Banner Ngày 26/9/2023
Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo, đẩy nhanh quá trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội ( 06/03/2023 )

1

Tên nhiệm vụ: Xây dựng mô hình sản xuất rau an toàn ứng dụng công nghệ tưới tự động tại huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng

2

Cấp quản lý nhiệm vụ: Tỉnh

3

Mã số nhiệm vụ (nếu có):

4

Thuộc chương trình (nếu có):

5

Cơ quan chủ trì nhiệm vụ: Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Thạnh Trị

Điện thoại:  0299 3866219                       

Địa chỉ: Ấp 3, Thị Trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Nguyễn Văn Sô

6

Cơ quan phối hợp nghiên cứu (nếu có):

7

Cơ quan cấp trên trực tiếp của CQ chủ trì: UBND huyện Thạnh Trị tỉnh Sóc Trăng

8

Bộ/ngành hoặc tỉnh/thành phố chủ quản: 

9

Chủ nhiệm nhiệm vụ:

Họ và tên: Trần Trang Nhã                     

Năm sinh: 1980;                Nam/ Nữ: Nam

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Điện thoại: 0949069609

Tên tổ chức đang công tác: Phòng nông nghiệp và PTNT huyện Thạnh Trị tỉnh Sóc Trăng

Địa chỉ tổ chức: Ấp 3, Thị Trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng

Địa chỉ nhà riêng: Ấp 3, Thị Trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng

10

Đồng Chủ nhiệm:

11

Danh sách cá nhân tham gia nghiên cứu:

1. Kim Thành Đô

2. Nguyễn Văn Sô

3. Huỳnh Chiến Nguyện

4. Lâm Phước Tài

5. Tô Ngọc Quới

6. Châu Ngọc Gọn

7. Lưu Thị Tuyết Minh

12

Năm viết BC: 2020

Nơi viết BC:  Thạnh Trị

13

Số trang: 50 trang + phụ lục

14

Mục tiêu của nhiệm vụ:

Mục tiêu chung:

Ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất rau theo hướng an toàn nhằm làm giảm chi phí, công lao động; tăng thu nhập cho người sản xuất và an toàn cho người sử dụng

Mục tiêu cụ thể:

- Xây dựng mô hình sản xuất rau an toàn trong nhà lưới ứng dụng công nghệ tưới tự động thông qua điều khiển bằng điện thoại di động (giám sát nhiệt độ, độ ẩm trong nhà lưới để đưa ra cảnh báo khi vượt ngưỡng cài đặt và kích hoạt hệ thống tưới) với diện tích 500 m2/nhà lưới, đạt tiêu chuẩn rau an toàn.

- Tạo điểm tham quan, học hỏi kinh nghiệm cho người dân địa phương và vùng lân cận

- Tổ chức 1 cuộc hội thảo giới thiệu kết quả thực hiện mô hình.

15

Tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Đơn vị chủ trì, chủ nhiệm dự án phối hợp Ủy ban nhân dân thị trấn Phú Lộc khảo sát, lựa chọn hộ ông Nguyễn Văn Lâm ấp Phú Tân, thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng tham gia dự án.

Lắp đặt và vận hành hệ thống tưới tự động trong nhà lưới cho rau xà lách và cải thìa, nhà lưới với diện tích 500m2 , có 18 dòng gồm: 9 dòng 14m x 1,2; 9 dòng 18m x 1,2m (lắp đặt hệ thống tưới tự động). Ngoài ra, dự án bố trí thêm 200m2 bao gồm: 6 dòng đối chứng 20m x 1,2m tại hộ ông Nguyễn Văn Lâm (tưới theo phương pháp truyền thống - dùng ống nước tưới từng dòng).

Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng cử các cán bộ kỹ thuật có kinh nghiệm chuyển giao quy trìnhsản xuất rau an toàn trong nhà lưới, kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch rau rau (xà lách và cải thìa) trong nhà lưới; Kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh hại trên rau; Kỹ thuật bón phân cho rau.

Tổ chức hội thảo giới thiệu,đánh giá, nhân rộng mô hình, Chuyển giao kỹ thuật tưới tự động cho nông dân trên địa bàn có nhu cầu.

16

Lĩnh vực nghiên cứu: 40104

17

Từ khóa chủ đề: Rau an toàn, rau Thạnh Trị

18

Nơi lưu giữ báo cáo: VN-SKHCNSTG

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

19

- Tổng kinh phí thực hiện: 131.748.000đồng, trong đó:

+ Kinh phí hỗ trợ từ SNKH: 99.848.000 đồng.

+ Nguồn khác (dân đối ứng): 31.900.000 đồng

- Tình hình cấp kinh phí từ nguồn SNKH:

+ Kinh phí ngân sách cấp từ SNKH: 97.748.500 đồng

+ Kinh phí còn lại theo hợp đồng: 1.099.500 đồng

20

Thời gian thực hiện:

- Theo Hợp đồng đã ký kết: 12 tháng (từ tháng 7/2019 đến hết tháng 06/2020)

- Thực tế thực hiện: từ  tháng 7/2019 đến tháng 08/2020

- Được gia hạn: 2 tháng (từ tháng 06/2020 đến hết 08/2020)

21

  Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu số: 111/QĐ-SKHCN, ngày 27/8/2020 của Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Sóc Trăng.

22

Ngày họp hội đồng nghiệm thu chính thức: 01/9/2020

23

Các sản phẩm giao nộp:

-          Mô hình sản xuất rau an toàn ứng dụng công nghệ tưới tự động

-          Báo cáo xử lý, phân tích số liệu.

-          Báo cáo phân tích, đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của mô hình

-          Báo cáo tổng hợp thực hiện dự án.

24

Ngày nộp hồ sơ đăng ký KQNC: 16/7/2021

25

Ngày cấp đăng ký KQNC: 18/6/2021

26

Số Giấy chứng nhận đăng ký giao nộp kết quả KQNC: 02/KQNC-SKHCN ngày 18/6/2021

 • slideshow_large
 • slideshow_large
 • slideshow_large
 • slideshow_large
 • slideshow_large
 • slideshow_large
 • slideshow_large
 • slideshow_large
 • slideshow_large
 • slideshow_large
 • slideshow_large
 • slideshow_large
Truy cập hôm nay : 20
Truy cập trong 7 ngày :59
Tổng lượt truy cập : 2,469