Banner Ngày 18/7/2024
V/v hướng dẫn xây dựng, đăng ký kế hoạch, đề án khuyến công năm 2025 ( 05/06/2024 )

1

Tên nhiệm vụ: Xây dựng và phát triển sản phẩm bánh nhân mứt mãng cầu gai được trồng tại Sóc Trăng

2

Cấp quản lý nhiệm vụ: Tỉnh

3

Mức độ bảo mật: Bình thường

4

Mã số nhiệm vụ (nếu có):

5

Tên tổ chức chủ trì: Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại:  083.8940 390 

Địa chỉ: 12 Nguyễn Văn Bảo, phường 4, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Phan Hồng Hải

6

Cơ quan chủ quản: Bộ Công Thương

7

Chủ nhiệm nhiệm vụ: Nguyễn Thị Mai Hương

Năm sinh: 1977; Giới tính: Nữ

Học hàm/học vị: Thạc sĩ

Địa chỉ nhà riêng: số 63, đường 27, Phường 6, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Chức vụ: Giảng viên.

Tên tổ chức đang công tác: Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0903348174

8

Danh sách cá nhân tham gia nhiệm vụ:

1. TS.Trần Thị Mai Anh

2. PGS.TS. Đàm Sao Mai

3. TS. Nguyễn Đức Vượng

4. KS. Nguyễn Sĩ Nguyên Vũ

5. CN Huỳnh Nguyễn Tường An

6. Ths. Hồng Minh Nhật

7. Trần Nguyễn Minh Đăng

9

Mục tiêu nghiên cứu:

* Mục tiêu chung: Hoàn thiện quy trình sản xuất và phát triển sản phẩm bánh từ nguyên liệu mãng cầu gai

* Mục tiêu cụ thể :

- Hoàn thiện quy trình chế biến sản phẩm bánh nhân mứt mãng cầu gai đảm bảo yêu cầu an toàn thực phẩm công bố tiêu chuẩn cơ sở.

- Chuyển giao, tập huấn quy trình sản xuất bánh sử dụng nguyên liệu mãng cầu gai cho 02 kỹ thuật viên của doanh nghiệp sản xuất với quy mô sử dụng 500kg mãng cầu/tháng trở lên.

10

Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:

Phân tích chung tính chất lý hóa, hóa sinh quả mãng cầu để chuẩn hóa nguyên liệu đối với sản phẩm; Xây dựng tiêu chí chất lượng cho sản phẩm; Hoàn thiện quy trình chế biến sản phẩm bánh mãng cầu gai đảm bảo an toàn thực phẩm sử dụng trên 500kg nguyên liệu/tháng và phù hợp với điều kiện chuyển giao ở địa phương; Các nội dung chuyển giao cho doanh nghiệp: Đào tạo 2 nhân lực kỹ thuật có đủ kiến thức, kỹ năng trong sản xuất sản phẩm trên quy trình sử dụng 500kg mãng cầu/ tháng; Hỗ trợ thiết kế bao bì cho sản phẩm; Hỗ trợ công bố tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm nếu cơ sở tiếp nhận có đầy đủ giấy phép. Tổ chức Hội thảo về sản phẩm đã triển khai, đưa ra một số hướng để phát triển tiếp cho sản phẩm bánh mãng cầu. Xây dựng bảng tiêu chí để công bố chất lượng sản phẩm bánh mãng cầu. Hỗ trợ công bố sản phẩm bánh mãng cầu cho doanh nghiệp

11

Lĩnh vực nghiên cứu: 40107

12

Mục tiêu kinh tế xã hội của nhiệm vụ: 1202

13

Phương pháp nghiên cứu:

14

Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:

Bánh mãng cầu; Tài liệu tập huấn kỹ thuật sản suất bánh nhân mứt mãng cầu; Đào tạo 2 công nhân kỹ thuật thành thạo tay nghề phục vụ cho sản xuất bánh mãng cầu; Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện dự án.

15

Địa chỉ và quy mô ứng dụng dự kiến: 

Sau khi kết thúc dự án, quy trình sẽ được chuyển giao cho Cơ sở mắm tép Thu Ba trong khu vực tỉnh Sóc Trăng, dựa trên các biên bản thỏa thuận với Tỉnh và đối tác.

16

Thời gian dự kiến thực hiện: 12 tháng (từ tháng 9/2020 đến tháng 8/2021)

17

Kinh phí được duyệt: 555.544.800 đồng

Trong đó:

+ Ngân sách SNKHCN: 99.494..800 đồng

+ Nguồn tự có của tổ chức: 222.050.000 đồng

+ Nguồn kinh phí của doanh nghiệp: 234.000.000 đồng

18

Quyết định phê duyệt số: 142/QĐ-SKHCN ngày 23/10/2020

19

Hợp đồng thực hiện số: 25/HĐ-SKHCN ngày 29/10/2020

  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
Truy cập hôm nay : 9
Truy cập trong 7 ngày :68
Tổng lượt truy cập : 6,767