Banner Ngày 20/7/2024
V/v hướng dẫn xây dựng, đăng ký kế hoạch, đề án khuyến công năm 2025 ( 05/06/2024 )

1

Tên nhiệm vụ: Ứng dụng ruồi lính đen (Hermetia illucens) vào xử lý rác hữu cơ tại Nhà máy xử lý chất thải rắn thành phố Sóc Trăng và vùng lân cận đặt tại xã Phú Mỹ,huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng.

2

Cấp quản lý nhiệm vụ: Tỉnh

3

Mức độ bảo mật: Bình thường

4

Mã số nhiệm vụ (nếu có):

5

Tên tổ chức chủ trì: Công ty Cổ phần Công trình đô thị Sóc Trăng

Điện thoại:  02993.825900                                                    

Địa chỉ: Số 422 Quốc lộ 1A, Khóm 5. Phường 2. TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Lâm Hữu Tùng

6

Cơ quan chủ quản: 

7

Chủ nhiệm nhiệm vụ: Trần Huỳnh Mai Trang

Năm sinh: 1985; Giới tính: Nữ

Học hàm/học vị: Thạc sĩ

Địa chỉ nhà riêng: 865 Trần Hưng Đạo, Phường 10, TP.Sóc Trăng.

Chức vụ: Nhân viên kỹ thuật.

Tên tổ chức đang công tác: Xí Nghiệp Liên hợp Xử lý Chất thải rắn - Công ty Cổ phần Công trình đô thị Sóc Trăng

Điện thoại: 0987320237

8

Danh sách cá nhân tham gia nhiệm vụ:

1. Lý Mỹ Hiền

2. Lâm Thiết

3. Phạm Thị Nguyệt Tâm

4. Nguyễn Rạng Đông

5. Nguyễn Văn Bảo

6. Hồ Hoàng Khanh

9

Mục tiêu nghiên cứu:

* Mục tiêu chung: Dự án thực hiện nhằm phát triển phương pháp ứng dụng ruồi lính đentrongxử lý rác hữu cơ hiệu quả và sản xuất được nguồn thức ăn giàu đạm có thể thay thế được bột cá từ đó góp phần bảo vệ môi trường.

* Mục tiêu cụ thể:

- Hoàn thiện qui trình nuôi giống và xử lý rác hữu cơ bằng ấu trùng Ruồi lính đen.

- Đánh giá khả năng sử dụng ấu trùng Ruồi lính đen làm thức ăn chăn nuôi gà.

- Đánh giá khả năng phát triển củaRuồi lính đenở môi trường tự nhiên bên ngoài khu vực nuôi tại Nhà máy Xử lý Chất thải rắn.

- Đánh giá chất lượng của phân Ruồi lính đen thu được từ qui trình xử lý rác hữu cơ.

Thực hiện sản xuất thử nghiệm ấu trùng Ruồi lính đen từ việc xử lý rác hữu cơ.

10

Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:

Đầu tư cơ sở vật chất, nguyên vật liệu thí nghiệm và phân tích các chỉ tiêu ấu trùng Ruồi lính đen (RLĐ); Hoàn thiện qui trìnhnuôi Ruồi lính đen (RLĐ) giống; Xây dựng và hoàn thiệnqui trình ứng dụng ấu trùng RLĐ xử lý rác hữu cơ; Xác định nhiệt độ thích hợp cho việc sấy ấu trùng Ruồi lính đen;Đánh giá khả năng phát triển của RLĐ ra môi trường bên ngoài và Đánh giá chất lượng phân RLĐ thu được từ việc xử lý rác hữu cơ; Sản xuất thử nghiệm: Trứng Ruồi lính đen; Ấu trùng Ruồi lính đen (tươi); Ấu trùng sấy khô; Phân ấu trùng Ruồi lính đen. Thử nghiệm nuôi gà bằng ấu trùng Ruồi lính đen (thay thế 40% thức ăn Công nghiệp).

11

Lĩnh vực nghiên cứu: 40299

12

Mục tiêu kinh tế xã hội của nhiệm vụ: 1203

13

Phương pháp nghiên cứu:

14

Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:

Qui trình xử lý rác hữu cơ sử dụng Ruồi lính đen; Qui trình nuôi Ruồi lính đen giống; Trứng Ruồi lính đen; Ấu trùng Ruồi lính đen tươi; Ấu trùng Ruồi lính đen sấy; Phân Ruồi lính đen.

15

Địa chỉ và quy mô ứng dụng dự kiến: 

Sau khi thực hiện dự án, hoàn thiện qui trình và chứng minh được những lợi ích của Ruồi lính đen, Xí nghiệp sẽ liên hệ với các đơn vị chăn nuôi trong và ngoài tỉnh để liên kết tiêu thụ sản phẩm. Hoàn thiện và chứng minh được hiệu quả trong việc ứng dụng ấu trùng Ruồi lính đen vào xử lý rác hữu cơ sẽ thu hút được sự quan tâm và có thể chuyển giao cho các đơn vị có cùng chức năng trong và ngoài tỉnh.

16

Thời gian dự kiến thực hiện: 12 tháng (từ tháng 7/2020 đến tháng 6/2021)

17

Kinh phí được duyệt: 363.833.000 đồng               

Trong đó:

+ Ngân sách SNKHCN:

+ Nguồn tự có của tổ chức: 363.833.000 đồng

18

Quyết định phê duyệt số: 2199/QĐ-UBND ngày 14/8/2020

19

Hợp đồng thực hiện số: 17/HĐ-SKHCN ngày 19/8/2020

  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
Truy cập hôm nay : 9
Truy cập trong 7 ngày :47
Tổng lượt truy cập : 6,776