Banner Ngày 26/9/2023
Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo, đẩy nhanh quá trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội ( 06/03/2023 )

1

Tên nhiệm vụ: Phân tích sự đổi mới sáng tạo và định hướng kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Sóc Trăng

2

Cấp quản lý nhiệm vụ: Tỉnh

3

Mức độ bảo mật: Bình thường

4

Mã số nhiệm vụ (nếu có):

5

Tên tổ chức chủ trì: Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại:  +84.28.38295299                                     

Địa chỉ: 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phương 6, Quận 3, TP.HCM.

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: TS. Bùi Quang Hùng

6

Cơ quan chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo

7

Chủ nhiệm nhiệm vụ: TỪ VĂN BÌNH

Năm sinh: 10/06/1970; Giới tính: Nam

Học hàm/học vị: Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Địa chỉ nhà riêng: Căn hộ Terra Rosa, 13E Nguyễn Văn Linh, Phong Phú, Bình Chánh.

Chức vụ:Phó Viện trưởng Viện Đào tạo Sau đại học.

Tên tổ chức đang công tác: Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0938 825 815

8

Danh sách cá nhân tham gia nhiệm vụ:

1. Ths. Ngô Giang Thy

2. Ths. Huỳnh Đăng Khoa

3. Ths. Phạm Minh Vũ

4. Ths. Nguyễn Đình Thông

9

Mục tiêu nghiên cứu:

- Đánh giá thực trạng liên quan đến sự đổi mới sáng tạo và định hướng kinh doanh của DNVVN;

- Xác định tiêu chí đổi mới sáng tạo và phân tích định hướng kinh doanh để đo lường hiệu quả của DNNVV;

- Đề xuất các kiến nghị chính sách hỗ trợ liên quan đến đổi mới sáng tạo và định hướng kinh doanh cho DNNVV tại tỉnh Sóc Trăng

10

Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:

Tổng quan DNNVV và quan điểm phát triển của địa phương, thực trạng DNNVV tại tỉnh Sóc Trăng và vùng ĐBSCL; Phân tích đổi mới sáng tạo và định hướng của doanh nghiệp; Đo lường sự tác động của đổi mới sáng tạo và định hướng kinh doanh của doanh  nghiệp đến hiệu quả doanh nghiệp; Các đề xuất kiến nghị hỗ trợ DNNVV hướng đến đổi mới sáng tạo và định hướng kinh doanh tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp tại tỉnh Sóc Trăng

11

Lĩnh vực nghiên cứu: 50202

12

Mục tiêu kinh tế xã hội của nhiệm vụ: 1899

13

Phương pháp nghiên cứu: Tiếp cận, định lượng,..

14

Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:

Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề tài. Báo cáo chuyên đề: Báo cáo Tổng quan DNNVV và quan điểm phát triển của địa phương, thực trạng DNNVV tại tỉnh Sóc Trăng và vùng Đồng bằng sông Cửu Long; Báo cáo Phân tích đổi mới sáng tạo và định hướng của doanh nghiệp; Báo cáo Đo lường sự tác động của đổi mới sáng tạo và định hướng kinh doanh của doanh nghiệp đến hiệu quả DNNVV; Báo cáo Các đề xuất kiến nghị hỗ trợ DNNVV hướng đến đổi mới sáng tạo và định hướng kinh doanh tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Bài nghiên cứu: Mối quan hệ đổi mới sáng tạo và định hướng kinh doanh đến hiệu quả của DNNVV; Các giải pháp hướng đến đổi mới sáng tạo và định hướng kinh doanh hiệu quả áp dụng cho các DNNVV tại tỉnh Sóc Trăng; Kỷ yếu Hội thảo.

15

Địa chỉ và quy mô ứng dụng dự kiến: 

Kết quả nghiên cứu là tài liệu tham khảo cho các nhà làm chính sách địa phương có định hướng hỗ trợ các DNNVV trên địa bàn. Kết quả nghiên cứu giúp ích cho nhóm nghiên cứu và các nhà khoa học được hiểu thêm về DNNVV tại tỉnh Sóc Trăng, việc này làm góp phần tăng hàm lượng nghiên cứu và giảng dạy.

16

Thời gian dự kiến thực hiện: 11 tháng (từ tháng 12/2020 đến tháng 10/2021)

17

Kinh phí được duyệt: 114.842.700 đồng           

Trong đó:

+ Ngân sách SNKHCN: 99.842.700 đồng

+ Nguồn tự có của tổ chức: 15.000.000 đồng

18

Quyết định phê duyệt số: 189/QĐ-SKHCN ngày 28/12/2020

19

Hợp đồng thực hiện số: 35/HĐ-SKHCN ngày 31/12/2020

 • slideshow_large
 • slideshow_large
 • slideshow_large
 • slideshow_large
 • slideshow_large
 • slideshow_large
 • slideshow_large
 • slideshow_large
 • slideshow_large
 • slideshow_large
 • slideshow_large
 • slideshow_large
Truy cập hôm nay : 20
Truy cập trong 7 ngày :59
Tổng lượt truy cập : 2,469