Lượt xem: 0

Hiện nay, đơn vị đang thực hiện tư vấn một số thủ tục về lĩnh vực về môi trường trên địa bàn tỉnh như sau:

- Tư vấn lập Kế hoạch bảo vệ môi trường (BVMT);

- Đề án BVMT;


(Ảnh: Internet)

Bên cạnh đó Trung tâm còn tư vấn lập Báo cáo giám sát môi trường định kỳ, tư vấn hệ thống xử lý nước thải cho một số cơ sở sản xuất, kinh doanh; lắp đặt túi ủ biogas quy mô nông hộ và quy mô trang trại tận dụng khí sinh học cho chạy máy phát điện; cung cấp chế phẩm EM để xử lý môi trường.

STA

STA
Thông tin liên quan:
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
LƯỢT TRUY CẬP 3,906
3,906