Banner Ngày 26/9/2023
Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo, đẩy nhanh quá trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội ( 06/03/2023 )

1

Tên nhiệm vụ: “Xây dựng mô hình sản xuất dưa lưới ứng dụng công nghệ cao tại huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng”.

2

Cấp quản lý nhiệm vụ: Tỉnh

3

Mã số nhiệm vụ (nếu có):

4

Thuộc chương trình (nếu có):

5

Cơ quan chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng.

Điện thoại:  0299.3826435

Địa chỉ: Số 20A, đường An Dương Vương, Phường 10, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Ong Tài Thuận

6

Cơ quan phối hợp nghiên cứu (nếu có):

7

Cơ quan cấp trên trực tiếp của CQ chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng

8

Bộ/ngành hoặc tỉnh/thành phố chủ quản: 

9

Chủ nhiệm nhiệm vụ:

Họ và tên: Võ Minh Luân                        

Năm sinh: 1983; Nam/ Nữ: Nam

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

Chức vụ: Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Châu Thành

Điện thoại: 0985.957.720

Tên tổ chức đang công tác: Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng

Địa chỉ tổ chức: Khu hành chính UBND huyện Châu Thành, ấp Xây Cáp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.

Địa chỉ nhà riêng: Ấp Trà Quýt, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.

10

Đồng Chủ nhiệm:

11

Danh sách cá nhân tham gia nghiên cứu:

1. Ong Tài Thuận

2. Lê Trung Tâm

3. Vũ Quan

4. Nguyễn Anh

5. Trương Trung Thám

6. Dương Hồng Tươi

7. Nguyễn Trí Đại

8. Lê Công Duy

12

Năm viết BC: 2020

Nơi viết BC:  Sóc Trăng

13

Số trang: 63 trang + Phụ lục

14

Mục tiêu của nhiệm vụ:

Mục tiêu chung:

Xây dựng mô hình sản xuất dưa lưới ứng dụng công nghệ cao nhằm nâng cao giá trị, cải thiện thu nhập cho người sản xuất nông nghiệp tại Châu Thành, Sóc Trăng.

Đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật góp phần chuyển dần hình thức sản xuất rau màu theo hướng nhỏ lẻ, thủ công sang sản xuất tập trung, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất tạo ra sản phẩm sạch, an toàn và tăng năng suất, hiệu quả nông nghiệp.

Mục tiêu cụ thể:

Xây dựng nhà màng trồng dưa lưới ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt với diện tích 1.120 m2.

Tiếp nhận quy trình sản xuất dưa lưới từ Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Sản xuất dưa lưới đảm bảo năng suất 2.700kg/1.000m2, chất lượng sản phẩm và an toàn thực phẩm đáp ứng với đơn vị thu mua.

Đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho 30 cán bộ nắm vững kỹ thuật canh tác rau ăn quả trong nhà màng (trong đó có dưa lưới).

Đề xuất các định hướng và giải pháp phát triển sản xuất dưa lưới cho tỉnh Sóc Trăng trên cơ sở phân tích hiệu quả kinh tế xã hội của mô hình.

15

Tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Xây dựng nhà màng trồng dưa lưới ứng dụng công nghệ cao 1.120m2.

Tiếp nhận và xây dựng thành công mô hình sản xuất dưa lưới trong nhà màng ứng dụng công nghệ cao từ Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh với diện tích 1.120 m2. Năng suất bình quân: vụ 1 là 3.028 kg, vụ 2 là 3.102 kg, vụ 3 là 3.025 kg, vụ 4 là 2.011 kg, năng suất trung bình trong quá trình thực hiện dự án là 2.791,5 kg/vụ.

Thành lập được 01 tổ sản xuất rau an toàn trong đó có dưa lưới và rau ăn quả khác theo hướng VietGap tại huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trồng cây trong nhà màng và tưới nhỏ giọt tiết kiệm nước cho nông dân trong tổ sản xuất. Từ đó, nâng cao năng suất, chất lượng nông sản, tạo được thương hiệu uy tín, giúp người nông dân cải thiện thu nhập.

Xây dựng và đề xuất các phương án để tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình trồng dưa lưới theo hướng công nghệ cao trong tỉnh Sóc Trăng.

16

Lĩnh vực nghiên cứu: 40104

17

Từ khóa chủ đề: dưa lưới, dưa lưới châu thành,…

18

Nơi lưu giữ báo cáo: VN-SKHCNSTG

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

19

- Tổng số kinh phí thực hiện: 1.060.697.909 đồng, trong đó:

+ Kinh phí hỗ trợ từ SNKH: 919.505.909đồng.

+ Nguồn khác: 141.192.000 đồng.

- Tình hình cấp kinh phí từ nguồn SNKH

+ Kinh phí ngân sách cấp từ SNKH: 978.198.345đồng.

- Kinh phí còn lại: 58.692.436 đồng

20

Thời gian thực hiện:

- Theo Hợp đồng đã ký kết: 24 tháng, từ  tháng 7/2017 đến tháng 6/2019.

- Thực tế thực hiện: 36 tháng, từ tháng 7/2017 đến tháng 6/2020.

- Được gia hạn (nếu có): 12 tháng, từ tháng 7/2019 đến tháng 6/2020.

21

  Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu số: 84/QĐ-SKHCN, ngày 06/7/2020 của Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Sóc Trăng.

22

Ngày họp hội đồng nghiệm thu chính thức: 14/7/2020

23

Các sản phẩm giao nộp:

1. Quy trình trồng dưa lưới ứng dụng công nghệ cao, sử dụng hệ thống tưới nhỏ giọt và công nghệ điều khiển bán tự động.

2. Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện dự án.

3. Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện dự án.

4. Báo cáo phân tích, đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của mô hình sản xuất dưa lưới công nghệ cao tại huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.

24

Ngày nộp hồ sơ đăng ký KQNC: 23/6/2021

25

Ngày cấp đăng ký KQNC: 25/6/2021

26

Số Giấy chứng nhận đăng ký giao nộp kết quả KQNC: 03/KQNC-SKHCN ngày 25/6/2021

 • slideshow_large
 • slideshow_large
 • slideshow_large
 • slideshow_large
 • slideshow_large
 • slideshow_large
 • slideshow_large
 • slideshow_large
 • slideshow_large
 • slideshow_large
 • slideshow_large
 • slideshow_large
Truy cập hôm nay : 20
Truy cập trong 7 ngày :59
Tổng lượt truy cập : 2,469