Banner Ngày 18/7/2024
V/v hướng dẫn xây dựng, đăng ký kế hoạch, đề án khuyến công năm 2025 ( 05/06/2024 )

1

Tên nhiệm vụ: Trồng thử nghiệm giống Đậu xanh chín đồng loạt.

2

Cấp quản lý nhiệm vụ: Tỉnh

3

Mức độ bảo mật: Bình thường

4

Mã số nhiệm vụ (nếu có):

5

Tên tổ chức chủ trì: Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng

Điện thoại:  02993.684.999                       

Địa chỉ: Ấp Trà Quýt, Thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Võ Minh Luân

6

Cơ quan chủ quản: UBND huyện Châu Thành

7

Chủ nhiệm nhiệm vụ: Trần Kim Nguyên

Năm sinh: 1964; Giới tính: Nam

Học hàm/học vị: Kỹ sư

Địa chỉ nhà riêng: Ấp Châu Thành, xã An Ninh, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.

Chức vụ:Phó Giám Đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp Châu Thành.

Tên tổ chức đang công tác: Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Châu Thành

Điện thoại: 0919613515

8

Danh sách cá nhân tham gia nhiệm vụ:

1. Ks. Lý Duy Khang

2. Tc. Huỳnh Thị Ngọc Huấn

3. Ths.Nguyễn Thị Bích Hằng

4. Ks. Vũ Quan

5. Tc. Thái Minh Tòng

9

Mục tiêu nghiên cứu:

* Mục tiêu chung

Làm cơ sở để phát triển diện tích trồng đậu xanh có trái chín đồng loạt trên địa bàn huyện Châu Thành, góp phần xây dựng vùng nguyên liệu làm bánh pía, sản phẩm OCOOP của địa phương.

* Mục tiêu cụ thể

Xây dựng mô hình trồng 01 vụ (Vụ Xuân Hè năm 2021) giống đậu xanh chín đồng loạt ĐX6-6-28-14 trên diện tích 8.000m2 (0,8ha) và 1000m2 trồng giống đậu xanh thường (đối chứng), mô hình thực hiện tại Hợp tác xã Phước An - Xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng, dự kiến giống đậu xanh chín đồng loạt đạt năng suất là 2,5 tấn/ha; giống đậu xanh thường là 2 tấn/ha. Tổ chức hội thảo giới thiệu mô hình và kỹ thuật trồng giống Đậu xanh chín đồng loạt cho 60 đại biểu trong huyện và các huyện lân cận tham dự (Kế Sách, Cù Lao Dung,...).

10

Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:

Xây dựng mô hình một vụ Đậu xanh chín đồng loạt tại xã Phú Tân, huyện Châu Thành bao gồm các nội dung: Tiếp nhận chuyển giao quy trình trồng nhân giống Đậu xanh chín đồng loạt ĐX6-6-28-14 từ Trường Đại học Cần Thơ; Khảo sát chọn điểm, chọn hộ dân tham gia xây dựng mô hình và điều tra thu thập thông tin; Bố trí thử nghiệm mô hình trồng đậu xanh có trái chín đồng loạt và mô hình trồng giống đậu xanh thường; Theo dõi và thu thập số liệu của các chỉ tiêu về sinh trưởng, dịch hại, năng suất; Thu hoạch và tiêu thụ sản phẩm; Phân tích đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của mô hình; Hoàn thiện quy trình trồng đậu xanh đã tiếp nhận của Trường Đại học Cần Thơ cho phù hợp với điều kiện thực tế. Tổ chức hội thảo giới thiệu mô hình và kỹ thuật trồng đậu xanh có trái chín đồng loạt.

11

Lĩnh vực nghiên cứu: 40103

12

Mục tiêu kinh tế xã hội của nhiệm vụ: 1202

13

Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp tổng hợp; phương pháp phân tích…

14

Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:

Mô hình trồng đậu xanh có trái chín đồng loạt (dòng đậu xanh ĐX6-6-28-14); Quy trình kỹ thuật trồng giống đậu xanh có trái chín đồng loạt ĐX6-6-28-14; Báo cáo kết quả thực hiện dự án (Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt)

15

Địa chỉ và quy mô ứng dụng dự kiến: 

Dự kiến các kết quả ứng dụng của dự án sẽ được phòng Nông nghiệp – PTNT huyện Châu Thành, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Châu Thành  đưa vào ứng dụng thực tiễn trên địa bàn huyện. Kết quả nghiên cứu sẽ là cơ sở khoa học để thực hiện các nghiên cứu tiếp theo. Kết quả của mô hình sẽ làm tiền đề để ứng dụng triển khai tại địa phương, xây dựng được vùng nguyên liệu cung cấp cho các tổ chức thực hiện dịch vụ thương mại, chế biến. Dự kiến từ kết quả dự án sẽ nhân rộng ở những năm tiếp theo, gieo trồng luân canh trong vụ xuân hè trên đất lúa nhằm ứng phó tình trạng hạn mặn hàng năm, dự kiến năm nhất nhân rộng 3-5 ha, mở rộng qui mô diện tích ở những năm tiếp theo.

16

Thời gian dự kiến thực hiện: 12 tháng (từ tháng 12/2020 đến tháng 11/2021)

17

Kinh phí được duyệt: 258.402.950 đồng           

Trong đó:

+ Ngân sách SNKHCN: 99.582.950 đồng

+ Nguồn tự có của tổ chức: 72.200.000 đồng

+ Nguồn khác: 86.620.000 đồng.

18

Quyết định phê duyệt số: 189/QĐ-SKHCN ngày 28/12/2020

19

Hợp đồng thực hiện số: 35/HĐ-SKHCN ngày 31/12/2020

  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
Truy cập hôm nay : 9
Truy cập trong 7 ngày :68
Tổng lượt truy cập : 6,767