Banner Ngày 18/7/2024
V/v hướng dẫn xây dựng, đăng ký kế hoạch, đề án khuyến công năm 2025 ( 05/06/2024 )

1

Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu tỷ lệ, một số yếu tố liên quan và kết cục thai kỳ ở thai phụ đái tháo đường thai kỳ tại Bệnh viện chuyên khoa Sản Nhi Sóc Trăng

2

Cấp quản lý nhiệm vụ: Tỉnh

3

Mức độ bảo mật: Bình thường

4

Mã số nhiệm vụ (nếu có):

5

Tên tổ chức chủ trì: Bệnh viện Chuyên khoa Sản Nhi Sóc Trăng

Điện thoại:  02993.821.825                                                 

Địa chỉ: 194 Tôn Đức Thắng, Khóm 2, Phường 8, Tp. Sóc Trăng.

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Nguyễn Thị Mỹ Hà

6

Cơ quan chủ quản: Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng

7

Chủ nhiệm nhiệm vụ: Nguyễn Thị Mỹ Hà

Năm sinh: 1966; Giới tính: Nữ

Học hàm/học vị: Bác sĩ Chuyên khoa II

Địa chỉ nhà riêng: 248, đường Phú Lợi, khóm 3, phường 2, Tp. Sóc Trăng.

Chức vụ: Giám đốc Bệnh viện chuyên khoa sản nhi Sóc Trăng.

Tên tổ chức đang công tác: Bệnh viện chuyên khoa Sản Nhi Sóc Trăng

Điện thoại: 0949689199

8

Danh sách cá nhân tham gia nhiệm vụ:

1. TS.BS. Lâm Đức Tâm

2. ThS.BSCKII. Ngũ Quốc Vĩ

3. BS. CKI Dương Thị Hoàng Yến

4. Ths.BS. Trần Khánh Nga

5. BS. CKI Trần Thu Hận

9

Mục tiêu nghiên cứu:

* Mục tiêu chung

Xác định tỷ lệ, một số yếu tố liên quan và kết cục thai kỳ ở thai phụ đái tháo đường thai kỳ tại Bệnh viện chuyên khoa Sản Nhi Sóc Trăng.

* Mục tiêu cụ thể

- Khảo sát tỷ lệ, một số yếu tố liên quan đến đái tháo đường thai kỳ tại Bệnh viện Chuyên khoa Sản Nhi Sóc Trăng năm 2020- 2021.

- Đánh giá kết cục thai kỳ ở thai phụ mang thai có đái tháo đường thai kỳ tại Bệnh viện Chuyên khoa Sản Nhi Sóc Trăng năm 2020- 2021.

10

Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:

Khảo sát tỷ lệ, một số yếu tố liên quan đến đái tháo đường thai kỳ tại Bệnh viện Chuyên khoa Sản Nhi Sóc Trăng năm 2020- 2021; Đánh giá kết cục thai kỳ ở thai phụ mang thai có đái tháo đường thai kỳ tại Bệnh viện Chuyên khoa Sản Nhi Sóc Trăng năm 2020- 2021.

11

Lĩnh vực nghiên cứu: 30202

12

Mục tiêu kinh tế xã hội của nhiệm vụ: 1502

13

Phương pháp nghiên cứu: Thiết kế nghiên cứu, Cỡ mẫu

14

Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:

Báo cáo tổng hợp và Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề tài; Báo cáo xử lý, phân tích số liệu; Bài báo: Tỷ lệ và yếu tố liên quan đến đái tháo đường thai kỳ tại bệnh viện; Bài báo 2: Đánh giá kết cục thai kỳ ở thai phụ có đái tháo đường thai kỳ

15

Địa chỉ và quy mô ứng dụng dự kiến: 

Các cơ sở y tế trong toàn tỉnh Sóc Trăng và công bố tạp chí khoa học

16

Thời gian dự kiến thực hiện: 12 tháng (từ tháng 5/2020 đến tháng 4/2021)

17

Kinh phí được duyệt: 

Trong đó:

+ Ngân sách SNKHCN: 98.341.600 đồng

+Nguồn tự có của tổ chức:

18

Quyết định phê duyệt số: 72/QĐ-SKHCN ngày 12/6/2020

19

Hợp đồng thực hiện số: 13/HĐ-SKHCN ngày 26/6/2020

 

  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
Truy cập hôm nay : 9
Truy cập trong 7 ngày :68
Tổng lượt truy cập : 6,767