Banner Ngày 18/7/2024
V/v hướng dẫn xây dựng, đăng ký kế hoạch, đề án khuyến công năm 2025 ( 05/06/2024 )

1

Tên nhiệm vụ: Đánh giá kết quả can thiệp mạch vành qua da trong xử trí cấp cứu nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng

2

Cấp quản lý nhiệm vụ: Tỉnh

3

Mức độ bảo mật: Bình thường

4

Mã số nhiệm vụ (nếu có):

5

Tên tổ chức chủ trì: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng 

Điện thoại:  02993825251.

Địa chỉ: 378 Lê Duẩn, Khóm 5, Phường 9, TP. Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: NGUYỄN THỊ LẠC

6

Cơ quan chủ quản: Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng

7

Chủ nhiệm nhiệm vụ: NGUYỄN THỊ LẠC

Năm sinh: 1966; Giới tính: Nữ

Học hàm/học vị: Chuyên khoa 2

Địa chỉ nhà riêng: 13 Nguyễn Văn Linh, K6, P2, TP. Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng.

Chức vụ: Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng.

Tên tổ chức đang công tác: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng 

Điện thoại: 0918324036

Đồng Chủ nhiệm nhiệm vụ: TRƯƠNG TÚ TRẠCH

Năm sinh: 1972; Giới tính: Nam

Học hàm/học vị: Thạc sĩ y học

Địa chỉ nhà riêng: 09 Yết Kiêu, Khóm 2, Phường 6, TP. Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng.

Chức vụ: Trưởng Khoa Nội Tim mạch - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng.

Tên tổ chức đang công tác: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng 

Điện thoại: 0903343605

8

Danh sách cá nhân tham gia nhiệm vụ:

1. Họ và tên: Thạch Khuôn

2. Họ và tên: Hồ Tấn Thịnh

3. Họ và tên: Huỳnh Công Danh

4. Họ và tên: Trần Thị Mộng Kiều

5. Họ và tên: Nguyễn Mộng Tuyền

6. Họ và tên: Thái Tín Thục

7. Họ và tên: Nguyễn Thị Bích Tuyền

8. Họ và tên: Mai Trung Thuận

9

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu chung

Đánh giá kết quả can thiệp mạch vành qua da trong xử trí cấp cứu nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng.

Mục tiêu cụ thể

- Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng.

- Đánh giá kết quả can thiệp mạch vành qua da trong xử trí cấp cứu nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng.

- Xác định tỷ lệ một số biến cố tim mạch sau 3 tháng, 6 tháng can thiệp ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng.

10

Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:

Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng; Đánh giá kết quả can thiệp mạch vành qua da trong xử trí cấp cứu nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng; Xác định tỷ lệ một số biến cố tim mạch sau 3 tháng, 6 tháng can thiệp ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng; Tổ chức Hội thảo khoa học

11

Lĩnh vực nghiên cứu: 30204

12

Mục tiêu kinh tế xã hội của nhiệm vụ: 1502

13

Phương pháp nghiên cứu: Cỡ mẫu và phương pháp chọn mẫu,..

14

Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:

01 Mô hình bệnh nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên tại tỉnh Sóc Trăng; 01 Phác đồ điều trị nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên.

15

Địa chỉ và quy mô ứng dụng dự kiến: 

Đầu tiên là tỉnh nhà, sau đó là tài liệu tham khảo quý giá cho tất cả các bệnh viện.

16

Thời gian dự kiến thực hiện: 24 tháng (từ tháng 7/2020 đến tháng 6/2022)

17

Kinh phí được duyệt: 593.694.600 đồng                

Trong đó:

+ Ngân sách SNKHCN: 418.194.600 đồng

+ Nguồn tự có của tổ chức: ­175.500.000 đồng

18

Quyết định phê duyệt số: 2430/QĐ-UBND ngày 04/9/2020

19

Hợp đồng thực hiện số: 22/HĐ-SKHCN ngày 21/9/2020

  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
Truy cập hôm nay : 9
Truy cập trong 7 ngày :67
Tổng lượt truy cập : 6,767