Banner Ngày 26/9/2023
Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo, đẩy nhanh quá trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội ( 06/03/2023 )

1

Tên nhiệm vụ: Xây dựng và phát triển sản phẩm chanh mật ong từ nguyên liệu chanh không hạt trồng tại Sóc Trăng

2

Cấp quản lý nhiệm vụ: Tỉnh

3

Mức độ bảo mật: Bình thường

4

Mã số nhiệm vụ (nếu có):

5

Tên tổ chức chủ trì: Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại:  083.8940 390 

Địa chỉ: 12 Nguyễn Văn Bảo, phường 4, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Phan Hồng Hải

6

Cơ quan chủ quản: Bộ Công Thương

7

Chủ nhiệm nhiệm vụ: Nguyễn Xuân Hồng

Năm sinh: 1978; Giới tính: Nữ

Học hàm/học vị: Tiến sĩ

Địa chỉ nhà riêng: 75/22/25/2 Đường 48, KP6, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

Chức vụ: Trưởng phòng.

Tên tổ chức đang công tác: Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0908272602

8

Danh sách cá nhân tham gia nhiệm vụ:

1. PGS. TS. Đàm Sao Mai

2. TS. Phan Hồng Hải

3. TS. Trần Thị Mai Anh

4. ThS. Nguyễn Mai Hương

5. TS. Nguyễn Đức Vượng

6. Huỳnh Nguyễn Tường An

7. Hồng Minh Nhật

8. Cai Quang Thạch

9. Lê Thị Ngân

9

Mục tiêu nghiên cứu:

* Mục tiêu chung: Xây dựng và phát triển sản phẩm chanh - gừng - mật ong từ nguyên liệu chanh được trồng tại tỉnh Sóc Trăng.

* Mục tiêu cụ thể:

- Hoàn thiện quy trình sản xuất sản phẩm Chanh – Gừng – Mật ong đảm bảo yêu cầu vệ sinh thực phẩm và đủ điều kiện công bố tiêu chuẩn cơ sở.

- Chuyển giao quy trình công nghệ cho doanh nghiệp với nhân lực là 02 kỹ thuật viên đủ kiến thức và kỹ năng vận hành thiết bị, sử dụng 1.500kg nguyên liệu chanh/tháng.

10

Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:

Phân tích chung tính chất lý hóa, hóa sinh của nguyên liệu để chuẩn hóa nguồn nguyên liệu cho sản phẩm; Xây dựng tiêu chí chất lượng cho sản phẩm ; Xây dựng quy trình chế biến sản phẩm Chanh – Gừng – Mật ong với các chỉ tiêu chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN), ở quy mô pilot và phù hợp với điều kiện chuyển giao ở địa phương ; Các nội dung chuyển giao cho doanh nghiệp: Đào tạo 2 nhân lực kỹ thuật có đủ kiến thức, kỹ năng trong sản xuất sản phẩm; Hỗ trợ thiết kế bao bì cho sản phẩm; Hỗ trợ công bố tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm nếu cơ sở tiếp nhận có đầy đủ giấy phép; Tổ chức Hội thảo về các sản phẩm đã triển khai, đưa ra một số hướng để phát triển tiếp cho sản phẩm Chanh – Gừng – Mật ong; Xây dựng bảng tiêu chí để công bố sản phẩm Chanh- Gừng – Mật ong từ chanh không hạt ; Hỗ trợ công bố sản phẩm Chanh – Gừng – Mật ong cho doanh nghiệp.

11

Lĩnh vực nghiên cứu: 40107

12

Mục tiêu kinh tế xã hội của nhiệm vụ: 1202

13

Phương pháp nghiên cứu:

14

Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:

Sản phẩm Chanh – Gừng – Mật ong do doanh nghiệp phối hợp thực hiện và sản xuất mẫu thử nghiệm tại doanh nghiệp; Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm Chanh - Mật ong với đầy đủ các thông số kỹ thuật; Bản in tài liệu tập huấn “Quy trình sản xuất sản phẩm Chanh- Mật ong’’ với đầy đủ các bước thực hiện cụ thể, cách kiểm soát quá trình, thiết bị và cài đặt các thông số kỹ thuật tương ứng; Đào tạo 2 kỹ thuật viên có đủ kiến thức, kỹ năng sản xuất sản phẩm Chanh – Gừng - Mật ong cho doanh nghiệp; Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện dự án.

15

Địa chỉ và quy mô ứng dụng dự kiến: 

Sau khi kết thúc dự án, quy trình sẽ được chuyển giao cho doanh nghiệp phối hợp Công ty TNHH MTV Lime ST dựa trên các biên bản các biên bản thỏa thuận với Tỉnh và đối tác.

16

Thời gian dự kiến thực hiện: 12 tháng (từ tháng 9/2020 đến tháng 8/2021)

17

Kinh phí được duyệt: 804.091.700 đồng

Trong đó:

+ Ngân sách SNKHCN: 99.141.700 đồng

+ Nguồn tự có của tổ chức: 135.450.000 đồng

+ Nguồn kinh phí của doanh nghiệp: 569.500.000 đồng

18

Quyết định phê duyệt số: 142/QĐ-SKHCN ngày 23/10/2020

19

Hợp đồng thực hiện số: 26/HĐ-SKHCN ngày 29/10/2020

 

 • slideshow_large
 • slideshow_large
 • slideshow_large
 • slideshow_large
 • slideshow_large
 • slideshow_large
 • slideshow_large
 • slideshow_large
 • slideshow_large
 • slideshow_large
 • slideshow_large
 • slideshow_large
Truy cập hôm nay : 20
Truy cập trong 7 ngày :59
Tổng lượt truy cập : 2,469