Banner Ngày 13/7/2024
V/v hướng dẫn xây dựng, đăng ký kế hoạch, đề án khuyến công năm 2025 ( 05/06/2024 )

1

Tên nhiệm vụ: Phân tích sự đổi mới sáng tạo và định hướng kinh doanh
của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Sóc Trăng

2

Cấp quản lý nhiệm vụ: Tỉnh

3

Mã số nhiệm vụ (nếu có):

4

Thuộc chương trình (nếu có):

5

Cơ quan chủ trì nhiệm vụ: Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: +84.28.38295299 

Địa chỉ: 59C, Nguyễn Đình Chiểu, Q3, TP.HCM

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: TS. Bùi Quang Hùng

6

Cơ quan phối hợp nghiên cứu (nếu có):

7

Cơ quan cấp trên trực tiếp của CQ chủ trì: Bộ Giáo dục và Đào tạo

8

Bộ/ngành hoặc tỉnh/thành phố chủ quản: 

9

Chủ nhiệm nhiệm vụ:

Họ và tên:           Từ Văn Bình       

Năm sinh: 1970;                Nam/ Nữ: Nam

Học hàm, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Chức vụ: Phó viện trưởng Viện Đào tạo sau đai học, Trưởng Đại học Kinh tế TP.HCM

Điện thoại: 0938 825 815

Tên tổ chức đang công tác: Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

  Địa chỉ tổ chức: 59C, Nguyễn Đình Chiểu, Q3, TP.HCM

  Địa chỉ nhà riêng: Căn hộ Terra Rosa, 13E Nguyễn Văn Linh, Phong Phú, Bình Chánh.

10

Đồng Chủ nhiệm:

11

Danh sách cá nhân tham gia nghiên cứu:

 Ths. Ngô Giang Thy

 ThS. Huỳnh Đăng Khoa

 ThS. Phạm Minh Vũ

 ThS. Nguyễn Đình Thông

12

Năm viết BC: 2022

Nơi viết BC: TP. Hồ Chí Minh

13

Số trang: 100 trang + phụ lục

14

Mục tiêu của nhiệm vụ:

- Đánh giá thực trạng liên quan đến sự đổi mới sáng tạo và định hướng kinh doanh của DNVVN;

- Xác định tiêu chí đổi mới sáng tạo và phân tích định hướng kinh doanh để đo lường hiệu quả của DNNVV;

- Đề xuất các kiến nghị chính sách hỗ trợ liên quan đến đổi mới sáng tạo và định hướng kinh doanh cho DNNVV tại tỉnh Sóc Trăng

15

Tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Kết quả thống kê mô tả của 91 DNNVV ở bảng 3.3 cho thông tin tỷ lệ tăng trưởng doanh số (SA_change) được phân làm 3 nhóm như đã nêu trên: 1 = Tăng trưởng doanh thu giảm chiếm 36%; 2 = tăng trưởng doanh thu không đổi chiếm16%; 3= tăng trưởng doanh thu tăng chiếm 48%. Giới tính được xem như là biến giả, 1 là nam chiếm 73% và 0 là nữ chiếm 27%. FirmStyle là loại hình doanh nghiệp được xem như là biến giả, 1 đại diện các doanh nghiệp tư nhân chiếm 40% và 0 đại diện các doan nghiệp khác còn lại chiếm 60%.

Kết quả phân tích số liệu khảo sát định lượng đã cho thấy được sự yếu thế của các DNNVV tại Sóc Trăng, trong đó có đổi mới sáng tạo và định hướng kinh doanh. Mặc dù đây là hai yếu tố có sự bổ trợ cho nhau trong quá trình đổi mới và thâm nhập thị trường, nhưng chúng dường như chưa được đánh giá cao từ các ý kiến doanh nghiệp. Do bởi chi phối của đổi mới sáng tạo và định hướng kinh doanh đến hiệu quả của doanh nghiệp, nên lãnh đạo tỉnh cũng cần có sự đầu tư tập trung hơn cho các hoạt động liên quan đến đổi mới sáng tạo và định hướng kinh doanh. Tuy nhiên điều này vẫn chưa đủ, nếu lãnh đạo tỉnh thiếu quan tâm đến thay đổi nhận thức của các doanh nghiệp trong việc ứng dụng hệ thống IT vào quản trị doanh nghiệp.

