Banner Ngày 20/7/2024
V/v hướng dẫn xây dựng, đăng ký kế hoạch, đề án khuyến công năm 2025 ( 05/06/2024 )
 19/10/2022
TTHọ và tênChức vụ/chức danhĐiện thoạiEmail
*Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN02993.826.435 sta.soctrang@gmail.com
I Ban Giám đốc   
1 Lê Trung Tâm Giám đốc
0919.733.499 lttam2@soctrang.gov.vn
2 Trần Quốc Thắng Phó Giám đốc 0844.888.242 tqthang3@soctrang.gov.vn
II Phòng Tổng hợp - Dịch vụ
02993.826.435  
3 Lữ Ngọc Lan Trinh Phó Trưởng phòng
0817.050.192 lnltrinh@soctrang.gov.vn
4 Trương Minh Thư
Viên chức
0919.809.503 tmthu2@soctrang.gov.vn
5 Trương Mỹ A Viên chức

0939.018.948

tma@soctrang.gov.vn

6 Nguyễn Lê Hải Đăng Nhân viên

0832.656.909

nlhdang@soctrang.gov.vn

7 Triệu Minh Trương Nhân viên 

0398.579.966

tmtruong@soctrang.gov.vn

III Phòng Kỹ thuật
02993.624.929  
8 Vũ Quan
Viên chức - Phụ trách phòng
0387.062.220 vquan@soctrang.gov.vn
9 Lê Nguyễn Ngân Hà
Viên chức
0947.743.400 lnnha@soctrang.gov.vn
10 Trần Ngọc Hân Viên chức 0833.208.820 tnhan3@soctrang.gov.vn
11 Lâm Đức Huy Viên chức 0914.998.362  
12 Võ Văn Đen Viên chức 0836.357.775 vvden3@soctrang.gov.vn
13 Trịnh Lý Hoàng Phúc
Viên chức

0347.101.608

tlhphuc@soctrang.gov.vn

14 Lý Thị Thanh Liêm Nhân viên

0911.164.252

lttliem@soctrang.gov.vn

15 Lưu Thị Loán Nhân viên 0985.433.525 ltloan6@soctrang.gov.vn
IV
Phòng Thí nghiệm
   
16 Nguyễn Công Bằng
Trưởng phòng
0939.022.560 ncbang@soctrang.gov.vn
17 Lâm Ngọc Tú Phó Trưởng phòng
0774.849.988 lntu@soctrang.gov.vn
18 Thạch Anh Duy
Viên chức
0357.074.085
taduy@soctrang.gov.vn
19 Bùi Duy Đình Viên chức 0918.608.006  
20 Nguyễn Văn Lĩnh Viên chức 0911.601.390
nvlinh@soctrang.gov.vn
21 Triệu Thái Thanh Ngân Viên chức 0795.812.142 tttngan7@soctrang.gov.vn
22 Huỳnh Phước Thành Viên chức

0945.550.311

hpthanh@soctrang.gov.vn

23

Nguyễn Tấn Đạt

Nhân viên 0907.970.782 ntdat7@soctrang.gov.vn
24 Trần Huy Tuấn Nhân viên 0946.959.321 thtuan4@soctrang.gov.vn

  TẬP THỂ VIÊN CHỨC, NHÂN VIÊN TRUNG TÂM

STA Sóc Trăng

  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
  • slideshow_large
Truy cập hôm nay : 9
Truy cập trong 7 ngày :47
Tổng lượt truy cập : 6,776