vụ: Đa dạng các sản phẩm chế biến từ mãng cầu gai (Annona muricata)

2

Cấp quản lý nhiệm vụ: Tỉnh

3

Mã số nhiệm vụ (nếu có):

4

Thuộc chương trình (nếu có):

5

Cơ quan chủ trì nhiệm vụ: Trường Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại:  083.8940 390

Địa chỉ: 12 Nguyễn Văn Bảo, phường 4, quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Nguyễn Thiên Tuế

6

Cơ quan phối hợp nghiên cứu (nếu có): Công Ty TNHH Cẩm Thiều

7

Cơ quan cấp trên trực tiếp của CQ chủ trì: Bộ Công Thương

8

Bộ/ngành hoặc tỉnh/thành phố chủ quản: 

9

Chủ nhiệm nhiệm vụ:

Họ và tên: Đàm Sao Mai                            

Năm sinh: 1970;                Nam/ Nữ: Nữ

Học hàm, học vị: PGS.TS

Chức vụ: Viện Trưởng

Điện thoại: 0988 541415

Tên tổ chức đang công tác: Trường Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh

Địa chỉ tổ chức: 12 Nguyễn Văn Bảo, phường 4, quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh

Địa chỉ nhà riêng: N8, đường số 1, khu dân cư Cityland, Phường 7, quận Gò Vấp, TP.HCM

10

Đồng Chủ nhiệm:

11

Danh sách cá nhân tham gia nghiên cứu:

1. ThS. Nguyễn Thị Mai Hương

2. ThS.Trần Thị Mai Anh

3. TS. Văn Hồng Thiện

4. TS. Nguyễn Đức Vượng

5. ThS. Nguyễn Ngọc Thuần

6. ThS.Đỗ Viết Phương

7. TS. Trần Gia Bửu

8. TS. Nguyễn Bá Thanh

9. Huỳnh Nguyễn Quế Anh

12

Năm viết BC: 2020

Nơi viết BC:  Tp. Hồ Chí Minh

13

Số trang: 124 trang + phụ lục

14

Mục tiêu của nhiệm vụ:

Mục tiêu chung:

Nghiên cứu đa dạng các sản phẩm từ mãng cầu gai (Annona muricata)

Mục tiêu cụ thể:

Đa dạng hóa các sản phẩm chế biến từ mãng cầu gai đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm ; sản phẩm được công bố tiêu chuẩn chất lượng.

Hoàn thiện quy trình chế biến các sản phẩm (ít nhất 05 sản phẩm) từ mãng cầu gai và thử nghiệm ở quy mô pilot.

 Xác định tiêu chuẩn của sản phẩmvà xúc tiến thị trường các sản phẩm chế biến từ mãng cầu gai.

Chuyển giao quy trình chế biến các sản phẩm từ mãng cầu gai cho doanh nghiệp/ cơ sở để sản xuất.

15

Tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Nguyên liệu chính là mãng cầu gai do doanh nghiệp Cẩm Thiều cung cấp với yêu cầu kỹ thuật của nguyên liệu phù hợp cho từng loại sản phẩm. Nguyên phụ liệu khác được cung cấp bởi các công ty uy tín và chất lượng cho thực phẩm. Phân tích tính chất lý hóa, hóa sinh của mãng cầu gai.Khảo sát tâm lí và thị trường tiêu dùng sản phẩm để đưa ra giải pháp chất lượng phù hợp cho từng loại sản phẩm phù hợp với thị hiếu tiêu dùng (200 phiếu). Xây dựng quy trình chế biến các sản phẩm với các chỉ tiêu chất lượng phù hợp: Quy trình sản xuất sản phẩm từ quả mãng cầu; Quy trình sản xuất sản phẩm từ lá mãng cầu; Quy trình sản xuất sản phẩm bột sinh tố mãng cầu. Đề xuất giải pháp thương mại hóa các sản phẩm mãng cầu.

16

Lĩnh vực nghiên cứu: 21101

17

Từ khóa chủ đề: mãng cầu, bột sinh tố mãng cầu, trà túi lọc mãng cầu gai, sản phẩm từ mãng cầu gai,…

18

Nơi lưu giữ báo cáo: VN-SKHCNSTG

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

19

Tổng kinh phí thực hiện: 2.066.526.000đồng, trong đó:

+ Kinh phí hỗ trợ từ ngân sách SN KH&CN: 928.526.000 đồng

  + Kinh phí từ các nguồn khác:

- Thuê thiết bị thực hiện : 227.600.000 đồng.

- Kinh phí của đơn vị chủ trì phát sinh : 98.240.000 đồng

 + Kinh phí của doanh nghiệp khi tham gia dự án

- Trang thiết bị có sẵn : 210.000.000 đồng

- Nhà xưởng có sẵn : khoảng 500.000.000 đồng

- Đầu tư trang thiết bị thực tế : 271.900.000 đồng  

20

Thời gian thực hiện:

- Theo Hợp đồng đã ký kết: từ  tháng 04 năm 2019 đến tháng 03 năm 2021

- Thực tế thực hiện: từ  tháng 04 năm 2019 đến  tháng 05 năm  2020

21

  Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu số: 69/QĐ-SKHCN, ngày 05/6/2020 của Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Sóc Trăng.

22

Ngày họp hội đồng nghiệm thu chính thức: 15/6/2020

23

Các sản phẩm giao nộp:

1. Trà quả mãng cầu lên men

2. Trà túi lọc mãng cầu gai

3. Nước quả mãng cầu lên men

4. Trà lá mãng cầu lên men

5. Bột sinh tố mãng cầu

6. Quy trình chế biến các sản phẩm từ mãng cầu gai

7. Báo cáo đánh giá kết quả trắc nghiệm thị trường và đề xuất các giải pháp thương mại hóa các sản phẩm chế biến từ mãng cầu gai

8. Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện dự án

9. Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện dự án

24

Ngày nộp hồ sơ đăng ký KQNC: 20/3/2021

25

Ngày cấp đăng ký KQNC: 22/3/2021

26

Số Giấy chứng nhận đăng ký giao nộp kết quả KQNC: 01/KQNC-SKHCN ngày 22/3/2021

 • slideshow_large
 • slideshow_large
 • slideshow_large
 • slideshow_large
 • slideshow_large
 • slideshow_large
 • slideshow_large
 • slideshow_large
 • slideshow_large
 • slideshow_large
 • slideshow_large
 • slideshow_large
Truy cập hôm nay : 20
Truy cập trong 7 ngày :59
Tổng lượt truy cập : 2,469