Banner Ngày 20/7/2024
V/v hướng dẫn xây dựng, đăng ký kế hoạch, đề án khuyến công năm 2025 ( 05/06/2024 )

1

Tên nhiệm vụ: Hỗ trợ nâng cao chất lượng một số sản phẩm thuộc Đề án Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030

2

Cấp quản lý nhiệm vụ: Tỉnh

3

Mức độ bảo mật: Bình thường

4

Mã số nhiệm vụ (nếu có):

5

Tên tổ chức chủ trì: Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại:  08 (3894 0390).

Địa chỉ: 12 Nguyễn Văn Bảo, Phường 4, Quận Gò Vấp, TP.HCM

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Phan Hồng Hải

6

Cơ quan chủ quản: Bộ Công Thương

7

Chủ nhiệm nhiệm vụ: Nguyễn Đức Vượng

Năm sinh: 1980 ; Giới tính: Nam

Học hàm/học vị: Tiến sĩ

Địa chỉ nhà riêng: 101 C/c 750 Nguyễn Kiệm, phường 4, Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.

Chức vụ: Trưởng Bộ môn Công nghệ Thực phẩm.

Tên tổ chức đang công tác: Trường Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0946616465

8

Danh sách cá nhân tham gia nhiệm vụ:

1. PGS.TS. Đàm Sao Mai

2. TS.Trần Thị Mai Anh

3. TS. Nguyễn Bá Thanh

4. PGS.TS.Trịnh Ngọc Nam

5. TS. Phan Hồng Hải

6. ThS. Nguyễn Thị Mai Hương

7. ThS. Lê Văn Nhất Hoài

8. TS. Đàm Trí Cường

9. CN. Huỳnh Nguyễn Tường An

9

Mục tiêu nghiên cứu:

- Nâng cao chất lượng 11 sản phẩm thuộc Đề án Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030 (Đề án OCOP).

- Nâng cao ít nhất 50 % giá trị của 11 sản phẩm thuộc Đề án OCOP dựa trên ứng dụng các tiến bộ KHKT và công nghệ.

- Hỗ trợ đăng ký bảo hộ sở hữu công nghiệp, xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cho một số sản phẩm thuộc Đề án OCOP mà chưa được bảo hộ.

10

Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:

Nâng cao chất lượng 11 sản phẩm thuộc Đề án Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030 (Đề án OCOP); Ứng dụng các tiến bộ KH&CN, đổi mới công nghệ để nâng cao ít nhất 50 % giá trị của 11 sản phẩm thuộc Đề án OCOP; Hỗ trợ đăng ký bảo hộ sở hữu công nghiệp, xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cho một số sản phẩm thuộc Đề án OCOP mà chưa được bảo hộ.

11

Lĩnh vực nghiên cứu: 50299

12

Mục tiêu kinh tế xã hội của nhiệm vụ: 1803

13

Phương pháp nghiên cứu:

14

Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:

Báo cáo đánh giá thị trường cho 11 sản phẩm; 11 quy trình sản xuất được cải tiến và chuẩn hoá; Bảng kết quả cải tiến nâng cao giá trị của 11 sản phẩm; Hồ sơ đăng ký bảo hộ theo yêu cầu; Báo cáo kết quả triển khai mô hình phát triển chuỗi giá trị và đánh giá hiệu quả.

15

Địa chỉ và quy mô ứng dụng dự kiến: 

Sau khi kết thúc dự án, quy trình sẽ được chuyển giao Sở Khoa học Công nghệ Sóc Trăng, cho các doanh nghiệp trong khu vực tỉnh Sóc Trăng, dựa trên các biên bản thỏa thuận với Tỉnh và các đối tác.

16

Thời gian dự kiến thực hiện: 24 tháng (từ tháng 11/2020 đến tháng 10/2022)

17

Kinh phí được duyệt: 6.071.747.100 đồng               

Trong đó:

+ Ngân sách SNKHCN: 1.812.947.100 đồng

+ Nguồn kinh phí đối ứng của đơn vị chủ trì: 1.673.400.000 đồng

+ Nguồn kinh phí đối ứng của 11 đơn vị tham gia: 2.585.400.000 đồng

18

Quyết định phê duyệt số: 3124/QĐ-UBND ngày 13/11/2020

19

Hợp đồng thực hiện số: 28/HĐ-SKHCN ngày 23/11/2020

  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
Truy cập hôm nay : 9
Truy cập trong 7 ngày :47
Tổng lượt truy cập : 6,776