Banner Ngày 20/7/2024
V/v hướng dẫn xây dựng, đăng ký kế hoạch, đề án khuyến công năm 2025 ( 05/06/2024 )

Nhằm Triển khai hiệu quả Chương trình hành động của chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền để người dân hiểu về cộng đồng ASEAN, tạo đồng thuận, niềm tin và ủng hộ của dư luận xã hội về hợp tác ASEAN. Bên cạnh đó, nâng cao ý thức “Tư duy cộng đồng, hành động Cộng đồng” của người dân, phát huy vai trò chủ thể của người dân để tham gia đóng góp và hưởng lợi từ tiến trình hội nhập và xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Ngày 06/05/2024, UBND tỉnh Sóc Trăng ban hành kế hoạch số 82/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình hành động của chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2024. Kế hoạch đã đưa ra hai nhiệm vụ chính:

1. Sản xuất các sản phẩm truyền thông như: Tin, bài, chuyên mục, tiểu phẩm truyền thanh, các mẫu đồ hoạ thông tin nhằm tuyên truyền các nội dung về tình hình hợp tác ASEAN; Vai trò, đóng góp và dấu ấn của Việt Nam trong quá trình hội nhập và tham gia ASEAN cũng như các lợi ích thiết thực mà cộng đồng ASEAN mang lại cho người dân các quốc gia thành viên và cơ hội để người dân tham gia đóng góp cho cộng đồng.

2. Các hình thức triển khai khác như:

- Lồng ghép truyền thông về ASEAN trong các chương trình, hoạt động ngoại khoá, các buổi sinh hoạt Đoàn, Hội của học sinh, sinh viên.

- Tuyên truyền, phổ biến đến Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh và các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh về Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) và các hiệp định thương mại khác của ASEAN, thông tin thị trường các nước thành viên ASEAN, . . .

- Thực hiện lồng ghép quảng bá, giới thiệu các dự án trọng điểm, đang kêu gọi đầu tư; sản phẩm OCOP, sản phẩm du lịch, nét văn hoá đặc sắc, đặc sản của tỉnh Sóc Trăng đến nhân dân trong và ngoài nước thông qua việc tổ chức, tham dự các sự kiện của tỉnh, khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long và quốc gia.

Kế hoạch được giao cho Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện.

Chi tiết kế hoạch: 82/KH-UBND

STA

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
Truy cập hôm nay : 10
Truy cập trong 7 ngày :47
Tổng lượt truy cập : 6,776