Kết quả phân tích đổi mới sáng tạo và định hướng kinh doanh của các DNNVV tại tỉnh Sóc Trăng đã cho một bức tranh tổng thể về tình hình hoạt động của các doanh nghiệp. Tỷ lệ doanh nghiệp có lãi không cao, trong đó có nhiều nguyên nhân, Covid-19 là nguyên nhân chính, kế đến do tiềm lực về tài chính và năng lực hoạt động của doanh nghiệp.Mặc dù khó khăn về nguồn lực tài chính, nhưng lãnh đạo tỉnh đã có những chương trình khuyến công để kích thích sự phát triển các doanh nghiệp hiện hữu và tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế hộ chuyển thành doanh nghiệp. Tuy nhiên sự chuyển mình trong phương thức kinh doanh, trong đó ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động kinh doanh dường như chưa được mạnh dạn thay đổi. Các doanh nghiệp vẫn còn trung thành với phương thức kinh doanh truyền thống và không cầu thị trong mở rộng qui mô sản xuất và kinh doanh hiện đại như thương mại điện tử, đặc biệt đối với các doanh nghiệp qui mô nhỏ.

Các chương trình khuyến công của tỉnh cho một kích hoạt lớn đến một vài DNNVV mạnh dạn tiếp cận và đầu tư công nghệ mới phục vụ đổi mới sáng tạo, điển hình đầu tư công nghệ phát triển sản phẩm mới, nâng cao chất lượng và cải tiến năng suất sản xuất. Tuy duy đổi mới trong lĩnh vực thương mại dịch vụ còn chậm. Mặc dù dịch bệnh Covid-19 kéo dài, nhưng các doanh nghiệp trong vùng dường như có một phản ứng chậm hơn dự tính để thích nghi và cập nhật phương thức kinh doanh thông qua thương mại điện tử. Có thể nói, dịch bệnh là một đe dọa đến đời sống và sản xuất của các doanh nghiệp, nhưng về triết lý đây là một cơ hội để các doanh nghiệp có dịp làm thay đổi mình trong môi trường kinh doanh đầu khó khăn. Nhưng tiếc thay việc này không được tận dụng trọn vẹn của các doanh nghiệp.

Cũng có thể nhận rằng, định hướng kinh doanh của các DNNVV thời gian tại tỉnh Sóc Trăng chưa được các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả. Kết quả này được thể qua kết quả thống kê mô tả từ 91 doanh nghiệp được khảo sát. Như vậy có thể nói rằng, doanh nghiệp cần có những quan tâm như: (i) nổ lực trong cạnh tranh thông qua thấu hiểu khách hàng; (ii) giải quyết nhanh chóng sự than phiền của khách hàng; (iii) thực hiện và tuân thủ cam kết khách hàng; (iv) phát triển sản phẩm phải dựa trên giá trị của khách hàng; (v) sử dụng thông tin khách hàng để cải tiến chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

Thông qua kết quả vận dụng mô hình kinh tế lượng đã cho thấy có một chi phối tích cực của đổi mới sáng tạo và định hướng kinh doanh tác động đến hiệu quả của doanh nghiệp, trong đó có vai trò hệ thống công nghệ thông tin trong một doanh nghiệp. Tức một khi doanh nghiệp có sử dụng hệ thống công nghệ vào quản trị doanh nghiệp sẽ cho tác động tích cực đến thực hiện đổi mới sáng tạo và định hướng kinh doanh, điều này làm nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp. Kết quả của nghiên cứu cũng chỉ ra, những doanh nghiệp có thời gian tham gia thị trường lâu năm hơn sẽ ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin vào quản trị doanh nghiệp nhiều hơn.

16

Lĩnh vực nghiên cứu: 50202

17

Từ khóa chủ đề: Đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp vừa và nhỏ, tỉnh Sóc Trăng,...

18

Nơi lưu giữ báo cáo:

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

19

- Tổng kinh phí thực hiện: 114.842.700 đồng, trong đó:

+ Kinh phí hỗ trợ từ SNKH: 99.842.700 đồng.

+ Nguồn tự có của tổ chức: 15.000.000 đồng

-         Tình hình cấp kinh phí từ nguồn SNKH:

+ Kinh phí ngân sách cấp từ SNKH: 87.612.700đồng

-         Kinh phí còn lại theo hợp đồng: 12.230.000 đồng

20

Thời gian thực hiện:

- Theo Hợp đồng đã ký kết:

- Thực tế thực hiện: từ tháng 12/2020 đến tháng 04/2022

21

  Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu số: 60/QĐ-SKHCN, ngày 24/5  /2022 của Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Sóc Trăng.

22

Ngày họp hội đồng nghiệm thu chính thức: 27/5/2022

23

Các sản phẩm giao nộp:

- Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện  nhiệm vụ (quyển + bản điện tử): 1 quyển + bản điện tử

- Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ (quyển + bản điện tử): 1 quyển + bản điện tử

- 1 kỷ yếu hội thảo và 4 báo cáo chuyên đề

24

Ngày nộp hồ sơ đăng ký KQNC: 12/9/2022

25

Ngày cấp đăng ký KQNC: 20/9/2022

26

Số Giấy chứng nhận đăng ký giao nộp kết quả KQNC: 11/KQNC-SKHCN ngày 20/9/2022

  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
Truy cập hôm nay : 12
Truy cập trong 7 ngày :62
Tổng lượt truy cập : 6,748