Banner Ngày 17/4/2024
Thông báo về kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức của Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng năm 2023. ( 04/03/2024 )
 19/10/2022
TTHọ và tênChức vụ/chức danhĐiện thoạiEmail
*Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN02993.826.435 sta.soctrang@gmail.com
I Ban Giám đốc   
1 Lê Trung Tâm Giám đốc
0919.733.499 lttam2@soctrang.gov.vn
2 Trần Quốc Thắng Phó Giám đốc 0844.888.242 tqthang3@soctrang.gov.vn
II Phòng Tổng hợp - Dịch vụ
02993.826.435  
3 Lữ Ngọc Lan Trinh Phó Trưởng phòng
0817.050.192 lnltrinh@soctrang.gov.vn
4 Trương Minh Thư
Nhân viên
0919.809.503 tmthu2@soctrang.gov.vn
5 Trương Mỹ A Nhân viên 

0939.018.948

tma@soctrang.gov.vn

6 Nguyễn Lê Hải Đăng Nhân viên

0832.656.909

nlhdang@soctrang.gov.vn

7 Triệu Minh Trương Nhân viên 

0398.579.966

tmtruong@soctrang.gov.vn

III Phòng Kỹ thuật
02993.624.929  
8 Vũ Quan
Viên chức - Phụ trách phòng
0387.062.220 vquan@soctrang.gov.vn
9 Lê Nguyễn Ngân Hà
Viên chức
0947.743.400 lnnha@soctrang.gov.vn
10 Trần Ngọc Hân Nhân viên 0833.208.820 tnhan3@soctrang.gov.vn
11 Lý Thị Thanh Liêm
Nhân viên 0911.164.252 lttliem@soctrang.gov.vn
12 Trịnh Lý Hoàng Phúc Nhân viên 0347.101.608 tlhphuc@soctrang.gov.vn
IV
Phòng Thí nghiệm
   
13 Nguyễn Công Bằng
Trưởng phòng
0939.022.560 ncbang@soctrang.gov.vn
14 Lâm Ngọc Tú Phó Trưởng phòng
0774.849.988 lntu@soctrang.gov.vn
15 Thạch Anh Duy
Nhân viên
0357.074.085
taduy@soctrang.gov.vn
16 Nguyễn Văn Lĩnh Nhân viên 0911.601.390
nvlinh@soctrang.gov.vn
17 Nguyễn Tấn Đạt Nhân viên 0907.970.782

ntdat7@soctrang.gov.vn

18 Huỳnh Phước Thành Nhân viên 0945.550.311 hpthanh@soctrang.gov.vn

  TẬP THỂ VIÊN CHỨC, NHÂN VIÊN TRUNG TÂM

STA Sóc Trăng

  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
Truy cập hôm nay : 15
Truy cập trong 7 ngày :56
Tổng lượt truy cập : 6,335