Banner Ngày 25/6/2024
V/v hướng dẫn xây dựng, đăng ký kế hoạch, đề án khuyến công năm 2025 ( 05/06/2024 )

1

Tên nhiệm vụ: "Xây dựng và quản lý nhãn hiệu chứng nhận “Nhãn tím Phong Nẫm” dùng cho sản phẩm nhãn tím của huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng”

2

Cấp quản lý nhiệm vụ: Tỉnh

3

Mã số nhiệm vụ (nếu có):

4

Thuộc chương trình (nếu có):

5

Cơ quan chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng.

Điện thoại:  0299.3826435

Địa chỉ: Số 20A, đường An Dương Vương, Phường 10, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Ong Tài Thuận

6

Cơ quan phối hợp nghiên cứu (nếu có):

7

Cơ quan cấp trên trực tiếp của CQ chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng

8

Bộ/ngành hoặc tỉnh/thành phố chủ quản: UBND tỉnh Sóc Trăng

9

Chủ nhiệm nhiệm vụ:

Họ và tên: Nguyễn Thị Bích Hằng                    

Năm sinh: 1983;                Nam/ Nữ: Nữ

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

Chức vụ: Giảng viên chính

Điện thoại: 0979243062

Tên tổ chức đang công tác: Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng

Địa chỉ tổ chức: Số 139, tỉnh lộ 934, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

Địa chỉ nhà riêng: Phòng 7, Khu Ký túc xá A, Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng.

10

Đồng Chủ nhiệm:

11

Danh sách cá nhân tham gia nghiên cứu:

1. Ong Tài Thuận

2. Lê Trung Tâm

3. Vũ Bá Quan

4. Nguyễn Phạm Thu Hiền

5. Vũ Quan

6. Lữ Ngọc Lan Trinh

7. Lê Nguyễn Ngân Hà

8. Nguyễn Lê Hải Đăng

12

Năm viết BC: 2020

Nơi viết BC:  Sóc Trăng

13

Số trang: 36 trang + phụ lục

14

Mục tiêu của nhiệm vụ:

Mục tiêu chung:

Xây dựng và quản lý nhãn hiệu chứng nhận “Nhãn tím Phong Nẫm” dùng cho sản phẩm nhãn tím của huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng nhằm bảo vệ và quảng bá thương hiệu nhãn tím trên thị trường, góp phần tạo thêm sinh cảnh mới phục vụ cho khách du lịch.

Mục tiêu cụ thể:

Xác định các yếu tố, tiêu chí, phạm vi bảo hộ để làm cơ sở xây dựng đăng ký xác lập quyền đối với nhãn hiệu chứng nhận “Nhãn tím Phong Nẫm” cho sản phẩm nhãn tím của xã Phong Nẫm huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.

Thiết lập và vận hành mô hình, cơ chế quản lý nhãn hiệu chứng nhận “Nhãn tím Phong Nẫm”.

15

Tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Khảo sát 30 hộ nông dân với các nội dung: Thu thập các chỉ tiêu về hiện trạng sản xuất nhãn tím ở huyện Kế Sách, các yếu tố cần chứng nhận cho nhãn hiệu chứng nhận “Nhãn tím Phong Nẫm”;  thu thập các tài liệu liên quan đến sản xuất nhãn tím, đánh giá của người dân về vai trò của việc xây dựng nhãn hiệu chứng nhận trong sản xuất; thu thập và tổng hợp các tài liệu, số liệu phục vụ việc đăng ký nhãn hiệu chứng nhận. Tiến hành lấy mẫu đất ở 3 xã: Phong Nẫm, An Lạc Thôn và An Lạc Tây và phân tích các chỉ tiêu về độ mặn, độ chua, chỉ số EC, thành phần trung lượng, vi lượng trong đất. Khảo sát năng suất nhãn tím, phân tích các chỉ tiêu đánh giá chất lượng nhãn tím: Màu sắc vỏ trái, màu sắc lá, màu sắc thịt trái, mùi thơm, Độ dày thịt trái, Độ brix, Số gram/trái. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Kế Sách được chọn thực hiện chức năng chứng nhận sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận “Nhãn tím Phong Nẫm”. Thiết kế mẫu nhãn hiệu chứng nhận tên sản phẩm, dấu hiệu nhận biết, biểu tượng địa danh.Xây dựng Quy chế quản lý việc sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Nhãn tím Phong Nẫm”. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chấp thuận cho sử dụng địa danh “Phong nẫm” để đăng ký nhãn hiệu chứng nhận “Nhãn tím Phong Nẫm” và Cục Sở hữu trí tuệ chấp nhận đơn hợp lệ của nhãn hiệu “Nhãn tím Phong Nẫm”. Xây dựng hệ thống tổ chức quản lý nhãn hiệu chứng nhận “Nhãn tím Phong Nẫm” và xây dựng hệ thống văn bản làm cơ sở cho việc quản lý nhãn hiệu chứng nhận “Nhãn tím Phong Nẫm”, In ấn logo, tem truy xuất nguồn gốc dùng cho nhãn hiệu chứng nhận “Nhãn tím Phong Nẫm”.

16

Lĩnh vực nghiên cứu: 40199

17

Từ khóa chủ đề: nhãn tím, nhãn tím phong nẫm…

18

Nơi lưu giữ báo cáo: VN-SKHCNSTG

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

19

- Tổng số kinh phí thực hiện: 109.939.600đồng, trong đó:

+ Kinh phí hỗ trợ từ SNKH: 97.939.600 đồng.

+ Nguồn khác (dân đối ứng): 12.000.000 đồng.

- Tình hình cấp kinh phí từ nguồn SNKH

+ Kinh phí ngân sách cấp từ SNKH: 97.939.600 đồng.

- Kinh phí còn lại theo hợp đồng: 17.626.136 đồng

20

Thời gian thực hiện:

- Theo Hợp đồng đã ký kết: 13 tháng, từ tháng 12/2018 đến tháng 12/2019.

- Thực tế thực hiện: từ  tháng 12/2018 đến tháng 6/2020.

- Được gia hạn (nếu có): 06 tháng (từ tháng 01/2020 đến tháng 6/2020).

21

  Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu số: 93/QĐ-SKHCN, ngày 06/8/2020 của Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Sóc Trăng.

22

Ngày họp hội đồng nghiệm thu chính thức: 11/8/2020

23

Các sản phẩm giao nộp:

- Báo cáo tổng hợp và Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện dự án.

- Quyết định chấp thuận đơn hợp lệ của nhãn hiệu chứng nhận “Nhãn tím Phong Nẫm”

- Hệ thống văn bản phục vụ việc sử dụng và quản lý nhãn hiệu chứng nhận

- Mô hình tổ chức quản lý nhãn hiệu chứng nhận được phê duyệt và hoạt động có hiệu quả.

- Hệ thống nhận diện sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận (hệ thống tem, nhãn hiệu, bao bì, tài liệu quảng bá…)

- Báo cáo kết quả xây dựng mô hình mẫu về quản lý nhãn hiệu chứng nhận

- Quy chế quản lý, trao quyền và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm

- Quy trình kiểm soát nguồn gốc, chất lượng sản phẩm, canh tác nhãn tím mang nhãn hiệu chứng nhận

24

Ngày nộp hồ sơ đăng ký KQNC: 16/11/2020

25

Ngày cấp đăng ký KQNC: 18/11/2020

26

Số Giấy chứng nhận đăng ký giao nộp kết quả KQNC: 01/KQNC-SKHCN ngày 18/11/2020

  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
Truy cập hôm nay : 11
Truy cập trong 7 ngày :47
Tổng lượt truy cập : 6,625