Banner Ngày 26/11/2022
 19/10/2022
TTHọ và tênChức vụ/chức danhĐiện thoạiEmail
*Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN02993.826.435 sta.soctrang@gmail.com
I Ban Giám đốc   
1 Lê Trung Tâm Giám đốc
0919.733.499 lttam2@soctrang.gov.vn
2 Nguyễn Anh Huy Phó Giám đốc 0907.202.234 nahuy@soctrang.gov.vn
3 Trần Quốc Thắng Phó Giám đốc 0844.888.242 tqttranquocthang@gmail.com
II Phòng Tổng hợp - Dịch vụ
02993.826.435  
4 Lữ Ngọc Lan Trinh Phó Trưởng phòng
0817.050.192 lnltrinh@soctrang.gov.vn
5 Trương Minh Thư
Nhân viên
0919.809.503 tmthu2@soctrang.gov.vn
6 Triệu Minh Trương Nhân viên
0398.579.966 tmtruong@soctrang.gov.vn
7 Nguyễn Lê Hải Đăng Nhân viên 0832.656.909 nlhdang@soctrang.gov.vn
8 Trương Mỹ A Nhân viên 0939.018.948 truongmya1999@gmail.com
III Phòng Kỹ thuật
02993.624.929  
9 Vũ Quan
Viên chức - Phụ trách phòng
0387.062.220 vquan@soctrang.gov.vn
10 Lê Nguyễn Ngân Hà
Viên chức
0947.743.400 lnnha@soctrang.gov.vn
11 Trần Ngọc Hân Nhân viên 0833.208.820 ngochan1998st@gmail.com
12 Lý Thị Thanh Liêm
Nhân viên  0911.164.252  
IV
Phòng Thí nghiệm
   
13 Nguyễn Công Bằng
Phó Trưởng Phòng phụ trách
0939.022.560 ncbang@soctrang.gov.vn
14
Lâm Ngọc Tú Phó Trưởng phòng
0774.849.988 lntu@soctrang.gov.vn
15
Thạch Anh Duy
Nhân viên
0357.074.085
taduy@soctrang.gov.vn
16 Nguyễn Văn Lĩnh Nhân viên 0911.601.390
nvlinh@soctrang.gov.vn
17 Nguyễn Tấn Đạt Nhân viên 0907.970.782

 nguyendat240999@gmail.com

  TẬP THỂ VIÊN CHỨC, NHÂN VIÊN TRUNG TÂM

  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
Truy cập hôm nay : 6
Truy cập trong 7 ngày :33
Tổng lượt truy cập : 884