Banner Ngày 18/7/2024
V/v hướng dẫn xây dựng, đăng ký kế hoạch, đề án khuyến công năm 2025 ( 05/06/2024 )

1

Tên nhiệm vụ: Xây dựng mô hình trồng hành tím xen canh gối vụ ớt sừng vàng Châu Phi trong nhà lưới ứng dụng công nghệ tưới tự động tại thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.

2

Cấp quản lý nhiệm vụ: Tỉnh

3

Mức độ bảo mật: Bình thường

4

Mã số nhiệm vụ (nếu có):

5

Tên tổ chức chủ trì: Phòng Kinh tế thị xã Vĩnh Châu

Điện thoại:  02993.861185                    

Địa chỉ: Khóm Wátt Pích, phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Mã Chí Thọ

6

Cơ quan chủ quản: Phòng Kinh tế thị xã Vĩnh Châu

7

Chủ nhiệm nhiệm vụ: KS. Thạch Thu Hiền

Năm sinh: 1978; Giới tính: Nữ

Học hàm/học vị: Đại học Nông Học

Địa chỉ nhà riêng: Lộ Thanh Niên, Khóm 1, Phường 1, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.

Chức vụ:Trưởng trạm.

Tên tổ chức đang công tác: Trạm trồng trọt và Bảo vệ thực vật thị xã Vĩnh Châu

Điện thoại: 0988.814753

8

Danh sách cá nhân tham gia nhiệm vụ:

1. Dương Gia Tuấn

2. Ong Phi Long

3. Trương Khánh Thành

4. Ong Hoàng Tích

5. Lưu Khánh Đông

6. Đỗ Thuỳ Trang

9

Mục tiêu nghiên cứu:

* Mục tiêu chung:

Xây dựng mô hình trồng hành tím xen canh gối vụ ớt sừng vàng Châu Phi trong nhà lưới ứng dụng công nghệ tưới tự động tại thị xã Vĩnh Châu ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất góp phần giảm chi phí, công lao động; tăng thu nhập cho người sản xuất

* Mục tiêu cụ thể:

- Hoàn thiện quy trình trồng hành tím xen canh gối vụ ớt sừng vàng Châu Phi trong nhà lưới ứng dụng công nghệ tưới tự động (mô hình trồng hành tím xen canh gối vụ ớt sừng vàng Châu Phi trong nhà lưới ứng dụng công nghệ tưới tự động tại thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng được thực hiện với diện tích 500m2, sản phẩm đạt tiêu chuẩn an toàn).

- Tập huấn quy trình trồng hành tím xen canh gối vụ ớt sừng vàng Châu Phi trong nhà lưới ứng dụng công nghệ tưới tự động cho 02 nông dân và 05 nhân viên kỹ thuật.

- Giới thiệu mô hình trồng hành tím xen canh gối vụ ớt sừng vàng Châu Phi trong nhà lưới ứng dụng công nghệ tưới tự động cho ít nhất 20 đại biểu là nông dân, nhân viên kỹ thuật, cán bộ quản lý.

10

Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:

Khảo sát địa điểm, hộ thực hiện mô hình trồng hành tím xen canh gối vụ ớt sừng vàng Châu Phi trong nhà lưới ứng dụng công nghệ tưới phun tự động tại thị xã Vĩnh Châu với qui mô 500m2 tại  ấp Hoà Thành, xã Lạc Hoà, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng; Xây dựng mô hình trồng hành tím, ớt sừng vàng Châu Phi; Xây dựng mô hình trồng hành giống; Theo dõi ghi nhận các chỉ tiêu nông học trồng hành tím ớt sừng vàng Châu Phi; Lắp đặt hệ thống tưới tự động (tưới phun mưa); Tập huấn mô hình trồng hành tím xen canh gối vụ ớt sừng vàng Châu Phi trong nhà lưới ứng dụng công nghệ tưới phun tự động; Tổ chức Hội thảo giới thiệu mô hình trồng hành tím xen canh gối vụ ớt sừng vàng Châu Phi trong nhà lưới ứng dụng công nghệ tưới tự động.

11

Lĩnh vực nghiên cứu: 40104

12

Mục tiêu kinh tế xã hội của nhiệm vụ: 1202

13

Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp phân tích, phương pháp tổng hợp…

14

Sản phẩm khoa học và công nghệ dự kiến:

Mô hình trồng hành tím xen canh gối vụ ớt sừng vàng Châu Phi trong nhà lưới ứng dụng công nghệ tưới tự động với diện tích 500m2; Quy trình trồng hành tím xen canh gối vụ ớt sừng vàng Châu Phi trong nhà lưới ứng dụng công nghệ tưới tự động; Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện dự án.

15

Địa chỉ và quy mô ứng dụng dự kiến: 

Mô hình dự án sẽ là nơi để ngành nông nghiệp, nông dân trong và ngoài tỉnh tham quan, học tập kinh nghiệm. Đơn vị chủ trì, chủ nhiệm dự án và các đơn vị liên quan có trách nhiệm phổ biến, công khai các thông tin của dự án bằng hình thức công bố trên trang thông tin của đơn vị chủ trì; Hỗ trợ cơ quan quản lý, sử dụng kết quả dự án trong việc nhân rộng, đánh giá kết quả sử dụng của dự án,…. Phương án tiêu thụ sản phẩm: hộ tham gia thực hiện dự án ký hợp đồng liên kết tiêu thu với cửa hàng kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn của huyện nhằm đảm bảo sản phẩm được tiêu thụ ổn định. Kết quả triển khai dự án làm cơ sở cho địa phương duy trì và nhân rộng mô hình trồng hành tím xen canh gối vụ trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu, nhằm tạo ra sản phẩm sạch cung ứng cho người tiêu dùng; góp phần bảo vệ môi trường và canh tác ngày càng bền vững. Mỗi hộ dân tham gia dự án được học tập và trực tiếp canh tác rau an toàn hiệu quả, mang lại lợi nhuận thiết thực trên ruộng nhà là những hạt nhân tuyên truyền viên tại địa phương cho những hộ dân canh tác rau chưa tham gia vào dự án.

16

Thời gian dự kiến thực hiện: 12 tháng (từ tháng 11/2020 đến tháng 10/2021)

17

Kinh phí được duyệt: 139.375.200 đồng           

Trong đó:

+ Ngân sách SNKHCN: 99.225.200 đồng

+ Nguồn kinh phí đối ứng: 40.150.000 đồng

18

Quyết định phê duyệt số: 189/QĐ-SKHCN ngày 28/12/2020

19

Hợp đồng thực hiện số: 35/HĐ-SKHCN ngày 31/12/2020

  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
Truy cập hôm nay : 7
Truy cập trong 7 ngày :67
Tổng lượt truy cập : 6,767