Banner Ngày 14/6/2024
V/v hướng dẫn xây dựng, đăng ký kế hoạch, đề án khuyến công năm 2025 ( 05/06/2024 )

Thông tin có vai trò quan trọng trong hoạt động của mỗi tổ chức và cá nhân. Mọi diễn tiến sự kiện của các vùng lãnh thổ, hay tri thức khoa học - xã hội đều được phổ biến và tiếp nhận bởi thông tin. Vì vậy thông tin đáp ứng nhu cầu hiểu biết và tìm hiểu cuộc sống của con người, là động lực để thúc đẩy cho sự phát triển.

Con người có thể tìm kiếm thông tin ở bất cứ đâu và bất cứ nơi nào thông qua các phương tiện: sách, báo, tạp chí, truyền hình, truyền thanh, internet… để thỏa mãn cho những nhu cầu riêng của mình. Đối với người tìm kiếm thông tin, để phục vụ cho quá trình học tập, nghiên cứu khoa học thì các thông tin cần phải đảm bảo về chất lượng nguồn tin, đầy đủ về chủng loại thì hoạt động nghiên cứu khoa học mới thành công, quá trình học tập mới đạt kết quả cao.

Xuất phát từ những vấn đề nêu trên, nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng “Cung cấp thông tin, thống kê khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội ở tỉnh Sóc Trăng” được thực hiện là rất cần thiết góp phần tạo được nguồn cơ sở dữ liệu về thông tin KH&CN dạng số phục vụ thiết thực cho nhu cầu, trao đổi, học hỏi các kiến thức mới.

Qua hơn 09 tháng triển khai thực hiện, đơn vị chủ trì hiện cơ bản đầy đủ các nội dung theo thuyết minh được phê duyệt của nhiệm vụ, kết quả đạt được như sau:

- Cập nhật được 150 tin, bài viết có nội dung thuộc lĩnh vực nông nghiệp, khoa học kỹ thuật và công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, chuyển đổi số,.... lên Trang thông tin điện tử của Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ tại địa chỉ https://sta.soctrang.gov.vn/ (trong đó:  Khoa học nông nghiệp: 50 tin; khoa học kỹ thuật và công nghệ: 20 tin; chuyển đối số: 10 tin; lĩnh vực khác: 70 tin).

- Cập nhật thông tin tổng hợp của 05 đề tài, dự án đã nghiệm thu giai đoạn 2019-2020; 11 đề tài, dự án đang thực hiện giai đoạn 2020-2021; 03 đề tài, dự án đã được ứng dụng cập nhật lên Trang Thông tin điện tử của Trung tâm, Cổng thông tin điện tử của tỉnh Sóc Trăng và Cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN.

- Cập nhật được 08 bản tin Thành tựu KH&CN Việt Nam và thế giới; 05 bản tin về lĩnh vực Sở hữu trí tuệ; 06 bản tin về lĩnh vực Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

- Tổng hợp 03 biểu mẫu báo cáo thông tin tổng hợp về nhiệm vụ KH&CN năm 2021 do Sở KH&CN tỉnh Sóc Trăng quản lý báo cáo Cục Thông tin Quốc gia.

- Thực hiện cập nhật thêm 02 menu và các bài viết về “Đổi mới sáng tạo” và “Sở hữu trí tuệ” trên website của Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng

Kết quả triển khai nhiệm vụ “Cung cấp thông tin khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Sóc Trăng” có ý nghĩa quan trọng, đảm bảo yêu cầu cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác cho các tổ chức, cá nhân, giúp cho các tổ chức, cá nhân tiếp cận được các thông tin khoa học công nghệ kịp thời, đảm bảo chính xác, phục vụ thiết thực cho sản xuất và đời sống, góp phần đẩy mạnh hoạt khoa học và công nghệ cũng như phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Sóc Trăng.

Vũ Quan

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
Truy cập hôm nay : 12
Truy cập trong 7 ngày :33
Tổng lượt truy cập : 6,581