Banner Ngày 29/9/2023
Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo, đẩy nhanh quá trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội ( 06/03/2023 )

1

Tên nhiệm vụ: Xây dựng hệ thống tưới cây tự động và chiếu sáng công cộng dựa trên nền tảng Internet Vạn Vật (IoT) kết hợp sử dụng năng lượng mặt trời phục vụ phát triển mô hình xã nông thôn mới thông minh tại huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng.

2

Cấp quản lý nhiệm vụ: Tỉnh

3

Mức độ bảo mật: Bình thường

4

Mã số nhiệm vụ (nếu có):

5

Tên tổ chức chủ trì: Trường Đại học Giao thông vận tải

Điện thoại: 024. 37663311     

Địa chỉ: số 3 phố Cầu Giấy, P.Láng Thượng, Q.Đống Đa, Hà Nội.

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: PGS.TS Nguyễn Ngọc Long

6

Cơ quan chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo

7

Chủ nhiệm nhiệm vụ: Nguyễn Văn Hải

Năm sinh: 1979                               ; Giới tính: Nam

Học hàm/học vị: Tiến Sĩ

Địa chỉ nhà riêng: P510, khu TT 2,1ha, tổ 7, P. Cống Vị, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội.

Chức vụ:Trưởng Phòng hành chính tổng hợp.

Tên tổ chức đang công tác: Trường Đại học Giao thông vận tải

Điện thoại: 0888866339

8

Danh sách cá nhân tham gia nhiệm vụ:

1. GS. TS Lê Hùng Lân

2. TS. Nguyễn Văn Hải

3. ThS. Cồ Như Văn

4. PGS. TS Nguyễn Thanh Hải

5. TS. Trần Ngọc Tú

6. ThS. Trần Diệu Xiêm

7. ThS. Nguyễn Văn Đắc

8. KS. Trần Văn Trường

9. ThS. Võ Thanh Hà

10. ThS. Đỗ Văn Thăng

9

Mục tiêu nghiên cứu:

* Mục tiêu chung:

Góp phần thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 4/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và Quyết định số 423/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020 thông qua phát triển mô hình xã thông minh từ xã nông thôn mới.

* Mục tiêu cụ thể:

Xây dựng một số tiêu chí xã nông thôn mới thông minh phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội, tự nhiên của huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng.

Thiết kế, chế tạo, lắp đặt mô hình hệ thống hệ thống tưới cây tự động và chiếu sáng công cộng dựa trên nền tảng IoT kết hợp sử dụng năng lượng mặt trời phục vụ phát triển xã nông thôn mới thông minh tại xã An Thạnh 1, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng.

10

Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:

Xây dựng một sô tiêu chí xã thông minh trên cơ sở xã nông thôn mới; Xây dựng mô hình hệ thống chiếu sáng công cộng thông minh sử dụng điện năng lượng mặt trời; Xây dựng mô hình hệ thống tưới cây thông minh ứng dụng giải pháp IoT và điện năng lượng mặt trời; Xây dựng chương trình phần mềm trên máy chủ và phần mềm ứng dụng trên điện thoại thông minh; Lắp đặt thử nghiệm, vận hành, hiệu chỉnh và hoàn thiện hệ thống; Hội thảo, nghiệm thu đề tài

11

Lĩnh vực nghiên cứu: 20203

12

Mục tiêu kinh tế xã hội của nhiệm vụ:1499

13

Phương pháp nghiên cứu: Điều tra, thu thập thông tin về công nghệ và giải pháp kỹ thuật từ nước ngoài, trong nước,...

14

Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:

Hệ thống trạm thông tin, hỗ trợ tiện ích cộng đồng kết hợp chiếu sáng công cộng và cổng chào điện tử trên cơ sở điện năng lượng mặt trời; Hệ thống trạm quan trắc; Hệ thống tưới cây thông minh cho vườn xoài, diện tích dự kiến 10 liếp (tương đương khoảng 1ha); Phần mềm máy tính trung tâm: 01 phần mềm; Phần mềm nhúng cho thiết bị: 02 phần mềm; Bản vẽ thiết kế hệ thống: 03 bản vẽ; Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới thông minh; Bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành: 01 bài; Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống: 01 bộ; Đào tạo cán bộ: 20 học viên.

15

Địa chỉ và quy mô ứng dụng dự kiến: 

Sản phẩm của đề tài dự kiến sẽ được lắp đặt ứng dụng tại xã An Thạnh 1, Huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng. Với công nghệ áp dụng và mô hình thiết kế của hệ thống, sản phẩm của đề tài có thể được áp dụng ở các mô hình và địa phương khác nhau trên toàn quốc.

16

Thời gian dự kiến thực hiện: 18 tháng (từ tháng 9/2019 đến tháng 02/2021)

17

Kinh phí được duyệt: 2442,38 triệu đồng

Trong đó:

+ Ngân sách SNKHCN: 1328,64 triệu đồng

+ Nguồn tự có của tổ chức: 1075,0 triệu đồng

+ Nguồn khác: 38,74 triệu đồng

18

Quyết định phê duyệt số: 116/QĐ-SKHCN ngày 26/9/2019

19

Hợp đồng thực hiện số: 16/HĐ-SKHCN ngày 26/9/2019

 • slideshow_large
 • slideshow_large
 • slideshow_large
 • slideshow_large
 • slideshow_large
 • slideshow_large
 • slideshow_large
 • slideshow_large
 • slideshow_large
 • slideshow_large
 • slideshow_large
 • slideshow_large
Truy cập hôm nay : 12
Truy cập trong 7 ngày :60
Tổng lượt truy cập : 2,491