Banner Ngày 28/3/2023
Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo, đẩy nhanh quá trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội ( 06/03/2023 )
 19/10/2022
TTHọ và tênChức vụ/chức danhĐiện thoạiEmail
*Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN02993.826.435 sta.soctrang@gmail.com
I Ban Giám đốc   
1 Lê Trung Tâm Giám đốc
0919.733.499 lttam2@soctrang.gov.vn
2 Nguyễn Anh Huy Phó Giám đốc 0907.202.234 nahuy@soctrang.gov.vn
3 Trần Quốc Thắng Phó Giám đốc 0844.888.242 tqttranquocthang@gmail.com
II Phòng Tổng hợp - Dịch vụ
02993.826.435  
1 Lữ Ngọc Lan Trinh Phó Trưởng phòng
0817.050.192 lnltrinh@soctrang.gov.vn
2 Trương Minh Thư
Nhân viên
0919.809.503 tmthu2@soctrang.gov.vn
3 Triệu Minh Trương Nhân viên
0398.579.966 tmtruong@soctrang.gov.vn
4 Nguyễn Lê Hải Đăng Nhân viên 0832.656.909 nlhdang@soctrang.gov.vn
5 Trương Mỹ A Nhân viên 0939.018.948 truongmya1999@gmail.com
III Phòng Kỹ thuật
02993.624.929  
1 Vũ Quan
Viên chức - Phụ trách phòng
0387.062.220 vquan@soctrang.gov.vn
2 Lê Nguyễn Ngân Hà
Viên chức
0947.743.400 lnnha@soctrang.gov.vn
3 Trần Ngọc Hân Nhân viên 0833.208.820 ngochan1998st@gmail.com
4 Lý Thị Thanh Liêm
Nhân viên  0911.164.252 liem.96dhct@gmail.com 
5 Trịnh Lý Hoàng Phúc Nhân viên 0347.101.608 Phuctrinh201197@gmail.com 
IV
Phòng Thí nghiệm
   
1 Nguyễn Công Bằng
Phó Trưởng Phòng phụ trách
0939.022.560 ncbang@soctrang.gov.vn
2 Lâm Ngọc Tú Phó Trưởng phòng
0774.849.988 lntu@soctrang.gov.vn
3 Thạch Anh Duy
Nhân viên
0357.074.085
taduy@soctrang.gov.vn
4 Nguyễn Văn Lĩnh Nhân viên 0911.601.390
nvlinh@soctrang.gov.vn
5 Nguyễn Tấn Đạt Nhân viên 0907.970.782

 nguyendat240999@gmail.com

6 Huỳnh Phước Thành Nhân viên    

  TẬP THỂ VIÊN CHỨC, NHÂN VIÊN TRUNG TÂM

  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
Truy cập hôm nay : 9
Truy cập trong 7 ngày :54
Tổng lượt truy cập : 1,441