Banner Ngày 18/7/2024
V/v hướng dẫn xây dựng, đăng ký kế hoạch, đề án khuyến công năm 2025 ( 05/06/2024 )

1

Tên nhiệm vụ: Xây dựng mô hình trồng mận xanh đường phủ lưới ứng dụng công nghệ tưới phun gốc điều khiển bằng thiết bị di động tại huyện Long Phú tỉnh Sóc Trăng

2

Cấp quản lý nhiệm vụ: Tỉnh

3

Mức độ bảo mật: Bình thường

4

Mã số nhiệm vụ (nếu có):

5

Tên tổ chức chủ trì: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Long Phú

Điện thoại:  0299.3856246 

Địa chỉ: Ấp 4, Thị trấn Long Phú, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng.

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Huỳnh Đoan Trực

6

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Long Phú

7

Chủ nhiệm nhiệm vụ: Danh Hữu Quốc

Năm sinh: 1968; Giới tính: Nam

Học hàm/học vị: Đại học

Địa chỉ nhà riêng: Số 345 đường Nguyễn Văn Linh, khóm 3, phường 2 TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật.

Tên tổ chức đang công tác: Trạm Khuyến nông huyện Long Phú

Điện thoại: 0912803189

8

Danh sách cá nhân tham gia nhiệm vụ:

1. Lâm Văn Vũ

2. Ung Phụng Hoàng

3. Huỳnh Đoan Trực

4. Ngô Chí Hải

5. Nguyễn Văn Quân

6. Đào Tiến Đức

7. Nguyễn Thị Ngọc Dung

9

Mục tiêu nghiên cứu:

* Mục tiêu chung: “Xây dựng mô hình trồng mận xanh đường phủ lưới ứng dụng công nghệ tưới phun gốc điều khiển từ xa bằng thiết bị di động” nhằm tiết kiệm nước phù hợp với điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội của huyện Long phú, góp phần tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế, giảm công lao động cho người nông trong quá trình canh tác.

* Mục tiêu cụ thể:

- Xây dựng mô hình trồng mận xanh đường phủ lưới ứng dụng công nghệ tưới phun gốc với quy mô 5.000 m2 tại xã Long Đức, huyện Long Phú.

- Tiết kiệm 30-35% lượng nước tưới so với cách tưới như hiện nay nhằm thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu; tăng hiệu quả kinh tế từ 15-20%.

- Tổ chức 01 buổi hội thảo đánh giá mô hình và chuyển giao quy trình canh tác cây mận xanh đường phủ lưới có ứng dụng công nghệ tưới phun cho 20 đại biểu (gồm nông dân và các đơn vị có liên quan). Đồng thời, tạo điểm tham quan, học hỏi kinh nghiệm cho người dân địa phương và vùng lân cận.

10

Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:

Xây dựng mô hình trồng mận xanh đường phủ lưới ứng dụng công nghệ tưới phun gốc điều khiển bằng thiết bị di động với quy mô 5.000m2; Báo cáo phân tích đánh giá hiệu quả tài chính mô hình; Tổ chức Hội thảo giới thiệu, quảng bá mô hình.

11

Lĩnh vực nghiên cứu: 40104

12

Mục tiêu kinh tế xã hội của nhiệm vụ: 1202

13

Phương pháp nghiên cứu:

14

Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:

Qui trình trồng mận xanh đường phủ lưới ứng dụng công nghệ tưới phun gốc điều khiển bằng thiết bị di động; Nhà phủ lưới 5.000 m2; Báo cáo phân tích, đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của mô hình trồng mận xanh đường phủ lưới ứng dụng công nghệ tưới phun gốc điều khiển bằng thiết bị di động tại huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng; Kỷ yếu hội thảo; Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện dự án

15

Địa chỉ và quy mô ứng dụng dự kiến: 

Tiếp tục triển khai và nhân rộng mô hình ứng dụng hệ thống tưới phun gốc điều khiển bằng thiết bị di động trong nhà phủ lưới cho cây ăn trái tại các địa phương trên toàn tỉnh. Chế độ tưới nước bằng hệ thống hệ thống tưới phun gốc điều khiển bằng thiết bị di động trong nhà phủ lưới và cách chăm sóc cây mận xanh đường được chuyển giao cho nhiều người dân trong tỉnh thông qua các hình thức: thông tin tại các buổi tham quan, tổng kết mô hình và các phương tiện thông tin đại chúng.

16

Thời gian dự kiến thực hiện: 12 tháng (từ tháng 12/2020 đến tháng 11/2021)

17

Kinh phí được duyệt: 291.499.100 đồng           

Trong đó:

+ Ngân sách SNKHCN: 99.819.100 đồng

+ Nguồn kinh phí đối ứng: 191.680.000 đồng

18

Quyết định phê duyệt số: 155/QĐ-SKHCN ngày 23/11/2020

19

Hợp đồng thực hiện số: 32/HĐ-SKHCN ngày 11/12/2020

  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
Truy cập hôm nay : 9
Truy cập trong 7 ngày :68
Tổng lượt truy cập : 6,767